Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-01-31 Svenska Nyttobostäder Tommy Johansson lämnar posten som verkställande direktör i Svenska Nyttobostäder AB (publ) och Fredrik Arpe utses till tillförordnad verkställande direktör Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-24 Svenska Nyttobostäder Kallelse till extra bolagsstämma i Svenska Nyttobostäder AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-20 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder informerar om föreslagna ändringar av bolagets kapitalstruktur och finansierings­modell Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-17 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ) meddelar förändring i styrelsen Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-17 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ) delårsrapport januari - september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-14 Svenska Nyttobostäder Valberedningen utsedd i Svenska Nyttobostäder AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-11 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ) offentliggör att teckning och tilldelning har skett i riktad nyemission Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-30 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder kommenterar medieuppgifter om otillåten uthyrning i Hässelby Strand och Häggvik Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 30 Sep 2022 | Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder kommenterar medieuppgifter om otillåten uthyrning i Hässelby Strand och Häggvik

En blockuthyrning som syftade till att erbjuda lägenheter till kommuner, företag, myndigheter och institutioner har i stället använts för otillåten uthyrning till privatpersoner i upp till fyra led. Uthyrningen av lägenheterna står i strid med gällande avtal. Kriminell verksamhet har i flera fall dessutom konstaterats i de här lägenheterna. Blockhyresgästens avtalsbrott har lett till att avtalen mellan Svenska Nyttobostäder och blockhyresgästen har sagts upp, i enlighet med avtalen och gällande rätt.

  • Vi vill vara tydliga med att vi på inget sätt godkänt eller ingått avtal med TTS Holding även om det påståtts i debatten. Svenska Nyttobostäder har sagt upp tre avtal med en av våra blockhyresgäster till följd av att vi upptäckt kontraktsbrott och att det pågått kriminella handlingar i och vid dessa två fastigheter. Blockhyresgästen har i strid med våra kontrakt genomfört en uthyrning till ett företag (TTS Holding) som i sin i sin tur hyrt ut till privatpersoner, säger Tommy Johansson, VD på Svenska Nyttobostäder.
  • Jag blir både bekymrad och ledsen att detta nu drabbar oskyldiga människor. Vi har arbetat så nära myndigheterna som möjligt för att minska konsekvenserna för de hyresgäster som nu kommer i kläm. Vi har haft kontakt med socialtjänsten, berörda kommuner, polisen och andra myndigheter för att skapa så goda förutsättningar för att effekterna för de personer som hyrt dessa lägenheter ska drabbas i så liten utsträckning som möjligt samtidigt som förutsättningar måste skapas för att stävja den kriminella aktivitet som bedrivs. I SVT-inslaget framhävs att vi har en skyldighet att ta hand om hyresgästerna. Det stämmer inte, andrahands- och tredjehandshyresgäster har inga rättigheter direkt gentemot fastighetsägaren och inte heller någon rätt att bo kvar, säger Tommy Johansson.
  • I kölvattnet av den här händelsen har vi vidtagit en rad åtgärder för att dels säkerställa att inte liknande verksamhet bedrivs i andra delar av vårt fastighetsbestånd, dels att inte liknande händelser inträffar igen. Sammantaget leder den här händelsen till ett kortsiktigt intäktsbortfall i de berörda fastigheterna, fortsätter Tommy Johansson.

De åtgärder som Svenska Nyttobostäder har infört avser bland annat:

  • Tydligare kontroller av blockhyresgästerna och avtalsefterlevnaden.
  • Ökad närvaro vid fastigheterna genom dedikerade resurser för att göra ronderingar och en tätare dialog och avstämningsmöten med hyresgästerna.
  • En ny rutin där bolaget rapporterar eventuella diskrepanser mot folkbokföringen till polisen.

Övrig information i ärendet:

Svenska Nyttobostäder har, via sina dotterbolag, hyrt ut ett antal lägenheter genom blockhyresavtal. Lägenheterna har hyrts ut för att i sin helhet användas till vidareuthyrning av bostadslägenheter till kommuner, företag, myndigheter eller institutioner för deras verksamhet.

När Svenska Nyttobostäder fick vetskap om att de aktuella lägenheterna som blockhyresgästen förhyrt har hyrts ut till privatpersoner (i stället för till företag, myndigheter eller institutioner såsom följer av avtalen) har Svenska Nyttobostäder agerat gentemot blockhyresgästen. Uthyrningen av lägenheterna till privatpersoner i strid med avtalen är ett väsentligt avtalsbrott och utgör en så kallad förverkandegrund, vilket innebär att blockhyresavtalen upphör i förtid. Svenska Nyttobostäder har sagt upp blockhyresavtalen med iakttagande av skälig tid för att möjliggöra för blockhyresgästen en ordnad avflyttning från lägenheterna.  

Svenska Nyttobostäder har inget avtalsförhållande med andra- eller tredjehandshyresgäster som befinner sig i lägenheterna. I och med att blockhyresavtalen mellan Svenska Nyttobostäder och blockhyresgästen upphör den 30 september 2022 måste även deras andra- och tredjehandshyresgäster avflytta från lägenheterna.

Kontaktuppgifter:

Tommy Johansson, VD

tommy.johansson@nyttobostader.se

2022-08-23 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ) halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-25 Svenska Nyttobostäder Kommuniké från årsstämma i Svenska Nyttobostäder AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-19 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ) delårsrapport 1 januari - 31 mars 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-06 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ) ändrar datum för publicering av bolagets delårsrapporter Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-28 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ): Årsredovisning 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-25 Svenska Nyttobostäder Kallelse till årsstämma i Svenska Nyttobostäder AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-01 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder tillträder 449 lägenheter - positiv värdeförändring om 267 Mkr Pressreleaser Visa Stäng
2022-03-31 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ) offentliggör att teckning och tilldelning har skett i riktad nyemission Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

9 Feb 2023 | Extrastämma 2022
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
9 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
20 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2