Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-08-10 Pagero Pagero AB: Inbjudan till presentation av Pageros delårsrapport för Q2 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-10 Pagero Pagero AB: Invitation to presentation of Pagero's interim report for Q2 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-22 Redeye Redeye: Redeye initiates coverage of Pagero Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Pagero Pagero AB: Summary of Annual General Meeting of Pagero Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-11 Pagero Pagero AB: Kommuniké från årsstämma i Pagero Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-11 Pagero Pagero AB: Pagero publishes interim report for Q1 2023: Strong start of the year with accelerating organic growth Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Pagero Pagero AB: Pagero publicerar delårsrapport för Q1 2023: Stark start på året med ökande organisk tillväxt Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 11 May 2023 | Pagero

Pagero AB: Pagero publicerar delårsrapport för Q1 2023: Stark start på året med ökande organisk tillväxt

”Stjärnorna som supporterar vår affär står i linje och vi ser ett fortsatt ökande behov på alla våra marknader. Under kvartalet ser vi en organisk omsättningstillväxt med 32 % och ARR (Annualized Recurring Revenue) med 33 %. Vi ser även ökande effektivitet i vår direktförsäljning, och tog under kvartalet med glädje emot vår största order hittills om 4,2 miljoner euro”, säger Bengt Nilsson, CEO på Pagero.

Första kvartalet 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 179,8 MSEK (136,7), en ökning med 32 % (53 %) och 27 % valutajusterat. Den organiska tillväxten uppgår till 32 % (24 %).
  • Återkommande intäkter uppgick till 154,8 MSEK (120,5), en ökning med 28 %. Ökningen är ett resultat av en stark tillväxt av såväl transaktioner som licenser i Pagero Network. Den organiska tillväxten av återkommande intäkter uppgår till 28 % (19 %).
  • ARR (Annualized Recurring Revenue) uppgick till 660,6 MSEK (496,8), en organisk tillväxt med 33 % (18 %).
  • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBITA) uppgick till -21,1 MSEK (-12,8). Resultatet är i linje med den internationella expansionsstrategin.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9,7 MSEK (7,5) i kvartalet. Bolagets likvida medel uppgår till 378,2 MSEK.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,39 SEK (-0,28).
  • Pageros optionsprogram 2020/2023 fullt utnyttjat, tillför bolaget 54 MSEK.
  • Pagero och Thomson Reuters inleder samarbete för att erbjuda kunder en ny och omfattande tjänst för indirekt skatteefterlevnad.

 

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Malaysia inför landsomfattande lagkrav på e-fakturering.
  • Pagero mottar en order om 4,2 miljoner euro.

Webcast i samband med publicering
Bengt Nilsson, CEO, kommer den 11 maj kl 09.00 hålla en presentation och svara på frågor i samband med publicering av delårsrapporten. För att delta live, besök följande länk ( https://www.finwire.tv/webcast/pagero-group/q1-2023/ ). En inspelad version samt presentationsmaterialet kommer att återfinnas på Pageros hemsida ( https://www.pagero.com/se/investerare/finansiella-rapporter-presentationer ).

Delårsrapporter
Delårsrapporten finns tillgänglig på Pageros hemsida ( https://www.pagero.com/se/investerare/finansiella-rapporter-presentationer ). 

För mer information
Bengt Nilsson, CEO
Bengt.nilsson@pagero.com

Jan-Olof Ohlsson, CFO
Jan-olof.ohlsson@pagero.com
 

Certified adviser
Erik Penser Bank är Certified Adviser 

Denna information är sådan som Pagero Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 2023-05-11 07:30 CET.

Om Pagero

Pagero erbjuder ett Smart Business Network som kopplar ihop köpare och säljare världen över för automatiserad och säker kommunikation av affärsdokument (t.ex. ordermeddelanden, fakturor och betalfiler) i enlighet med lokala regler. Pageros öppna nätverk, i kombination med ett stort utbud av appar, hjälper företag att effektivisera sina köp- och säljprocesser samt dra nytta av korrekta och tillförlitliga data. Vårt erbjudande är globalt och är oberoende av företagsstorlek, bransch och affärssystem. 

Pageros aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn PAGERO med ISIN SE0016830517.

Läs mer på www.pagero.com

2023-04-27 Pagero Pagero AB: Invitation to presentation of Pagero's interim report for Q1 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-27 Pagero Pagero AB: Inbjudan till presentation av Pageros delårsrapport för Q1 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-21 Pagero Pagero AB: Pagero mottar en order om 4,2 miljoner euro Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-21 Pagero Pagero AB: Pagero receives a EUR 4.2 million order Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-19 Pagero Pagero AB: Pagero publishes its annual report for 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-19 Pagero Pagero AB: Pagero publicerar årsredovisning för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-14 Pagero Pagero AB: Malaysia introduces country-wide e-invoicing mandate Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-14 Pagero Pagero AB: Malaysia inför landsomfattande lagkrav på e-fakturering Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-06 Pagero Pagero AB: Notice to attend annual general meeting in Pagero Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-06 Pagero Pagero AB: Kallelse till årsstämma i Pagero Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-03 Pagero Pagero AB: Pageros optionsprogram fullt utnyttjat, tillför bolaget 54 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-03 Pagero Pagero AB: Pagero's warrant program fully exercised - brings the company SEK 54 million Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-24 Pagero Pagero AB: Pagero publishes year-end report - strong finish with accelerated growth Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 Pagero Pagero AB: Pagero publicerar bokslutskommuniké - starkt avslut på året med ökad tillväxt Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-22 Pagero Pagero AB: Pagero och Thomson Reuters inleder samarbete för att erbjuda kunder en ny och omfattande tjänst för indirekt skattefterlevnad Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-22 Pagero Pagero AB: Pagero and Thomson Reuters partner to bring a new and comprehensive indirect tax compliance suite to customers Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-17 Pagero Pagero AB: Invitation to presentation of Pagero's year-end report for 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-17 Pagero Pagero AB: Inbjudan till presentation av Pageros bokslutskommuniké för 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-05 Pagero Pagero AB: Pagero comments on the digitalization proposal (ViDA) by the European Commission Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-05 Pagero Pagero AB: Pagero kommenterar EU-kommissionens digitaliseringsförslag ViDA Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-22 Pagero Pagero AB: Pagero utser valberedning inför stämman i maj 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-22 Pagero Pagero AB: Pagero appoints Nomination Committee for AGM in May 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-10 Pagero Pagero AB: Pagero publicerar delårsrapport för Q3 2022: Fortsatt leverans enligt lagd plan Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-10 Pagero Pagero AB: Pagero publishes interim report for Q3 2022: Continued delivery according to plan Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-03 Pagero Pagero AB: Inbjudan till presentation av Pageros delårsrapport för Q3 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-03 Pagero Pagero AB: Invitation to presentation of Pagero's interim report for Q3 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-14 Pagero Pagero AB: Spanien inför landsomfattande lagkrav på e-fakturering Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-14 Pagero Pagero AB: Spain announces countrywide e-invoicing mandate Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-23 Pagero Pagero AB: Pagero publishes interim report for Q2 2022: Strong second quarter with increased growth Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-23 Pagero Pagero AB: Pagero publicerar delårsrapport för Q2 2022: Starkt andra kvartal med ökad tillväxt Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-17 Pagero Pagero AB: Inbjudan till presentation av Pageros delårsrapport för Q2 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-17 Pagero Pagero AB: Invitation to presentation of Pagero's interim report for Q2 2022 Pressreleaser Visa Stäng