Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-01-12 SECITS Secits styrelse har beslutat om en riktad emission av aktier till emissionsgaranter i samband med den avslutade företrädesemissionen Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-10 SECITS Secits utökar order mot en internationell butikskedja för leverans av säkerhetslösningar Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-29 SECITS Secits offentliggör utfall i företrädesemission Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-16 SECITS Medlemmar i Secits ledning ökar aktieinnehavet genom teckning i pågående företrädesemission Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-12 SECITS Teckningsperioden i Secits företrädesemission inleds idag Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-05 SECITS Secits offentliggör prospekt med anledning av företrädesemission av aktier Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-01 SECITS Secits styrelse har beslutat om en företrädesemission av aktier om cirka 34 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-14 SECITS Secits Holding ingår samarbete med Larmassistans Sverige Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-11 SECITS Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-10-26 SECITS SECITS Holding AB lämnar verksamhetsuppdatering och informerar om pågående integrationsarbete Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-24 SECITS Kommuniké från extra bolagsstämma i SECITS Holding AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-20 SECITS Secits utser Paul Trygger till ny VD Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 20 Oct 2022 | SECITS Holding

Secits utser Paul Trygger till ny VD

SECITS UTSER PAUL TRYGGER TILL NY VD

Styrelsen för Secits Holding AB (”Secits”) har utsett Paul Trygger till ny VD för koncernen.

Paul Trygger har lång erfarenhet som ledande befattningshavare med särskilt fokus på affärs- och strategiutveckling, försäljning och ledarskap, och har under de senaste åren bedrivit konsultverksamhet inom dessa områden. Som konsult har Paul bland annat haft uppdrag inom Secitskoncernen, och är därmed väl bekant med såväl organisationen som branschen Secits verkar i.

Förutom egen verksamhet har Paul Trygger under många år haft ledande befattningar inom Electrolux och dess avknoppning Lux Svenska AB. Som VD har han lett säljorganisationer med cirka 100 medarbetare och som försäljningschef har han ansvarat för upp till 400 medarbetare. Paul har även erfarenhet från säkerhetsbranschen från sin tid som ägare och ledare för AB Trygghetsgruppen, där han ledde ett team om 40 säljare för G4S räkning.

”Vi är mycket glada över rekryteringen av Paul Trygger som ny VD för Secits. Med starkt ledarskap och bred säljkompetens är Paul mycket väl rustad att lotsa Secits till nästa nivå efter förvärven av Säkra Larm och Westra. Att han redan känner verksamheten är förstås ytterligare en fördel”, säger Secits ordförande Carl-Gustav Nilsson.

”Jag ser fram mot att fortsätta arbeta med Secits i en ny roll, och jag ser fram emot att ta mig an denna nya utmaning. Efter att ha arbetat med Secits i många år ser jag stor möjlighet att skapa lönsam tillväxt och utveckla koncernens affär på bred front”, säger tillträdande VD Paul Trygger.

Jonas Lundberg som varit tillförordnad VD sedan mars 2022 lämnar Secits i samband med Paul Tryggers tillträde.

”Vi tackar Jonas för ett gott samarbete och goda insatser, inte minst med att skapa en stark ledningsgrupp”, säger Carl-Gustav Nilsson.

För ytterligare information:

Carl-Gustav Nilsson, Styrelsens ordförande

E-post: cg@advokatcgn.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Secits Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggöranden den 20:e oktober 2022 kl. 08:00 CEST.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Pressmed-VD-2022-10.pdf

Om SECITS-koncernen

Secits, Säkra Larm och WSG utgör en komplett leverantör inom säkerhet och trygghet, däribland kamera, larmsystem, passagesystem, larmcentral, lås och andra former för sensorövervakning. Med ett paketerat och skalbart erbjudande av tjänster och lösningar som levereras i abonnemangsform satsar koncernen på att hjälpa sina kunder skydda deras verksamhet och tillgångar. Aktien är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank

2022-09-22 SECITS Kallelse till extra bolagsstämma i SECITS Holding Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-19 SECITS Delårsrapport JANUARI - JUNI 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-08-17 SECITS Secits vinner sin första order på helhetslösning Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-16 SECITS SECITS erhåller certifiering för inbrottslarm Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-11 SECITS Secits påbörjar rekrytering av ny VD Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-13 SECITS Ny CFO för Secits-koncern Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-12 SECITS SECITS ingår samarbete med Checkpoint Holding Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-30 SECITS SECITS erhåller refinansiering av lån om 30 MSEK. Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-25 SECITS KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SECITS HOLDING AB DEN 25 MAJ 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-19 SECITS Secits inleder satsning på små och medelstora bolag Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-10 SECITS Delårsrapport januari - mars 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-04-27 SECITS KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SECITS HOLDING AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-22 SECITS Secits Holding AB publicering årsredovisning för 2021 Rapporter Visa Stäng
2022-04-08 SECITS Kommuniké från extra bolagsstämma i SECITS Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-06 SECITS Secits Holding AB har ändrat datum för publicering av årsredovisningen för 2021 till den 22 april 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-03-29 SECITS Secits utser Jonas Lundberg till tillförordnad VD Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
10 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
25 May 2023 | Årsstämma 2022
22 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
20 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023