Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-08-10 Pagero Pagero AB: Inbjudan till presentation av Pageros delårsrapport för Q2 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-10 Pagero Pagero AB: Invitation to presentation of Pagero's interim report for Q2 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-22 Redeye Redeye: Redeye initiates coverage of Pagero Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Pagero Pagero AB: Summary of Annual General Meeting of Pagero Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-11 Pagero Pagero AB: Kommuniké från årsstämma i Pagero Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 11 May 2023 | Pagero

Pagero AB: Kommuniké från årsstämma i Pagero

Stämman fastställde de i års- redovisningen intagna resultat­räkningarna och balansräkningarna för moderbolaget och Pagero-koncernen.

Stämman beslöt att resultatet enligt den fastställda balansräkningen för bolaget skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Stämman beslutade att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 600 000 kr, till vice ordförande med 325 000 kr, och till övriga styrelseledamöter med 250 000 kr. Till styrelseledamöter som är anställda i Pagero-koncernen utgår dock inget arvode. För arbete i revisionsutskottet beslutades ett arvode om 50 000 kr för ordföranden samt 25 000 kr för ledamot i utskottet. Bolagets revisor arvoderas enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade omval av ledamöterna Christian Melby, Bengt Nilsson, Mats Ryding, Karin Sandsjö, Birger Steen, Fredrik vom Hofe och Marianne Knudsen. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Patrik Resebo som huvudansvarig revisor, valdes till bolagets revisor. Det noterades att närvarande styrelsemedlemmar inte deltog i detta röstningsförfarande.

Stämman beslutade att ändra instruktionen för valberedningen i enlighet med valberedningens. Förslaget finns tillgängligt på Pageros hemsida ( https://www.pagero.com/investors/governance ).

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen vilken återfinns på bolagets hemsida ( https://www.pagero.com/investors/governance ).

Göteborg den 11 maj 2023

För mer information

Bengt Nilsson, CEO
Bengt.nilsson@pagero.com

Jan-Olof Ohlsson, CFO
Jan-olof.ohlsson@pagero.com

Certified adviser

Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på +46 (0) 8-463 83 00 och certifiedadviser@penser.se.

Om Pagero

Pagero erbjuder ett Smart Business Network som kopplar ihop köpare och säljare världen över för automatiserad och säker kommunikation av affärsdokument (t.ex. ordermeddelanden, fakturor och betalfiler) i enlighet med lokala regler. Pageros öppna nätverk, i kombination med ett stort utbud av appar, hjälper företag att effektivisera sina köp- och säljprocesser samt dra nytta av korrekta och tillförlitliga data. Vårt erbjudande är globalt och är oberoende av företagsstorlek, bransch och affärssystem. 

Pageros aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn PAGERO med ISIN SE0016830517.

Läs mer på www.pagero.com

2023-05-11 Pagero Pagero AB: Pagero publishes interim report for Q1 2023: Strong start of the year with accelerating organic growth Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Pagero Pagero AB: Pagero publicerar delårsrapport för Q1 2023: Stark start på året med ökande organisk tillväxt Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-27 Pagero Pagero AB: Invitation to presentation of Pagero's interim report for Q1 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-27 Pagero Pagero AB: Inbjudan till presentation av Pageros delårsrapport för Q1 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-21 Pagero Pagero AB: Pagero mottar en order om 4,2 miljoner euro Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-21 Pagero Pagero AB: Pagero receives a EUR 4.2 million order Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-19 Pagero Pagero AB: Pagero publishes its annual report for 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-19 Pagero Pagero AB: Pagero publicerar årsredovisning för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-14 Pagero Pagero AB: Malaysia introduces country-wide e-invoicing mandate Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-14 Pagero Pagero AB: Malaysia inför landsomfattande lagkrav på e-fakturering Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-06 Pagero Pagero AB: Notice to attend annual general meeting in Pagero Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-06 Pagero Pagero AB: Kallelse till årsstämma i Pagero Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-03 Pagero Pagero AB: Pageros optionsprogram fullt utnyttjat, tillför bolaget 54 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-03 Pagero Pagero AB: Pagero's warrant program fully exercised - brings the company SEK 54 million Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-24 Pagero Pagero AB: Pagero publishes year-end report - strong finish with accelerated growth Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 Pagero Pagero AB: Pagero publicerar bokslutskommuniké - starkt avslut på året med ökad tillväxt Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-22 Pagero Pagero AB: Pagero och Thomson Reuters inleder samarbete för att erbjuda kunder en ny och omfattande tjänst för indirekt skattefterlevnad Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-22 Pagero Pagero AB: Pagero and Thomson Reuters partner to bring a new and comprehensive indirect tax compliance suite to customers Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-17 Pagero Pagero AB: Invitation to presentation of Pagero's year-end report for 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-17 Pagero Pagero AB: Inbjudan till presentation av Pageros bokslutskommuniké för 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-05 Pagero Pagero AB: Pagero comments on the digitalization proposal (ViDA) by the European Commission Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-05 Pagero Pagero AB: Pagero kommenterar EU-kommissionens digitaliseringsförslag ViDA Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-22 Pagero Pagero AB: Pagero utser valberedning inför stämman i maj 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-22 Pagero Pagero AB: Pagero appoints Nomination Committee for AGM in May 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-10 Pagero Pagero AB: Pagero publicerar delårsrapport för Q3 2022: Fortsatt leverans enligt lagd plan Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-10 Pagero Pagero AB: Pagero publishes interim report for Q3 2022: Continued delivery according to plan Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-03 Pagero Pagero AB: Inbjudan till presentation av Pageros delårsrapport för Q3 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-03 Pagero Pagero AB: Invitation to presentation of Pagero's interim report for Q3 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-14 Pagero Pagero AB: Spanien inför landsomfattande lagkrav på e-fakturering Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-14 Pagero Pagero AB: Spain announces countrywide e-invoicing mandate Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-23 Pagero Pagero AB: Pagero publishes interim report for Q2 2022: Strong second quarter with increased growth Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-23 Pagero Pagero AB: Pagero publicerar delårsrapport för Q2 2022: Starkt andra kvartal med ökad tillväxt Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-17 Pagero Pagero AB: Inbjudan till presentation av Pageros delårsrapport för Q2 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-17 Pagero Pagero AB: Invitation to presentation of Pagero's interim report for Q2 2022 Pressreleaser Visa Stäng