Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-05-26 Redeye Redeye: Scandinavian ChemoTech Q1 - Positive clinical performance Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-25 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB publicerar delårsrapport för januari-mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-16 ChemoTech Kommuniké från årsstämma i Scandinavian ChemoTech AB (publ) den 16 maj 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-09 ChemoTech Scandinavian ChemoTech - Updates from our animal care unit Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-09 ChemoTech Scandinavian ChemoTech - Uppdateringar från vår animal care verksamhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-05 ChemoTech Scandinavian ChemoTech Animal Care unit installs its first commercial installation at Evidensia Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-05 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs Animal Care enhet installerar sin första kommersiella installation på Evidensia Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-05 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's product, IQwave 3.0 CE system, can continue to be sold in the EU without being re-certified until 2028 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-05 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs produkt, IQwave 3.0 CE-system, kan fortsätta att säljas i EU utan att bli omcertifierad fram till 2028 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 ChemoTech (RETRANS) Scandinavian ChemoTech's subsidiary in the USA for Animal Care receives significant order from veterinary hospital chain Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 ChemoTech (OMS) Scandinavian ChemoTechs dotterbolag i USA för Animal Care får betydande order från veterinärsjukhuskedja Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs dotterbolag i USA för Animal Care får betydande order från veterinärsjukhuskedja Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's subsidiary in the USA for Animal Care receives significant order from veterinary hospital chain Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 ChemoTech Warrants of series TO3 were subscribed to approximately 65.14 percent and Scandinavian ChemoTech receives approximately SEK 7.44 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 ChemoTech Teckningsoptioner av serie TO3 nyttjades till cirka 65,14 procent och Scandinavian ChemoTech tillförs cirka 7,44 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 ChemoTech Scandinavian ChemoTech publicerar 2022 års årsredovisning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-20 ChemoTech Scandinavian ChemoTech uppdaterar sitt fokus inom Human Care i takt med att ny ledning gör framsteg i Indien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-20 ChemoTech Scandinavian ChemoTech updates its focus in Human Care as new management make progress in India Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-20 ChemoTech Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO3B i Scandinavian ChemoTech AB är idag, den 20 april 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-20 ChemoTech The last day of trading in the warrants of series TO3B in Scandinavian ChemoTech AB is today, April 20, 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-19 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB:s styrelse och ledning nyttjar teckningsoptioner av serie TO3 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-19 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB's Board of Directors and management team exercise warrants of series TO3 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-17 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's Centre of Excellence for Animal Care in the USA makes profit on TSE in the first year Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-17 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs Center of Excellence för Animal Care i USA gör vinst på TSE under det första året Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-14 ChemoTech Kallelse till årsstämma i Scandinavian ChemoTech AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-14 ChemoTech Valberedningen föreslår förändringar i Scandinavian ChemoTechs styrelse för att stärka fokus på kommersialisering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-14 ChemoTech The nomination committee proposes changes to Scandinavian ChemoTech's board to strengthen the focus on commercialization Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-12 ChemoTech Scandinavian ChemoTech bjuder in till livesänd intervju med vd Mohan Frick Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-06 ChemoTech Teckningskurs för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO3A och TO3B i Scandinavian ChemoTech AB har fastställts till 4,79 SEK per aktie, nyttjandeperioden inleds den 11 april Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-06 ChemoTech The exercise price for subscription of warrants of series TO3A and TO3B in Scandinavian ChemoTech AB has been set at SEK 4.79 per share, the exercise period begins April 11 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-05 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's Animal Care division receives the final order confirmation from Australia for leading equine centre research project Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-05 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs Animal Care-division får den slutliga orderbekräftelsen från Australien för ett forskningsprojekt på ett ledande hästcentrum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-04 ChemoTech Scandinavian ChemoTech ger en uppdatering gällande bukspottkörtelpatienter i Ukraina - siktar på multinationella TSE-studier i samarbete med partners som nästa steg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-04 ChemoTech Scandinavian ChemoTech provides update on pancreas patients in Ukraine - aims for multinational TSE-studies in cooperation with partners as the next step Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-28 ChemoTech Scandinavian ChemoTech får ett beviljat patent i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-28 ChemoTech Scandinavian ChemoTech receives a granted patent in the US Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-24 ChemoTech Scandinavian ChemoTech receives new approval in Japan for its TSE for deep seated tumours Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-24 ChemoTech Scandinavian ChemoTech får nytt godkännande i Japan gällande TSE för djupt sittande tumörer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-17 ChemoTech Scandinavian ChemoTech participates and presents at the LSI Emerging Medtech Summit in California, USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-17 ChemoTech Scandinavian ChemoTech deltar och presenterar på LSI Emerging Medtech Summit i Kalifornien, USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-15 ChemoTech Redeye initierar analys av ChemoTech - ser stor potential vid klinisk validering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-15 Redeye Redeye: Redeye Initiates Coverage of Scandinavian ChemoTech Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-08 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB (publ) carries out a directed share issue and receives approximately 2.02 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-08 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB (publ) genomför en riktad nyemission och tillförs cirka 2,02 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 8 Mar 2023 | Scandinavian Chemotech

Scandinavian ChemoTech AB (publ) genomför en riktad nyemission och tillförs cirka 2,02 MSEK

Scandinavian ChemoTech AB (publ) (”ChemoTech” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 maj 2022, beslutat om en riktad nyemission av 290 000 aktier av serie B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, varigenom Bolaget tillförs cirka 2,02 MSEK före emissionskostnader, motsvarande en teckningskurs om 6,96 per aktie (den ”Riktade Nyemissionen”). Den Riktade Nyemissionen, som riktas till en begränsad krets av investerare, genomförs i syfte att fortsatt främja Bolagets kommersiella verksamhet och finansiera Bolagets pågående forskningsstudier.

Den Riktade Nyemissionen

Bolagets styrelse har, med stöd av bemyndigande från årsstämman, beslutat om den Riktade Nyemissionen av 290 000 nya aktier till en teckningskurs om 6,96 per aktie. Teckningskursen baseras på den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för Bolagets aktie under perioden om fem (5) handelsdagar före beslutet om nyemission, med en rabatt om cirka 15,04 procent. Jämfört med stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 7mars 2023 innebär teckningskursen en rabatt om cirka 14,14 procent. Bolagets styrelse anser att teckningskursen har fastställts till marknadsmässiga villkor genom förhandlingar på armlängds avstånd och korrekt återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 2,02 MSEK före emissionsrelaterade kostnader.

Nettolikviden från den Riktade Nyemissionen avses användas till att fortsatt främja Bolagets kommersiella verksamhet och finansiera Bolagets pågående forskningsstudier.

Rätt att teckna de nya aktierna av serie B ska tillkomma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Stockforsa Invest AB (145 000 aktier) och Götene Padelcenter AB (145 000 aktier). Styrelsen har utrett förutsättningarna och noggrant övervägt möjligheten att genomföra en företrädesemission för att ta in det kapital som säkerställs genom den riktade nyemissionen och anser att en avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är motiverad. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömt att en företrädesemission skulle vara betydligt mer tidskrävande och medföra betydligt högre kostnader och ökad exponering för potentiell marknadsvolatilitet jämfört med en riktad nyemission. Inför denna bedömning har det genomförts en sondering med flera av bolagets större aktieägare och i samband med detta har bolaget kunnat konstatera att dessa aktieägares preferens i förevarande fall är att kapitalanskaffningen genomförs som en riktad emission, och en riktad emission har därför konstaterats vara det bästa alternativet för bolaget. Som del av denna bedömning har styrelsen också beaktat att den företrädesemission som genomfördes under hösten 2022 inte fulltecknades och att det finns utestående teckningsoptioner med teckningsperiod under våren 2023. Med tanke på den volatilitet på marknaden som har konstaterats under 2022, och som fortfarande föreligger, har styrelsen bedömt att en företrädesemission också skulle kräva betydande garantiteckning från ett garantikonsortium, vilket skulle medföra merkostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av vederlag som betalas ut för en sådan garantiteckning. Styrelsen bedömer att behovet av ytterligare kapital är så pass begränsat att kostnaderna för en företrädesemission skulle bli oproportionerligt höga i förhållande till det anskaffade kapitalet. Till skillnad från en företrädesemission innebär en riktad nyemission en möjlighet för bolaget att tillföra en ny strategisk investerare med uttalade långsiktiga intressen som aktieägare i bolaget och med förmåga och kompetens att stödja bolaget i att nå dess kommersiella mål, framförallt i Indien avseende verksamhetsområdet Human Care. Dessutom innebär en riktad nyemission en möjlighet att bredda och stärka aktieägarbasen, vilket styrelsen anser vara till stor nytta för bolaget. Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra den Riktade Nyemissionen på detta sätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att emittera aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

Genom den Riktade Nyemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 290 000 till 12303 504 och aktiekapitalet med 145 000 till 6151 752. Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 2,36 procent av antalet aktier respektive 1,93 procent av antalet röster i Bolaget, baserat på det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB agerar emissionsinstitut och Moll Wendén Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Nyemissionen.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i ChemoTech i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I en EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens mening.

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-03-08 kl. 08.30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mohan Frick, VD

Tel: +46 (0)10-218 93 00

E-mail: ir@chemotech.se

Scandinavian ChemoTech AB

ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, Tumörspecifik Elektroporation™ (TSE), som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där TSE kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.

2023-03-07 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB (publ): Bokslutskommuniké januari-december 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-15 ChemoTech ChemoTech: Pancreatic cancer patients in Ukraine treated with TSE continues to have a good quality of life Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-15 ChemoTech ChemoTech: Patienter med pankreascancer i Ukraina som behandlats med TSE fortsätter att ha god livskvalitet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-03 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's Animal Care division receives orders from Australia and the US Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-03 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs Animal Care-division får order från Australien och USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-27 ChemoTech Scandinavian ChemoTech publicerar klinisk strategiuppdatering från Medical Director Dr Suhail Mufti Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-27 ChemoTech Scandinavian ChemoTech publishes clinical strategy update from Medical Director Dr. Suhail Mufti Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-24 ChemoTech ChemoTech: TSE treatments at the Royal Veterinary College shows very promising results Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-24 ChemoTech ChemoTech: TSE-behandlingar vid Royal Veterinary College visar mycket lovande resultat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-20 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs Medical Director presenterar klinisk strategi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-20 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's Medical Director presents clinical strategy Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-18 ChemoTech Scandinavian ChemoTech presents at Redeye Fight Cancer Day Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-18 ChemoTech Scandinavian ChemoTech presenterar på Redeye Fight Cancer Day Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-17 ChemoTech ChemoTech: Pancreatic cancer patients in Ukraine treated with Tumour Specific Electroporation™ (TSE) are continuing to improve Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-17 ChemoTech ChemoTech: Bukspottkörtelcancerpatienter i Ukraina som behandlats med Tumörspecific Elektroporation™ (TSE) fortsätter att förbättras Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-21 ChemoTech ChemoTech: TSE-behandlingar utfördes på tre hästar utan generell anestesi vid Royal Veterinary College i London Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-21 ChemoTech ChemoTech: TSE treatments were performed on three horses without general anaesthesia at the Royal Veterinary College in London Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-20 ChemoTech Scandinavian ChemoTech publicerar vd-intervju Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-29 ChemoTech Scandinavian ChemoTech changes Certified Adviser till Redeye AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-29 ChemoTech Scandinavian ChemoTech byter Certified Adviser till Redeye AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-28 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's Animal Care division signs significant Clinical Evaluation Agreement with The Royal Veterinary College Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-28 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs Animal Care-division tecknar betydande kliniskt utvärderingsavtal med The Royal Veterinary College Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-22 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB publicerar delårsrapport för januari-september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 ChemoTech ChemoTech: Important update regarding cancer patients treated with IQwave™ Tumour Specific Electroporation™ (TSE) at Ulis Hospital Ukraine Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 ChemoTech ChemoTech: Viktig uppdatering angående cancerpatienter som behandlats med IQwave™ Tumörspecifik Elektroporation™ (TSE) på Ulis Hospital i Ukraina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-26 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB offentliggör utfall i företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-26 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB announces outcome in rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-20 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB publishes supplementary prospectus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-20 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB offentliggör tilläggsprospekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-19 ChemoTech Handel med uniträtter i Scandinavian ChemoTechs pågående emission förlängs Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-19 ChemoTech Trading of unit rights in Scandinavian ChemoTech's ongoing issue is extended Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-19 ChemoTech (OMS) ChemoTechs Animal Care-division tecknar Letter of Intent med en framstående aktör på den nordamerikanska veterinärmarknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-19 ChemoTech (RETRANS) ChemoTech's Animal Care division signs Letter of Intent with a prominent player in the North American veterinary market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-18 ChemoTech ChemoTechs Animal Care-division tecknar Letter of Intent med en framstående aktör på den nordamerikanska veterinärmarknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-18 ChemoTech ChemoTech's Animal Care division signs Letter of Intent with a prominent player in the North American veterinary market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-18 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's Animal Care division signs exclusive distribution agreement for the Australian and New Zealand market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-18 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs Animal Care-division tecknar exklusivt distributionsavtal för den australiensiska och nyzeeländska marknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-17 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's Animal Care division receives purchase order from FloridaWild Veterinary Hospital Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-17 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs Animal Care-division får order från FloridaWild Veterinary Hospital Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-13 ChemoTech Styrelsemedlemmar i Scandinavian ChemoTech tecknar fullt i pågående emission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-13 ChemoTech Board members of Scandinavian ChemoTech fully subscribe to the current issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-06 ChemoTech Scandinavian ChemoTech utökar sin ledningsgrupp med ytterligare klinisk kompetens Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-06 ChemoTech Scandinavian ChemoTech expands its management team with further clinical competency Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-03 ChemoTech Scandinavian ChemoTech och India-Sweden Healthcare Innovation Centre firar starten av den kliniska studien på AIIMS Jodhpur Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-03 ChemoTech Scandinavian ChemoTech and the India-Sweden Healthcare Innovation Centre celebrate the start of the clinical trial at AIIMS Jodhpur Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-29 ChemoTech Scandinavian ChemoTech meddelar senareläggning av kvartalsrapporten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-29 ChemoTech Scandinavian ChemoTech announces postponement of the quarterly report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-29 ChemoTech Scandinavian ChemoTech publishes prospectus due to rights issue of units Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-29 ChemoTech Scandinavian ChemoTech offentliggör prospekt med anledning av företrädesemission av units Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-28 ChemoTech ChemoTech: Rättelse: Svensk indiske affärsmannen Prashant Agarwal deltar i emissionen som toppgarant Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-28 ChemoTech ChemoTech: Correction: Swedish Indian businessman Prashant Agarwal participates in the share issue as top underwriter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-23 ChemoTech ChemoTech: Svensk indiske affärsmannen Prashant Agarwal deltar i emissionen som toppgarant Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-23 ChemoTech ChemoTech: Swedish Indian businessman Prashant Agarwal participates in the share issue as top underwriter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-23 ChemoTech ChemoTech: Bukspottskörtelscancerpatient i Ukraina utskriven efter TSE behandling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-23 ChemoTech ChemoTech: Pancreatic cancer patient in Ukraine discharged after TSE treatment Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-21 ChemoTech ChemoTech: Styrelsen beslutar om företrädesemission av units om cirka 20,1 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-21 ChemoTech ChemoTech: The Board of Directors resolves on a rights issue of units of approximately SEK 20.1 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-18 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs IQwave™ används för att behandla bukspottkörtelcancer på Ulis sjukhus i Ukraina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-18 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's IQwave™ used to treat pancreatic cancer at Ulis hospital in Ukraine Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-18 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's IQwave™ used as first-line treatment with great clinical outcome in Ukraine Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-18 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs IQwave™ används som förstahandsbehandling med positivt kliniskt resultat i Ukraina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-15 ChemoTech ChemoTech: En publicerad fallserie studie indikerar att TSE kan utföras utan generell anestesi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-15 ChemoTech ChemoTech: A published case series study indicates that TSE can be performed without general anaesthesia Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-05 ChemoTech ChemoTech: TSE treatment of two dogs at FloridaWild veterinary hospital shows promising results Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-05 ChemoTech ChemoTech: TSE-behandling av två hundar på veterinärsjukhuset FloridaWild visar på lovande resultat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-01 ChemoTech Scandinavian ChemoTech välkomnar ny kraft till ledningen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-01 ChemoTech Scandinavian ChemoTech welcomes new energy to its management Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-31 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs dotterbolag Vetiqure AB erhåller en första order från Hasvet Medikal AS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-31 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's subsidiary Vetiqure AB receives a first order from Hasvet Medikal AS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-30 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs dotterbolag Vetiqure AB skriver exklusivt distributörsavtal för Turkiet med Hasvet Medikal AS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-30 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's subsidiary Vetiqure AB signs an exclusive distributor agreement for Turkey with Hasvet Medikal AS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's subsidiary Vetiqure AB signs agreement with a German AniCura clinic for participation in a study Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs dotterbolag Vetiqure AB skriver avtal med tysk AniCura-klinik för deltagande i studie Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-16 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB (publ) Interim report Q2 January - June 2022 - Executive Summary Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-16 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB publicerar delårsrapport för januari-juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-16 ChemoTech Scandinavian ChemoTech stärker finanserna genom att ta upp lån på 2,5 MSEK från styrelse och VD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-16 ChemoTech Scandinavian ChemoTech strengthens finances by raising a loan of 2.5 MSEK from board and CEO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-10 ChemoTech ChemoTech: Scandinavian ChemTech får positivt utfall i FloridaWilds utvärdering av vetIQure[TM] Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-10 ChemoTech Scandinavian ChemoTech reaching a positive outcome in FloridaWild's evaluation of vetIQure[™] Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-26 Kalqyl Kalqyl: Initial take: ChemoTech Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-26 ChemoTech Kalqyl publish initial take analysis on Scandinavian ChemoTech Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-26 ChemoTech Kalqyl publicerar uppdragsanalys på Scandinavian ChemoTech Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-20 ChemoTech Scandinavian ChemoTech announces that TSE™ therapy has been initiated at Ulis Medical Centre in Ukraine Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-20 ChemoTech Scandinavian ChemoTech meddelar att TSE™-behandling har inletts vid Ulis Medical Center i Ukraina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-13 ChemoTech Scandinavian ChemoTech holds the first training session at Ulis Medical Centre in Ukraine Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-13 ChemoTech Scandinavian ChemoTech håller den första utbildningen på Ulis Medical Centre i Ukraina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-13 ChemoTech Scandinavian ChemoTech announces the receival of ethics committee approval for a clinical trial with the TSE™ technology at `All India Institute of Medical Sciences' (AIIMS) in India Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-13 ChemoTech Scandinavian ChemoTech tillkännager mottagandet av etiskt godkännande för en studie med TSE™-teknologin vid 'All India Institute of Medical Sciences' (AIIMS) i Indien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-23 ChemoTech Scandinavian ChemoTech ger en lägesrapport och önskar alla en trevlig midsommar och semester Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-23 ChemoTech Scandinavian ChemoTech provides a status report and wishes everyone a pleasant midsummer and holiday Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-21 ChemoTech Scandinavian ChemoTech hires investor relations consultant Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-21 ChemoTech Scandinavian ChemoTech anlitar IR-konsult Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-16 ChemoTech Scandinavian ChemoTech signs agreement with Kalqyl on assignment analysis Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-16 ChemoTech Scandinavian ChemoTech tecknar avtal med Kalqyl om uppdragsanalys Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-03 ChemoTech Scandinavian ChemoTech receives a new patent on the Japanese market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-03 ChemoTech Scandinavian ChemoTech erhåller nytt patent på den japanska marknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

15 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
7 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
5 Mar 2024 | Bokslutskommuniké 2023