Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2020-05-15 Zinzino Zinzino: KUNGÖRELSE FRÅN ÅRSSTÄMMAN Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-14 Zinzino Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-14 Zinzino Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): INTERIM REPORT FIRST QUARTER 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-08 Zinzino Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): Aktieteckning på grund av teckningsoptioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 8 May 2020 | Zinzino

Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): Aktieteckning på grund av teckningsoptioner

I det optionsprogram Zinzinos bolagsstämma beslutade om 2017-05-24 har 235 000 B-aktier tecknats. Priset per aktie uppgick till 14 SEK och totalt tillfördes Zinzinos egna kapital 3 290 000 SEK.

Antalet B-aktier ökade totalt med 258 500 till 27 725 133. Totalt antal aktier uppgick efter ökningen till 32 838 525. Utspädningen uppgick till 0,8 procent. Zinzinos aktiekapital ökade till 3 283 852,5 kronor.

För mer information vänligen kontakta:
Fredrik Nielsen, CFO +46 (0) 707 900174 zinzino.com

Bilder för fri publicering:
Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12, marcus.tollbom@zinzino.com

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00,
email: certifiedadviser@penser.se

Zinzino AB (publ.) är ett globalt direktförsäljningsföretag som marknadsför och säljer testbaserade produkter inom kosttillskott, hudvård och livsstil. Zinzino äger det norska företaget BioActive Foods AS och forsknings-/produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzinos huvudkontor ligger i Göteborg, och företaget har även kontor i Helsingfors, Riga, Oslo, Florida och Adelaide. Zinzino är ett aktiebolag noterat på Nasdaq First North Growth Market.

2020-05-05 Zinzino Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT APRIL 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-05 Zinzino Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINARY SALES REPORT APRIL 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-05 Zinzino Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): ENGÅNGSEFFEKT PGA ÄNDRAD REDOVISNING FÖR DISTRIBUTÖRSERSÄTTNING FÖRBÄTTRAR Q1 2020 MED 22,2 MSEK FÖRE SKATT Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-05 Zinzino Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): ONE-TIME EFFECT DUE TO CHANGED ACCOUNTING FOR DISTRIBUTOR REMUNERATION IMPROVES Q1 2020 WITH SEK 22.2 MILLION BEFORE TAX Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-24 Zinzino Zinzino: ANNUAL REPORT 201 9 ZINZINO AB (PUBL) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-24 Zinzino Zinzino: ÅRSREDOVISNING 2019 ZINZINO AB (PUBL) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-17 Zinzino Zinzino: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZINZINO AB DEN 15 MAJ 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-06 Zinzino ZINZINO AB (PUBL): Zinzino expanderar i Asien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-06 Zinzino ZINZINO AB (PUBL): Zinzino expands in Asia Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-06 Zinzino Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINARY SALES REPORT MARCH 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-06 Zinzino Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT MARS 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-06 Zinzino Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT FEBRUARI 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-06 Zinzino Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINARY SALES REPORT FEBRUARY 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-28 Zinzino Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-28 Zinzino Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): YEAR-END REPORT 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-07 Zinzino Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINARY SALES REPORT JANUARY 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-07 Zinzino Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT JANUARI 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-13 Zinzino Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINARY SALES REPORT 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-13 Zinzino Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-11 Zinzino Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT NOVEMBER 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-11 Zinzino Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINARY SALES REPORT NOVEMBER 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-22 Zinzino ZINZINO AB (PUBL): Zinzino expanderar i Asien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-22 Zinzino ZINZINO AB (PUBL): Zinzino expands in Asia Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-15 Zinzino Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): INTERIM REPORT Q3 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-15 Zinzino Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT Q3 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-11 Zinzino Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT OKTOBER 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-11 Zinzino Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINARY SALES REPORT OCTOBER 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-25 Zinzino ZINZINO AB (PUBL): Zinzino inleder samarbete med nordamerikanska Life Leadership Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-25 Zinzino ZINZINO AB (PUBL): Zinzino and Life Leadership collaborate to provide test-based nutrition to expanding markets Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-09 Zinzino Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT Q3 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-09 Zinzino Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINARY SALES REPORT Q3 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-12 Zinzino Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINARY SALES REPORT August 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-12 Zinzino Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT AUGUSTI 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-30 Zinzino Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): INTERIM REPORT Q2 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-30 Zinzino Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT Q2 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-13 Zinzino Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT JULI 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-13 Zinzino Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINARY SALES REPORT July 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-10 Zinzino Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT Q2 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-10 Zinzino Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINARY SALES REPORT Q2 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-12 Zinzino Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT MAJ 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-12 Zinzino Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINARY SALES REPORT MAY 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-11 Zinzino Zinzino: ANNUAL REPORT ENGLISH 2018 ZINZINO AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-22 Zinzino Zinzino: Kungörelse från årsstämman Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-22 Zinzino Zinzino: Kungörelse från årsstämman Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-16 Zinzino Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT Q1 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-16 Zinzino Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): INTERIM REPORT Q1 - 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-14 Zinzino Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT APRIL 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-14 Zinzino Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINARY SALES REPORT APRIL 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-30 Zinzino Zinzino: ÅRSREDOVISNING 2018 ZINZINO AB (PUBL) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-30 Zinzino Zinzino: Annual Report 2018 ZINZINO AB (PUBL) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-23 Zinzino Zinzino: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZINZINO AB DEN 22 MAJ 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-04 Zinzino Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINARY SALES REPORT Q1 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-04 Zinzino Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT Q1 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-07 Zinzino Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT FEBRUARI 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-07 Zinzino Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINARY SALES REPORT FEBRUARY 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-28 Zinzino Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): YEAR-END REPORT 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-28 Zinzino Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): BOKSLUTSKOMMUNIKE' 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-04 Zinzino ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT JANUARI 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-04 Zinzino ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINARY SALES REPORT JANUARY 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-29 Zinzino ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-29 Zinzino ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINARY SALES REPORT 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-15 Zinzino ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-15 Zinzino Zinzino AB (PUBL): Interim Report for the third Quarter 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-15 Zinzino ZINZINO AB (PUBL): THE BOARD DECIDES TO ISSUE 200 000 STOCK OPTIONS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-15 Zinzino ZINZINO AB (PUBL): STYRELSEN BESLUTAR ATT EMITTERA 200 000 TECKNINGSOPTIONER Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-11 Zinzino ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGS-RAPPORT TREDJE KVARTALET 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-11 Zinzino ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINARY SALES REPORT THIRD QUARTER 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-30 Zinzino ZINZINO AB (PUBL): INTERIM REPORT APRIL - JUNE 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-30 Zinzino ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-05 Zinzino ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT ANDRA KVARTALET 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-05 Zinzino ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINARY SALES REPORT SECOND QUARTER 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-01 Zinzino ZINZINO AB (PUBL.) APPOINTED "GROWTH COMPANY OF THE YEAR 2017" BY DIRECT SELLING SWEDEN Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-15 Zinzino KUNGÖRELSE FRÅN ÅRSSTÄMMAN Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-15 Zinzino ZINZINO AB (PUBL): Q1; FORTSATT GOD TILLVÄXT OCH STARKT FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET, EBITDA ÖKAR 45% Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-15 Zinzino ZINZINO AB (PUBL): Q1; CONTINUED SOUND GROWTH AND STRONG PROFITABILITY IMPROVEMENT, EBITDA RISING BY 45% Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-24 Zinzino ÅRSREDOVISNING 2017 ZINZINO AB (PUBL) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-24 Zinzino ANNUAL REPORT 2017 ZINZINO AB (PUBL) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-11 Zinzino KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZINZINO AB DEN 15 MAJ 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-10 Zinzino ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINARY SALES REPORT FIRST QUARTER 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-10 Zinzino ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-12 Zinzino ZINZINO LAUNCHES NEW PRODUCT: ENERGY BAR - DELICIOUS AND HEALTHY! Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-12 Zinzino ZINZINO LANSERAR EN NY PRODUKT: ENERGY BAR - VÄLSMAKANDE OCH NYTTIG Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-28 Zinzino ZINZINO AB (PUBL): STARK TILLVÄXT OCH FÖRSLAG TILL KRAFTIGT ÖKAD UTDELNING Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-28 Zinzino ZINZINO AB (PUBL): STRONG GROWTH AND PROPOSAL FOR GREATLY INCREASED DIVIDENDS Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-19 Zinzino ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR Q4 OCH 2017 SAMT FÖRSLAG TILL ÖKAD UTDELNING Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-19 Zinzino ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINARY SALES REPORT FOR Q4 AND 2017 WITH PROPOSAL TO INCREASE DIVIDEND Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-10 Zinzino ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-10 Zinzino ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINARY SALES REPORT 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-13 Zinzino Interim report, July - September 2017: IMPROVED GROSS MARGINS AND STRONG GROWTH IN THE DOMESTIC MARKET. Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-13 Zinzino Delårsrapport, juli-september 2017: FÖRBÄTTRADE BRUTTOMARGINALER OCH EN STARK TILLVÄXT PÅ HEMMAMARKNADEN Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-08 Zinzino ZINZINO TIDIGARELÄGGER DELÅRSRAPPORT Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-08 Zinzino ZINZINO ANNOUNCES EARLY RELEASE OF INTERIM REPORT Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-20 Zinzino Zinzino lanserar banbrytande produkt: BalanceOil Vegan för hjärta och hjärna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-20 Zinzino Zinzino launches groundbreaking product: BalanceOil Vegan for the heart and brain Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-10 Zinzino ZINZINO AB (PUBL): RÄTTELSE: PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-10 Zinzino ZINZINO AB (PUBL): CORRECTION: PRELIMINARY SALES REPORT THIRD QUARTER 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-09 Zinzino ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINARY SALES REPORT THIRD QUARTER 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-09 Zinzino ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-27 Zinzino Zinzino AB (publ) management team changes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-27 Zinzino Förändringar i Zinzinos ledningsgrupp Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-31 Zinzino Delårsrapport Zinzino, april-juni 2017: Mycket stark tillväxt på 28% och fullskalig lansering av en ny digital plattform Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-31 Zinzino Interim Report, Zinzino, April - June 2017: Very strong growth of 28% and full-scale launch of a new digital platform Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-04 Zinzino ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT ANDRA KVARTALET 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-04 Zinzino ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINARY SALES REPORT SECOND QUARTER 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-30 Zinzino ZINZINO LANSERAR NYTT KOSTTILLSKOTT: BÄTTRE SÖMN, MINSKAD STRESS OCH ÖKAT VÄLMÅENDE MED VIVA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-30 Zinzino ZINZINO LAUNCHES VIVA, A NEW DIETARY SUPPLEMENT PROMOTING BETTER SLEEP, REDUCING STRESS AND INCREASING WELL-BEING Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-20 Zinzino ZINZINO FULLY ESTABLISHED IN SPAIN Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-20 Zinzino ZINZINO ETABLERAR FULLT UT I SPANIEN Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-02 Zinzino Zinzino AB (publ.) appointed "Growth Company of the Year 2016" in direct sales Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-02 Zinzino Zinzino AB (publ.) appointed "Growth Company of the Year 2016" in direct sales Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-02 Zinzino Zinzino AB (publ) blev årets tillväxtföretag inom direktförsäljning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-24 Zinzino KUNGÖRELSE FRÅN ÅRSSTÄMMAN Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-16 Zinzino Zinzino begins selling in Switzerland "Rich in capital and an important market" Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-16 Zinzino Zinzino startar upp försäljning i Schweiz "Kapitalstark och viktig marknad" Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-16 Zinzino Zinzino begins selling in Switzerland "Rich in capital and an important market" Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-16 Zinzino Zinzino startar upp försäljning i Schweiz "Kapitalstark och viktig marknad" Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-10 Zinzino Delårsrapport, januari - mars 2017: Zinzino levererar fortsatt stark tillväxt och står väl rustat för ökad lönsamhet Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-10 Zinzino Interim Report, January - March 2017: Zinzino continues to deliver strong growth and is well prepared for increased profitability Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-03 Zinzino ANNUAL REPORT 2016 ZINZINO AB (PUBL) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-03 Zinzino ÅRSREDOVISNING 2016 ZINZINO AB (PUBL) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-03 Zinzino ÅRSREDOVISNING 2016 ZINZINO AB (PUBL) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-03 Zinzino ANNUAL REPORT 2016 ZINZINO AB (PUBL) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-20 Zinzino KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZINZINO AB DEN 24 MAJ 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-28 Zinzino BOKSLUTSKOMMUNIKÉN 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-28 Zinzino YEAR-END REPORT 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-15 Zinzino Interim Report July-September 2016: Q3 highlights include new product launches, high growth and a Faun Pharma sales record Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-15 Zinzino Delårsrapport, juli-september 2016: Hög tillväxt, produktlanseringar och försäljningsrekord i Faun Pharma Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-04 Zinzino Faun Pharma reaches new revenue record for October Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-04 Zinzino Faun Pharma slår omsättningsrekord i oktober Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-26 Zinzino Delårsrapport för 1 januari - 30 juni 2016 Zinzino AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-26 Zinzino Interim Report for 1st January - 30th June 2016 Zinzino AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-25 Zinzino Tidigareläggning av delårsrapport för januari - juni 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-25 Zinzino Earlier release of Interim Report for January - June 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-25 Zinzino Zinzino lanserar nytt produktsegment: Zinzino Skin Care Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-25 Zinzino Zinzino launches new product segment: Zinzino Skin Care Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-07 Zinzino Zinzino tar Omega-6/Omega-3-konceptet till en ny nivå och lanserar AquaX - oljan som kan blandas med vatten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-07 Zinzino Zinzino taking the Omega-6/Omega-3 concept to new heights with water-miscible AquaX oil Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-05 Zinzino Zinzino expands sales to all EU countries "We see a huge potential" Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-10 Zinzino ANNUAL REPORT 2015 ZINZINO AB (PUBL) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-07 Zinzino Faun Pharma tecknar leverantörsavtal med Proteinfabrikken - ökar produktionen av proteinprodukter med 500 - 600 ton per år Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-20 Zinzino Kungörelse från årsstämman Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-20 Zinzino Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Zinzino AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-20 Zinzino Interim Report 1st January - 31st March 2016, Zinzino AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-29 Zinzino ÅRSREDOVISNING 2015 ZINZINO AB (PUBL) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-29 Zinzino ANNUAL REPORT 2015 ZINZINO AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-21 Zinzino KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZINZINO DEN 20 MAJ 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-29 Zinzino Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2015 Zinzino AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-29 Zinzino Year-End Report 1st January - 31st December 2015, Zinzino AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-22 Zinzino Svenska Zinzino tar grepp om Europa - etablerar verksamhet i Tyskland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-10 Zinzino Zinzino lanserar Zinzino LeanShake - en näringsrik måltidsersättning för viktkontroll Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-23 Zinzino Delårsrapport 1 juli - 30 september 2015 Zinzino AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-23 Zinzino Interim Report July 1 - September 30, 2015 Zinzino AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-20 Zinzino Zinzino kvalificerar för Nasdaq First North 25 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-17 Zinzino Svenska Zinzino fortsätter att växa internationellt med etablering i Kanada Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-31 Zinzino Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015 Zinzino AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-31 Zinzino Interim Report 1 April - 31 June 2015, Zinzino AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-22 Zinzino Interim report 1st January - 31st March 2015 Zinzino AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-22 Zinzino Delårsrapport 1 jan - 31 mars 2015 Zinzino AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-13 Zinzino ÅRSRAPPORT 2014 ZINZINO AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-11 Zinzino VUOSIKERTOMUS 2014 ZINZINO AB (JULK) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-08 Zinzino Kungörelse från årsstämman Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-17 Zinzino Årsredovisning 2014 Zinzino AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-08 Zinzino Kallelse till Årstämma i Zinzino den 8 maj 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-03-06 Zinzino Zinzino AB (publ) förvärvar ytterligare 13,8 procent av Faun Pharma AS - säkrar fortsatt forskning och ökat produktutbud Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-27 Zinzino Financial Statements 1 January - 31 December 2014, Zinzino AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-27 Zinzino Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2014 Zinzino AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

28 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
10 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
24 May 2017 | Årsstämma 2016
26 May 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
31 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
13 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
20 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
28 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
15 May 2018 | Årsstämma 2017
15 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
16 May 2018 | Årligutdelning
30 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
15 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
16 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
22 May 2019 | Årsstämma 2018
23 May 2019 | Årligutdelning
23 May 2019 | Extrautdelning
30 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
27 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
28 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
14 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
15 May 2020 | Årsstämma 2019
18 May 2020 | Årligutdelning
18 May 2020 | Extrautdelning
28 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
20 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
26 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner