Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-06-30 TalkPool AG TalkPool AG: Talkpool signs major contract with Germany's leading operator Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-21 TalkPool AG TalkPool AG: Announcement from Annual General Meeting Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-07 Penser Access Penser Access: Ytterligare steg i rätt riktning i Q1 Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-01 TalkPool AG TalkPool AG: Talkpool invites its shareholders to attend the Annual General Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-31 TalkPool AG TalkPool AG: Interim Report January - March 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-30 TalkPool AG TalkPool AG: Annual report 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-05 TalkPool AG TalkPool AG: New submission date for Talkpool's annual report 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-21 TalkPool AG TalkPool AG: Talkpool postpones the publication of the annual report for 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-21 Penser Access Penser Access: In i 2023 med fokus på marginaler och kassaflöden - Talkpool Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 21 Mar 2023 | TalkPool

Penser Access: In i 2023 med fokus på marginaler och kassaflöden – Talkpool

Växer starkt och kommunicerar lönsamhetsfokus
Talkpool redovisar intäkter för Q4 om EUR 6,8m (6,6m) motsvarande en tillväxt om ca 3%. De stärkta intäkterna kommer trots att Talkpool avyttrade verksamheten i Nederländerna, och att man riktat bort fokus från sekundära marknader. Tyskland, som är en stark tillväxtmarknad med goda marginaler, hade en omsättning om ca EUR 0,9m. Intäkterna var ca 1% över våra estimat om 6,7m. Talkpool har nyligen kommunicerat att man i det medellånga perspektivet fokusera på starka marginaler och kassaflöden, genom fortsatta kostnadsreduktioner. Trots detta är dock bolaget enligt vår bedömning positionerat för att fortsätta växa i attraktiva segment såsom Tyskland.

Avslutar transformativt 2022
Talkpool avslutade 2022 med stark lönsamhet. Bruttomarginalen stärktes y/y och uppgick till 32% i Q4 (24%). För helåret 2022 uppgick bruttomarginalen till 25,8% (23,5%), drivet av höga bruttomarginaler i attraktiva marknader såsom Sverige och Tyskland. EBITDA stärktes y/y och uppgick till EUR 0,5m (0,3m) motsvarande en EBITDA-marginal om 8% (4%). Talkpool förbättrade dessutom balansräkningen under 2022, genom att bl.a. i Q4 betala tillbaka återstående delar av obligationslånet om 24 mkr. Vi bedömer att man genom detta kommer att kraftigt reducera räntekostnaderna och förbättra den finansiella profilen. Vi anser att fokuset med att reducera skuldsättningen och förbättra marginalerna är en god medellång strategi, och att Talkpools tydliga och omfattande arbete bör synas i värderingen framöver.
 
Förbättrade utsikter
Vi bedömer att Talkpool står väl förberett för 2023. Vi justerar dock våra estimat för att reflektera transaktioner som bolaget gjort under Q4, primärt avyttringen av delar av ägandet i Sverige. Vi ser ett oförändrat motiverat värde om 9 – 10 kr per aktie.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 21-03-2023 kl. 09:15: https://docs.penser.se/a/3592/TALK20230321.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på  https://epaccess.penser.se/

2023-03-10 TalkPool AG TalkPool AG: Year-End Report January - December 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-10 TalkPool AG TalkPool AG: Talkpool repays convertible loan to Matthias Winter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-16 TalkPool AG TalkPool AG: Talkpool signs convertible loans amounting to approximately Euro 430'000 Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-24 TalkPool AG TalkPool AG: Convertible Loan January 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-23 TalkPool AG TalkPool AG: Guidance from Talkpool's board Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-28 TalkPool AG TalkPool AG: Talkpool repays Bond Loans of SEK 24,000,000, ISIN SE0011311414 Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-28 Penser Access Penser Access: Intervju med TalkPool - Erik Penser Bank - 28 nov 2022 Analyser Visa Stäng
2022-11-25 Penser Access Penser Access: Q3-rapport - Talkpool Analyser Visa Stäng
2022-11-18 TalkPool AG TalkPool AG: Interim Report January - September 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-09 TalkPool AG TalkPool AG: Talkpool calls for Decision Procedure in Bond Loans of SEK 24,000,000, ISIN SE0011311414 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-17 TalkPool AG TalkPool AG: Talkpool is realizing its holding in Dutch Camouflage Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-29 TalkPool AG TalkPool AG: Talkpool's new LoRaWAN® Refrigerant Leak Detector approved for BREEAM In-Use Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-06 Penser Access Penser Access: Rekordstarkt Q2 - Talkpool Analyser Visa Stäng
2022-08-30 Penser Access Penser Access: Intervju med Talkpool - Erik Penser Bank - 29 augusti 2022 Analyser Visa Stäng
2022-08-25 TalkPool AG TalkPool AG: Interim Report January - June 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

17 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
12 Mar 2024 | Bokslutskommuniké 2023