Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-06-01 Absolent Air Care Group NY AFFÄRSOMRÅDESCHEF OCH ÄNDRINGAR I KONCERNLEDNINGEN FÖR ABSOLENT AIR CARE GROUP Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-01 Absolent Air Care Group NEW BUSINESS AREA DIRECTOR AND CHANGES IN GROUP MANAGEMENT FOR ABSOLENT AIR CARE GROUP Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-16 Absolent Air Care Group BESLUT FRÅN ÅRSSTÄMMA I ABSOLENT AIR CARE GROUP AB (PUBL) 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-16 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP INTERIM REPORT JAN-MAR 2023 Rapporter Visa Stäng
2023-05-16 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP DELÅRSRAPPORT JAN-MAR 2023 Rapporter Visa Stäng
2023-04-24 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP PUBLISHES ANNUAL REPORT FOR 2022 Rapporter Visa Stäng
2023-04-24 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2022 Rapporter Visa Stäng
2023-04-11 Absolent Air Care Group Kallelse till årsstämma i Absolent Air Care Group AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-24 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP HAR FÖRNYAT OCH UTÖKAT BEFINTLIGT KREDITAVTAL MED NORDEA Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-24 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP HAS RENEWED AND EXPANDED EXISTING CREDIT FACILITY WITH NORDEA Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-10 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP FÖRVÄRVAR AIRFINA AG I SCHWEIZ Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-10 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP ACQUIRES AIRFINA AG IN SWITZERLAND Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-22 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP YEAR-END REPORT 2022 Rapporter Visa Stäng
2023-02-22 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-11-15 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP ACQUIRES NU-AIR B.V. IN THE NETHERLANDS Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-15 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP FÖRVÄRVAR NU-AIR B.V. I NEDERLÄNDERNA Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-11 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-11-11 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP INTERIM REPORT Jan-Sep 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-09-06 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP APPOINTS ABG SUNDAL COLLIER AS LIQUIDITY PROVIDER Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-06 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP UTSER ABG SUNDAL COLLIER TILL LIKVIDITETSGARANT Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 6 Sep 2022 | Absolent Air Care Group

ABSOLENT AIR CARE GROUP UTSER ABG SUNDAL COLLIER TILL LIKVIDITETSGARANT

ABSOLENT AIR CARE GROUP UTSER ABG SUNDAL COLLIER TILL LIKVIDITETSGARANT

Absolent Air Care Group AB (publ) (”Absolent”) har utsett ABG Sundal Collier (”ABGSC”) till likviditetsgarant för Absolents aktier noterade på Nasdaq First North Growth Market. Åtagandet sker inom ramen för Nasdaq First North Growth Markets regelverk avseende likviditetsgaranter. ABGSC förbinder sig att löpande kvotera priser för Absolents aktie i enlighet med de vid var tid rådande minimikraven för likviditetsgaranter som fastställts av Nasdaq Stockholm. Syftet är att förbättra aktiens likviditet och minska spreaden. ABGSC:s uppdrag påbörjas den 8 september 2022.

Kontakt:

Axel Berntsson, VD och koncernchef

Karin Brossing Lundqvist, CFO

Tel: +46 (0) 510 48 40 00

Email: ir@absolentgroup.com                                          

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Pressmeddelande-Absolent-Air-Care-Group-utser-ABG-Sundal-Co.pdf

Absolent Air Care Group AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser för Absolent Air Care Group AB är Erik Penser Bank AB.

Tel: +46 (0)8 463 83 00

Email: certifiedadviser@penser.se

2022-08-17 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP DELÅRSRAPPORT JAN-JUN 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-08-17 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP INTERIM REPORT JAN-JUN 2022 Rapporter Visa Stäng

Kommande händelser

3 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
16 May 2024 | Årsstämma 2023
17 May 2024 | Årligutdelning
19 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
30 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3