Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-08-15 OptiCept Technologies OptiCept Marknadsuppdatering - Hög aktivitetsnivå inom FoodTech Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-20 OptiCept Technologies OptiCept initiates collaboration in the Nordic region - to treat roses for a Scandinavian flower importer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-20 OptiCept Technologies OptiCept inleder samarbete i Norden - ska behandla rosor till dagligvaruhandeln Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-07 OptiCept Technologies Marknadsuppdatering - Framgångar inom prioriterade affärsområden för OptiCept Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 7 Jul 2023 | OptiCept Technologies

Marknadsuppdatering – Framgångar inom prioriterade affärsområden för OptiCept

OptiCept Technologies VD, Thomas Lundqvist, ger en statusuppdatering för de prioriterade affärsområdena och OptiCepts övriga aktiviteter.

Drygt ett år har passerat sedan jag tillträde som VD för OptiCept Technologies. Med det perspektivet kan jag konstatera att mycket har hänt och bolaget har förändrats avsevärt.

Det tåls att upprepa att vår nya organisation och fokuserade strategi på prioriterade affärsområden har burit frukt. Att vi först definierade prioriterade affärsområden och sedan under våren valde att organisera oss runt ett antal affärsmöjligheter innebar att vi nu sitter i kontraktsförhandlingar med två globala skogsbolag, att utvärderingen med Dole är klar med positiva resultat och att vi tagit tydliga steg mot att konkretisera kommersiella avtal med flera av de globala aktörer vi knutit till oss, både inom snittblommor och olivolja. Dessutom har vi tagit stora steg framåt både tekniskt och applikationsmässigt inom alla prioriterade områden.

Vi arbetar med konservativa industrier, stora bolag med (ibland) tröga beslutsvägar. I den här fasen är det viktigt att kunna vara flexibel, snabbrörlig och kreativ. Med den nya setup vi nu skapat för OptiBoost ger vi oss den möjligheten. När vi nu driver försäljningen på egen hand ges utrymme för nya affärsmodeller och flexibilitet, vilket kommer ge resultat.

Nyligen besökte jag Latinamerika och våra nyckelkunder inom snittblommor. Efter ett antal månaders test och utvärdering växer nu en bild fram av hur vi ska kunna tillföra värde här. Testerna vi gjort inom hydrering för Alstroemeria och rosor har visat goda resultat och vi för nu diskussioner med våra kunder kring denna kommersiella möjlighet.
Arbetet fortlöper nästan planenligt med både Flamingo i Storbritannien och med OneFlora i Nederländerna. Hos Flamingo har vi som tidigare nämnts uppnått goda resultat inom e-handel. Testet med OneFlora och den ledande europeiska dagligvarukedjan är planerat och kommer genomföras efter semesterperioden. Diskussioner fortlöper även med andra skandinaviska dagligvarukedjor.

Därutöver har vi som nämnt inlett kommersiella kontraktsförhandlingar inom skogssticklingar med CMPC i Chile och Aperam i Brasilien, även utvärderingen med Klabin har startats upp. Vi förbereder också det mycket spännande projektet med sticklingar i Kina och en SAGA kommer skeppas inom kort. Vi diskuterar ytterligare betalda utvärderingar med kunder i Latinamerika och Asien.

Under våren har vi arbetat med DePrado i Chile, där har vi installerat en oliveCEPT BALDER för att förbereda oss tekniskt och applikationsmässigt på bästa möjliga sätt inför kommande olivsäsong på Iberiska halvön. Under våren har vi haft hög aktivitetsnivå i Spanien, resultaten som publicerades med det spanska forskningsinstitutet IFAPA om CEPT-teknologins inverkan på olivolja har väckt stort intresse. Vi har genomfört ett antal evenemang där resultaten och teknologin presenterats. Diskussioner förs med många intressanta producenter vilket kommer ge nya installationer. Vi har också återupptagit arbetet med de kunder vi knöt till oss redan förra året, men som behövde skjutas upp pg a torkan och den dåliga skörden.

Efter sommaren har vi planerat ett besök hos Dole för att finjustera maskinen för deras process, parallellt tar vi fram en offert till Dole för BALDER till samtliga anläggningar som producerar ananasjuice.

Även om vi har våra prioriterade affärsområden högst på agendan arbetar vi trots allt med en del nya spännande områden när vi hittar partners som är beredda att investera. Exempel på detta är extraktion av näringsämnen ur avokadokärnor, här har vi kommit långt med en betalande kund och har mycket goda resultat. Vi har också långt gångna diskussioner kring att förbättra processen med att utvinna stärkelse ur potatis med en global potentiell partner. Vi för löpande diskussioner med globala aktörer inom vin och havredryck, här är vi redo att agera när vi kontrakterar rätt betalande part.

Sammanfattningsvis – vi har mycket händelserika månader bakom oss, vi har tagit många positiva steg som bolag och rör oss i rätt riktning. Vi fortsätter att utvecklas och arbetar målmedvetet framåt.

Med detta vill jag önska alla våra ägare och intressenter en härlig sommar!

2023-06-20 OptiCept Technologies OptiCept - Industrial tests at Dole show very positive results Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-20 OptiCept Technologies OptiCept – Industriella tester hos Dole visar mycket positivt resultat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-16 OptiCept Technologies New agreement for OptiCept in forest cuttings - declaration of intent from forest company in Chile Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-16 OptiCept Technologies Nytt avtal för OptiCept inom skogssticklingar – avsiktsförklaring från skogsbolag i Chile Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-16 OptiCept Technologies OptiCept accelererar försäljningsarbetet inom skogssticklingar och snittblommor, Syngenta fokuserar på prydnadssticklingar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-16 OptiCept Technologies OptiCept accelerate sales efforts in forestry cuttings and cut flowers while Syngenta focuses on ornamental cuttings Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-02 OptiCept Technologies OptiCept announces outcome in the exercise of warrants of series TO5 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-02 OptiCept Technologies OptiCept offentliggör utfall i utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO5 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-30 OptiCept Technologies Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO5 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-30 OptiCept Technologies The last day of trading with the warrants of series TO5 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-25 OptiCept Technologies OptiCept öppnar den stora kinesiska marknaden för skogssticklingar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-25 OptiCept Technologies OptiCept breaks into the massive forestry cuttings market in China Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-19 OptiCept Technologies Aktieägarbrev - Ett målinriktat OptiCept rör sig framåt enligt plan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-19 OptiCept Technologies Shareholder letter – A goal-oriented OptiCept is moving forward according to plan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-16 OptiCept Technologies The exercise price for the warrants of series TO5 in OptiCept has been determined to SEK 5.64 and the subscription period commences on 19 May 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-16 OptiCept Technologies Teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO5 i OptiCept har fastställts till 5,64 SEK och teckningsperioden inleds den 19 maj 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-15 OptiCept Technologies Marknadsuppdatering – Kundfokus accelererar kommersialiseringen inom snittblommor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-10 Penser Access Penser Access: Stora steg med nya strategin under Q1 - OptiCept Technologies Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-09 Penser Access Penser Access: Intervju med OptiCept Technologies - Erik Penser Bank - 9 maj 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-05 OptiCept Technologies OptiCept Technologies Delårsrapport Q1 2023 – Ökad omsättning och minskade kostnader Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 OptiCept Technologies Kommersiellt genombrott för OptiCept inom skogssticklingar – avsiktsförklaring från skogsbolag i Brasilien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-17 OptiCept Technologies Goda resultat med OptiCepts CEPT® -teknologi väcker mycket stort intresse i olivoljeindustrin Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-17 OptiCept Technologies Great results with OptiCept's CEPT® technology are attracting a lot of interest in the olive oil industry Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-03 OptiCept Technologies Marknadsuppdatering – stora förhoppningar inför kommande olivsäsong efter positiv feedback Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-21 OptiCept Technologies Förvaltningsrätten har delvis bifallit OptiCept Technologies AB:s överklagan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-08 OptiCept Technologies OptiCept Technologies utser Tomas Andersson till interim CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-08 OptiCept Technologies Kommuniké från årsstämma i OptiCept Technologies AB (publ) den 8 mars 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-03 OptiCept Technologies OptiCept expands collaboration with a Brazilian forestry company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-03 OptiCept Technologies OptiCept utökar samarbetet med brasilianskt skogsbolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-01 OptiCept Technologies Marknadsuppdatering - OptiCept flyttar fram positionerna för sticklingar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 OptiCept Technologies OptiCept Technologies changes CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 OptiCept Technologies OptiCept Technologies byter CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 Penser Access Penser Access: Upplagt för acceleration under 2023 - OptiCept Technologies Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-15 OptiCept Technologies OptiCept Technologies, Årsredovisning 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-14 OptiCept Technologies OptiCept Technologies, Bokslutskommuniké 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-06 OptiCept Technologies Kallelse till årsstämma i OptiCept Technologies AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-06 OptiCept Technologies OptiCept Technologies AB (publ) brings forward publication of the annual report Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-06 OptiCept Technologies OptiCept Technologies AB (publ) tidigarelägger publicering av årsredovisningen Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-02 OptiCept Technologies OptiCept accelerates the launch of OptiBoost for Forest Cuttings Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-02 OptiCept Technologies OptiCept accelererar lansering av OptiBoost för skogssticklingar Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-02 OptiCept Technologies OptiCept Technologies ingår avtal med Dole Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-02 OptiCept Technologies OptiCept Technologies signs agreement with Dole Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-30 OptiCept Technologies OptiCept ingår avtal med globalt skogs-och pappersbolag för behandling av sticklingar Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-30 OptiCept Technologies OptiCept enters into an agreement with a global paper and forestry company for the treatment of cuttings Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-28 OptiCept Technologies OptiCept ingår partnerskap med en av världens största blomsterodlare Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-28 OptiCept Technologies OptiCept enters a partnership with One Flora Group in the Netherlands Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-23 Penser Access Penser Access: Stärker balansräkningen - OptiCept Technologies Analyser Visa Stäng
2022-12-22 OptiCept Technologies Aktieägarbrev - Marknadsöversikt för olivolja Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-16 OptiCept Technologies OptiCept offentliggör slutgiltigt utfall i bolagets företrädesemission Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-16 OptiCept Technologies OptiCept announces final outcome of the company’s rights issue Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-15 OptiCept Technologies OptiCept announces preliminary outcome of the rights issue Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-15 OptiCept Technologies OptiCept offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-09 OptiCept Technologies Aktieägarbrev - Marknadsöversikt för snittblommor Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-07 OptiCept Technologies Aktieägarbrev - Marknadsöversikt för sticklingar Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 OptiCept Technologies OptiCept publishes prospectus in connection to the rights issue Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 OptiCept Technologies OptiCept publicerar prospekt i samband med företrädesemissionen Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-28 OptiCept Technologies OptiCept Technologies bjuder in till Kapitalmarknadsdag Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-23 OptiCept Technologies Kommuniké från extra bolagsstämma i OptiCept Technologies AB (publ) den 23 november 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-10 OptiCept Technologies Shareholder Letter – OptiCept Technologies November 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-10 OptiCept Technologies Aktieägarbrev – OptiCept Technologies november 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-08 Penser Access Penser Access: Intervju med OptiCept Technologies - Erik Penser Bank - 7 nov 2022 Analyser Visa Stäng
2022-11-04 Penser Access Penser Access: Siktar mot positivt EBITDA 2023 - OptiCept Technologies Analyser Visa Stäng
2022-11-04 OptiCept Technologies Kallelse till extra bolagsstämma i OptiCept Technologies AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-04 OptiCept Technologies Styrelsen i OptiCept beslutar om en företrädesemission av units om cirka 110 MSEK, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-04 OptiCept Technologies The board of directors in OptiCept resolves on a rights issue of units of approximately SEK 110 million conditional on the approval of an extraordinary general meeting Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-01 OptiCept Technologies OptiCept Technologies, Delårsrapport Q3 2022 - OptiCept är positionerat för ett positivt EBITDA resultat 2023 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-31 OptiCept Technologies OptiCept enters into an agreement with a global forest company for the treatment of cuttings in Brazil Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-31 OptiCept Technologies OptiCept ingår avtal med globalt skogsbolag för behandling av sticklingar i Brasilien Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-07 OptiCept Technologies OptiCept enters agreement with one of the world's largest rose growers Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-07 OptiCept Technologies OptiCept ingår avtal med en av världens största rosodlare Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-05 OptiCept Technologies OptiBoost – resultat från utvärdering med Porta Nova Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-05 OptiCept Technologies OptiBoost - results from evaluation with Porta Nova Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-29 OptiCept Technologies VD Thomas Lundqvist köper aktier i OptiCept Technologies Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-29 OptiCept Technologies CEO Thomas Lundqvist buys shares in OptiCept Technologies Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-28 OptiCept Technologies Genombrott för OptiCept inom sticklingar – tecknar kommersiellt avtal med ett av världens största massa- och pappersföretag CMPC Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-28 OptiCept Technologies Breakthrough for OptiCept in cuttings - signs commercial agreement with one of the world's largest pulp and paper companies CMPC Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-27 OptiCept Technologies After good results in the UK, Flamingo takes the next step with OptiBoost Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-27 OptiCept Technologies Efter goda resultat i Storbritannien tar Flamingo nästa steg med OptiBoost Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-23 OptiCept Technologies OptiCept enters into an agreement with Spira blommor - OptiBoost treated roses to be sold in one of Sweden's leading retail chains Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-23 OptiCept Technologies OptiCept ingår avtal med Spira Blommor AB i Sverige – ska sälja OptiBoost behandlade rosor i dagligvaruhandeln Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-19 OptiCept Technologies OptiCept signs agreement for oliveCEPT® in Italy Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-19 OptiCept Technologies OptiCept tecknar avtal för oliveCEPT® i Italien Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-08 OptiCept Technologies OptiCept Technologies takes the next step with Flores Funza - OptiBoost to be installed in Colombia Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-08 OptiCept Technologies OptiCept Technologies tar nästa steg med Flores Funza - OptiBoost ska installeras i Colombia Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-06 OptiCept Technologies OptiCept Technologies - Shareholder Letter September 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-06 OptiCept Technologies OptiCept Technologies - Aktieägarbrev september 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-02 Penser Access Penser Access: Analytikerpresentation av OptiCept Technologies - Erik Penser Bank - 1 september 2022 Analyser Visa Stäng
2022-08-24 Penser Access Penser Access: Rapport för Q2 - OptiCept Technologies Analyser Visa Stäng
2022-08-23 OptiCept Technologies OptiCept signs profit sharing agreement for 2 oliveCEPT® machines with Northern Spain's leading olive oil producer Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-23 OptiCept Technologies OptiCept tecknar vinstdelningsavtal för 2 oliveCEPT® maskiner med norra Spaniens ledande olivoljeproducent Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-22 OptiCept Technologies OptiCept ingår avtal med världsledande olivoljeproducent i Italien Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-22 OptiCept Technologies OptiCept enters into an agreement with a world-leading olive oil producer in Italy Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-17 Penser Access Penser Access: Intervju med OptiCept Technologies - Erik Penser Bank - 17 augusti 2022 Analyser Visa Stäng
2022-08-16 OptiCept Technologies Rättelse: på grund av avsaknad av MAR-hänvisning, OptiCept Technologies Halvårsrapport 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-16 OptiCept Technologies OptiCept Technologies Halvårsrapport 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

29 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
28 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024