hello

Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-06-01 Absolent Air Care Group NY AFFÄRSOMRÅDESCHEF OCH ÄNDRINGAR I KONCERNLEDNINGEN FÖR ABSOLENT AIR CARE GROUP Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 1 Jun 2023 | Absolent Air Care Group

NY AFFÄRSOMRÅDESCHEF OCH ÄNDRINGAR I KONCERNLEDNINGEN FÖR ABSOLENT AIR CARE GROUP

NY AFFÄRSOMRÅDESCHEF OCH ÄNDRINGAR I KONCERNLEDNINGEN FÖR ABSOLENT AIR CARE GROUP

Absolent Air Care Group har rekryterat Jonas Fagerström till rollen som chef för affärsområdet Commercial Kitchen, med tillträde 1 juni 2023. Jonas har en gedigen industriell erfarenhet från CPS Color, där han hade rollen som Senior Vice President med ansvar för R&D, produktledning och den operativa verksamheten. Vidare har han varit affärsområdesansvarig inom ISS Facility Services samt managementkonsult på Accenture.

Mattias Nurman, tidigare CIO på Absolent Air Care Group, har valt att lämna sin anställning i bolaget. I samband med det togs beslut att rationalisera koncernledningen och integrera ansvaret för IT och digitalisering under CFO Karin Brossing Lundqvist.

Jan Berntsson, som haft positionen som CTO, har gått i en sedan länge planerad pension. Teknikansvaret i koncernen kommer att integreras in i produktledningsansvaret som innehas av CPO Robert Wiktorén. Jan kommer att kvarstå som Senior Advisor till koncernledningen på deltidsbasis.

”Vi är mycket glada över att få in Jonas som en del av koncernledningen. Jonas affärsmannaskap i kombination med operationellt och tekniskt kunnande kommer bli centralt i uppbyggnaden av vår storköksverksamhet. Med hans gedigna förmåga att leda människor i förändring kommer vi att kunna öka förändringstakten och tillväxten inom affärsområdet. Vi välkomnar Jonas till teamet och ser fram emot att få sätta igång och jobba tillsammans.

Jag vill också passa på att tacka Mattias för hans insatser och gratulera Karin och Robert till deras utökade ansvarsområden. Jag vill även rikta ett speciellt tack till Jan för hans ovärderliga bidrag till uppbyggnaden av vad som idag är Absolent Air Care Group. Utan hans nyfikenhet, intelligens, kreativitet och mod hade vi aldrig kunnat ta oss dit vi är idag. Vi är oerhört tacksamma för att Jan fortsätter vara tillgänglig för att delta i vissa specifika projekt och därmed fortsätter att bidra till koncernens utveckling, om än i mindre utsträckning.” – säger VD Axel Berntsson.

Kontakt:
Axel Berntsson, VD och koncernchef
Karin Brossing Lundqvist, CFO

Tel: +46 (0)510 48 40 00
Email: ir@absolentgroup.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Pressmeddelande-Ny-affarsomradeschef-och-andringar-i-koncern.pdf

Absolent Air Care Group AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Certified Adviser för Absolent Air Care Group AB är Erik Penser Bank AB.

2023-06-01 Absolent Air Care Group NEW BUSINESS AREA DIRECTOR AND CHANGES IN GROUP MANAGEMENT FOR ABSOLENT AIR CARE GROUP Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-16 Absolent Air Care Group BESLUT FRÅN ÅRSSTÄMMA I ABSOLENT AIR CARE GROUP AB (PUBL) 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-16 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP INTERIM REPORT JAN-MAR 2023 Rapporter Visa Stäng
2023-05-16 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP DELÅRSRAPPORT JAN-MAR 2023 Rapporter Visa Stäng
2023-04-24 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP PUBLISHES ANNUAL REPORT FOR 2022 Rapporter Visa Stäng
2023-04-24 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2022 Rapporter Visa Stäng
2023-04-11 Absolent Air Care Group Kallelse till årsstämma i Absolent Air Care Group AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-24 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP HAR FÖRNYAT OCH UTÖKAT BEFINTLIGT KREDITAVTAL MED NORDEA Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-24 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP HAS RENEWED AND EXPANDED EXISTING CREDIT FACILITY WITH NORDEA Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-10 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP FÖRVÄRVAR AIRFINA AG I SCHWEIZ Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-10 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP ACQUIRES AIRFINA AG IN SWITZERLAND Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-22 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP YEAR-END REPORT 2022 Rapporter Visa Stäng
2023-02-22 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-11-15 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP ACQUIRES NU-AIR B.V. IN THE NETHERLANDS Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-15 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP FÖRVÄRVAR NU-AIR B.V. I NEDERLÄNDERNA Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-11 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-11-11 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP INTERIM REPORT Jan-Sep 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-09-06 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP APPOINTS ABG SUNDAL COLLIER AS LIQUIDITY PROVIDER Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-06 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP UTSER ABG SUNDAL COLLIER TILL LIKVIDITETSGARANT Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-17 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP DELÅRSRAPPORT JAN-JUN 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-08-17 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP INTERIM REPORT JAN-JUN 2022 Rapporter Visa Stäng

Kommande händelser

19 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
30 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3