Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-11-15 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP ACQUIRES NU-AIR B.V. IN THE NETHERLANDS Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-15 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP FÖRVÄRVAR NU-AIR B.V. I NEDERLÄNDERNA Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-11 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP INTERIM REPORT Jan-Sep 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-11-11 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-09-06 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP UTSER ABG SUNDAL COLLIER TILL LIKVIDITETSGARANT Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-06 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP APPOINTS ABG SUNDAL COLLIER AS LIQUIDITY PROVIDER Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-17 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP INTERIM REPORT JAN-JUN 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-08-17 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP DELÅRSRAPPORT JAN-JUN 2022 Rapporter Visa Stäng
Rapporter | 17 Aug 2022 | Absolent Air Care Group

ABSOLENT AIR CARE GROUP DELÅRSRAPPORT JAN-JUN 2022

ABSOLENT AIR CARE GROUP DELÅRSRAPPORT JAN-JUN 2022

April-juni 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 350,7 (269,6) mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 30,1 (37,2) %.
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) ökade med 45,5 % och uppgick till 73,4 (50,4) mkr, motsvarande en marginal om 20,9 (18,7) %.
  • Rörelseresultat (EBIT) ökade med 54,2 % och uppgick till 63,4 (41,1) mkr, motsvarande en marginal om 18,1 (15,2) %.
  • Resultat per aktie uppgick till 3,75 (2,72) kr.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 20,6 (34,2) mkr.

Januari-juni 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 672,8 (502,7) mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 33,8 (5,7) %.
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) ökade med 59,0 % och uppgick till 135,5 (85,2) mkr, motsvarande en marginal om 20,1 (17,0) %.
  • Rörelseresultat (EBIT) ökade med 73,5 % och uppgick till 115,3 (66,5) mkr, motsvarande en marginal om 17,1 (13,2) %.
  • Resultat per aktie uppgick till 7,17 (4,33) kr.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 62,9 (61,9) mkr.

Ytterligare information

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på

https://www.absolentgroup.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/

Frågor besvaras av:

Axel Berntsson, VD och koncernchef

Karin Brossing Lundqvist, CFO

Tel: +46 (0) 510 48 40 00

E-mail: ir@absolentgroup.com

 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Pressmeddelande-Absolent-Air-Care-Group-Delarsrapport-Jan-ju.pdf
Absolent-Air-Care-Group-Delarsrapport-Jan-jun-2022.pdf

Absolent Air Care Group AB är listad på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser för Absolent Air Care Group AB är Erik Penser Bank AB.

Tel: +46 (0) 8 463 83 00

Email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Absolent Air Care Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2022 kl. 13:00 CEST.

2022-05-19 Absolent Air Care Group BESLUT FRÅN ÅRSSTÄMMA I ABSOLENT AIR CARE GROUP (PUBL) 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-19 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP DELÅRSRAPPORT Rapporter Visa Stäng
2022-05-19 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP INTERIM REPORT Rapporter Visa Stäng
2022-04-26 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2021 Rapporter Visa Stäng
2022-04-26 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP PUBLISHES ANNUAL REPORT FOR 2021 Rapporter Visa Stäng
2022-04-13 Absolent Air Care Group ABSOLENT AB HAR REKRYTERAT NY VD Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-13 Absolent Air Care Group ABSOLENT AB HAS RECRUITED A NEW CEO Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-11 Absolent Air Care Group Kallelse till årsstämma i Absolent Air Care Group AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-04 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP CONVERTS TO IFRS Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-04 Absolent Air Care Group ABSOLENT AIR CARE GROUP GÅR ÖVER TILL IFRS Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
16 May 2023 | Årsstämma 2022
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
8 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3