hello

Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-02-26 Absolent Group ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT FJÄRDE KVARTALET, 2020 Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 26 Feb 2021 | Absolent Group

ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT FJÄRDE KVARTALET, 2020

ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT FJÄRDE KVARTALET, 2020

Kvartal 4, 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 229,1 Mkr (324,0) vilket motsvarar en tillväxt på -29,3 % (102,0)

· Rörelseresultat före avskrivningar på goodwill (EBITA) uppgick till 45,7 Mkr (40,7) motsvarande en marginal om 19,9% (12,6). Justerat rörelseresultat före avskrivningar på goodwill (EBITA1) uppgick till 29,9 Mkr (40,7) motsvarande en marginal om 13,0% (12,6). Justering avser lägre kostnader än förväntat för vårt åtgärdsprogram

· Rörelseresultat efter avskrivningar på goodwill (EBIT) uppgick till 24,5Mkr (21,7) motsvarande en marginal om 10,7 % (6,7). Avskrivningar på goodwill påverkade EBIT med -21,1 Mkr (-19,0). Justerat rörelseresultat efter avskrivningar på goodwill (EBIT1) uppgick till 8,8Mkr (21,7) motsvarande en marginal om 3,8% (6,7). Avskrivningar på goodwill påverkade EBIT1 med -21,1 Mkr (-19,0)

· Resultat per aktie uppgick till 1,9 kr (0,7). Justerat resultat per aktie uppgick till 0,5 kr (0,7)

· Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 8,2 Mkr (36,5)

Januari – December, 2020

· Under året vidtogs åtgärder för att minska kostnaderna i koncernen till följd av Covid-19. På kort sikt implementerade Absolent Group en rad olika åtgärder inklusive korttidspermitteringar och reducering av icke-kritiska kostnader. Som en långsiktig åtgärd minskade koncernen sina kostnader på årsbasis med 53 Mkr genom ett övergripande åtgärdsprogram som kommunicerades i andra kvartalet. Besparingarna har gradvis börjat träda i kraft under andra halvåret för att nå full nivå vid försäljning av Gallito i början av januari 2021. Tillhörande engångskostnader för åtgärdsprogrammet uppgick till 42 Mkr. Justerade resultatsiffror presenteras nedan

· Nettoomsättningen uppgick till 895,9 M kr (1 038,4) vilket motsvarar en tillväxt på -13,7 % (61,3)

· Rörelseresultat före avskrivningar på goodwill (EBITA) uppgick till 49,6 Mkr (162,5) motsvarande en marginal om 5,5 % (15,6). Justerat rörelseresultat före avskrivningar på goodwill (EBITA1) uppgick till 91,8 Mkr (162,5) motsvarande en marginal om 10,2 % (15,6)

· Rörelseresultat efter avskrivningar på goodwill (EBIT) uppgick till -31,2 Mkr (111,1) motsvarande en marginal om -3,5 % (10,7). Avskrivningar på goodwill påverkade EBIT med -80,7 Mkr (-51,3). Justerat rörelseresultat efter avskrivningar på goodwill (EBIT1) uppgick till 11,0 Mkr (111,1) motsvarande en marginal om 1,2 % (10,7). Avskrivningar på goodwill påverkade EBIT1 med -80,7 Mkr (-51,3).

· Resultat per aktie uppgick till -4,9 kr (6,5). Justerat resultat per aktie uppgick till -1,1 kr (6,5)

· Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 54,4 Mkr (126,1)

· Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 1,8 kr (0) per aktie

Ytterligare information

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på

https://absolentgroup.com/investors-swedish/delarsrapporter/

Frågor besvaras av:

VD och koncernchef Axel Berntsson 0510 – 48 40 00

Absolent Group AB är listad på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser för Absolent Group AB är Erik Penser Bank AB Tel. 08 – 463 83 00.

Email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Absolent Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021 kl. 08:00 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Pressmeddelande-Absolent-Group-Delarsrapport-Jan-Dec-2020.pdf
Absolent-Group-Bokslutskommunike-Kvartal-4-2020.pdf

2021-02-26 Absolent Group ABSOLENT GROUP AB INTERIMREPORT FOURTH QUARTER, 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-01 Absolent Group Uppföljning Absolent Groups åtgärdsprogram Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-01 Absolent Group Absolent Group cost reduction program follow-up Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-13 Absolent Group ABSOLENT SLUTFÖR AVYTTRING AV GALLITO LTD I STORBRITANNIEN Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-13 Absolent Group ABSOLENT COMPLETES DIVESTITURE OF GALLITO LTD IN THE UK Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-08 Absolent Group Absolent förvärvar Tessu Systems B.V. i Holland Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-08 Absolent Group Absolent acquires Tessu Systems B.V. in the Netherlands Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-04 Absolent Group Absolent rekryterar ny CFO Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-04 Absolent Group Absolent recruits a new CFO Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-23 Absolent Group Absolent Group utvecklar lösning för koldioxidinfångning Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-23 Absolent Group Absolent Group discloses ongoing development of carbon capture solutions Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-19 Absolent Group Absolent Group aims to be carbon negative by 2050 Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-19 Absolent Group Absolent Group har som målsättning att bli koldioxidnegativa år 2050 Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-19 Absolent Group Absolent Group - Delårsrapport januari - september Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-19 Absolent Group Absolent Group - Interim Report January - September Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-04 Absolent Group ABSOLENT'S CFO RESIGNS Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-04 Absolent Group ABSOLENTS CFO AVGÅR Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-16 Absolent Group Absolent's Chairman awarded the 'Golden Gavel' for Region West 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-16 Absolent Group Absolents styrelseordförande vinnare av Guldklubban för Region Väst 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-05 Absolent Group Absolent expands its operations with a branch office in Switzerland Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-05 Absolent Group Absolent utökar verksamheten med försäljningskontor i Schweiz Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-04 Absolent Group Absolent Group förstärker koncernledningen Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-04 Absolent Group Absolent Group strenghtens group management Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-04 Absolent Group Absolent Group AB - Delårsrapport jan-jun 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-04 Absolent Group Absolent Group Interim report Jan-Jun - 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-09 Absolent Group Absolent Group initiates cost reduction program Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-09 Absolent Group Absolent Group inleder åtgärdsprogram Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-05 Absolent Group Beslut från årsstämma i Absolent Group AB (publ) 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-05 Absolent Group Absolent Group AB - Delårsrapport jan-mar 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-05 Absolent Group Absolent Group AB - Interim report Jan-Mar 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-14 Absolent Group Absolent Group Årsredovisning 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-02 Absolent Group Absolent Group har tecknat ett tillägg till befintligt kreditavtal med Nordea Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-01 Absolent Group Uppdatering av Covid-19s påverkan på Absolent Group ABs verksamhet Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-01 Absolent Group Förändrat beslut om förslag till utdelning Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-26 Absolent Group Kallelse till årsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-28 Absolent Group Absolent Group opens a new company in Japan Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-28 Absolent Group Absolent Group startar nytt bolag i Japan Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-27 Absolent Group ABSOLENT GROUP AB INTERIM REPORT FOURTH QUARTER 2019 Rapporter Visa Stäng
2020-02-27 Absolent Group ABSOLENT GROUP AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-11-20 Absolent Group Åter fordonsindustriprojekt för Absolent i Kina Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-15 Absolent Group Absolent Group presenterar på Redeye Technology Day, 20 november 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-12 Absolent Group ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-10-03 Absolent Group Storägaren Carl-Henric Svanberg ökar innehavet i Absolent Group AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-02 Absolent Group Absolent Group stärker tillväxtplattform genom att förvärva Interzon AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-13 Absolent Group Absolent Group har tagit hem en stor order i Storbritannien Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-02 Absolent Group ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-07-16 Absolent Group Absolent Group genomför sjätte förvärvet för året Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-08 Absolent Group Absolent Group lägger till en fjärde tillväxtplattform genom att förvärva storköksventilationsbolaget Jeven Global OY Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-02 Absolent Group Absolent Group lägger till en tredje tillväxtplattform genom att förvärva kanadensiska Diversitech Inc. Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-25 Absolent Group Absolent Group has signed a Credit Facility with Nordea Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-05 Absolent Group Absolent Group subsidiary Filtermist acquires Carter Environmental Engineers Ltd's (CEE) air services division assets Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-17 Absolent Group Absolent Groups dotterbolag Absolent AB får ännu en stororder i Kina Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-03 Absolent Group Årsstämma i Absolent Group AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-03 Absolent Group ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-04-24 Absolent Group Absolent Groups dotterbolag Multi-Fan Systems vinner stororder till byggbolag Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-23 Absolent Group Absolent AB rekryterar ny Nordamerikachef från UAS Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-12 Absolent Group Publicering av Absolent Group ABs årsredovisning 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-22 Absolent Group Kallelse till årsstämma i Absolent Group AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-19 Absolent Group Absolent utökar verksamheten med försäljningskontor i Norge Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-28 Absolent Group Absolent AB öppnar nytt bolag i Hong Kong Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-28 Absolent Group ABSOLENT GROUP AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018 Rapporter Visa Stäng
2019-01-31 Absolent Group Absolent Group acquires DCS Group of Companies in the UK Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-23 Absolent Group ABSOLENT GROUP AB INTERIM REPORT THIRD QUARTER 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-01 Absolent Group Absolent Group startar nytt bolag i Indien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-19 Absolent Group Absolent Group strengthens the Management Team Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-21 Absolent Group Absolent tecknar samarbetsavtal med japansk koncern Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-21 Absolent Group Absolent signs cooperation agreement with Japanese Company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-10 Absolent Group Absolent Group's subsidiary Absolent AB secures important order from European Car Manufacturer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-10 Absolent Group Absolent Groups dotterbolag Absolent AB säkrar viktig order från europeisk biltillverkare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-24 Absolent Group ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-24 Absolent Group Absolent Group Interim Report Second Quarter 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-10 Absolent Group Absolent Group's subsidiary Absolent AB wins order from American Car Manufacturer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-10 Absolent Group Absolent Groups dotterbolag Absolent AB får order från amerikansk fordonstillverkare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-27 Absolent Group Absolent Group's subsidiary Absolent AB builds new headquarters Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-27 Absolent Group Absolent Groups dotterbolag Absolent AB bygger nytt huvudkontor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-16 Absolent Group Absolent Group strengthens the Group Management Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-16 Absolent Group Absolent Group förstärker koncernledningen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-22 Absolent Group Årsstämma i Absolent Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-22 Absolent Group ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-22 Absolent Group ABSOLENT GROUP AB INTERIM REPORT JANUARY-MARCH 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-03 Absolent Group Absolent Group förvärvar Dust Control Limited i Storbritannien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-03 Absolent Group Absolent Group acquires Dust Control Solutions Ltd in the UK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-30 Absolent Group Publicering av Absolent Group ABs årsredovisning 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-12 Absolent Group Kallelse till årsstämma i Absolent Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-01 Absolent Group Absolent Group förvärvar PPM i Frankrike Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-22 Absolent Group Absolent Group AB bokslutskommuniké 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-18 Absolent Group Ny VD och koncernchef i Absolent Group AB blir Axel Berntsson Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-24 Absolent Group Absolent Group delårsrapport januari-september Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-19 Absolent Group Absolent Groups VD Tony Landh har avlidit Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-07 Absolent Group Absolent Group förvärvar Dustcheck Limited i Storbritannien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-07 Absolent Group Absolent Group förvärvar Dustcheck Limited i Storbritannien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-25 Absolent Group Absolent Group Delårsrapport jan - jun 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-22 Absolent Group Årsstämma i Absolent Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-22 Absolent Group Absolent Group Delårsrapport jan-mar 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-28 Absolent Group Publicering av Absolent Groups årsredovisning 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-18 Absolent Group Kallelse till årsstämma i Absolent Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-29 Absolent Group Absolent utökar verksamheten med bolag på den franska marknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-22 Absolent Group Absolent Group Bokslutskommuniké jan - dec 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-28 Absolent Group Ulrik Svensson lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot i Absolent Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-21 Absolent Group Ändrat datum för bokslutskommuniké, delårsrapport samt Årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-25 Absolent Group Absolent Group Delårsrapport jan-sep 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-22 Absolent Group Absolent Group byter Certified Adviser Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-02 Absolent Group Kompletterande information avseende Absolents förvärv av Multi Fan Systems Limited i Storbritannien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-01 Absolent Group Absolent förvärvar Multi Fan Systems Limited i Storbritannien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-25 Absolent Group Absolent Group Delårsrapport jan-jun 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-25 Absolent Group Årsstämma i Absolent Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-25 Absolent Group Absolent Delårsrapport jan - mar 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-04 Absolent Group Publicering av Absolent Groups årsredovisning 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-28 Absolent Group Ny VD utsedd i Absolent Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-01 Absolent Group Absolent erhåller miljonorder från europeisk biltillverkare i premiumsegmentet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

22 May 2017 | Årsstämma 2016
23 May 2017 | Årligutdelning 2017
25 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
24 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
22 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
22 May 2018 | Årsstämma 2017
22 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
23 May 2018 | Årligutdelning
24 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
23 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
3 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
3 May 2019 | Årsstämma 2018
6 May 2019 | Årligutdelning
2 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
27 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
5 May 2020 | Årsstämma 2019
5 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
6 May 2020 | Årligutdelning
4 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
13 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
19 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
26 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
4 May 2021 | Årsstämma 2020
4 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
5 May 2021 | Årligutdelning

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner