Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-05-26 Redeye Redeye: Scandinavian ChemoTech Q1 - Positive clinical performance Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-25 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB publicerar delårsrapport för januari-mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-16 ChemoTech Kommuniké från årsstämma i Scandinavian ChemoTech AB (publ) den 16 maj 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-09 ChemoTech Scandinavian ChemoTech - Updates from our animal care unit Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-09 ChemoTech Scandinavian ChemoTech - Uppdateringar från vår animal care verksamhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-05 ChemoTech Scandinavian ChemoTech Animal Care unit installs its first commercial installation at Evidensia Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-05 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs Animal Care enhet installerar sin första kommersiella installation på Evidensia Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-05 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's product, IQwave 3.0 CE system, can continue to be sold in the EU without being re-certified until 2028 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-05 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs produkt, IQwave 3.0 CE-system, kan fortsätta att säljas i EU utan att bli omcertifierad fram till 2028 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 ChemoTech (RETRANS) Scandinavian ChemoTech's subsidiary in the USA for Animal Care receives significant order from veterinary hospital chain Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 ChemoTech (OMS) Scandinavian ChemoTechs dotterbolag i USA för Animal Care får betydande order från veterinärsjukhuskedja Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs dotterbolag i USA för Animal Care får betydande order från veterinärsjukhuskedja Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's subsidiary in the USA for Animal Care receives significant order from veterinary hospital chain Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 ChemoTech Warrants of series TO3 were subscribed to approximately 65.14 percent and Scandinavian ChemoTech receives approximately SEK 7.44 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 ChemoTech Teckningsoptioner av serie TO3 nyttjades till cirka 65,14 procent och Scandinavian ChemoTech tillförs cirka 7,44 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 ChemoTech Scandinavian ChemoTech publicerar 2022 års årsredovisning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-20 ChemoTech Scandinavian ChemoTech uppdaterar sitt fokus inom Human Care i takt med att ny ledning gör framsteg i Indien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-20 ChemoTech Scandinavian ChemoTech updates its focus in Human Care as new management make progress in India Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-20 ChemoTech Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO3B i Scandinavian ChemoTech AB är idag, den 20 april 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-20 ChemoTech The last day of trading in the warrants of series TO3B in Scandinavian ChemoTech AB is today, April 20, 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-19 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB:s styrelse och ledning nyttjar teckningsoptioner av serie TO3 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-19 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB's Board of Directors and management team exercise warrants of series TO3 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-17 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's Centre of Excellence for Animal Care in the USA makes profit on TSE in the first year Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-17 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs Center of Excellence för Animal Care i USA gör vinst på TSE under det första året Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-14 ChemoTech Kallelse till årsstämma i Scandinavian ChemoTech AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-14 ChemoTech Valberedningen föreslår förändringar i Scandinavian ChemoTechs styrelse för att stärka fokus på kommersialisering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-14 ChemoTech The nomination committee proposes changes to Scandinavian ChemoTech's board to strengthen the focus on commercialization Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-12 ChemoTech Scandinavian ChemoTech bjuder in till livesänd intervju med vd Mohan Frick Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-06 ChemoTech Teckningskurs för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO3A och TO3B i Scandinavian ChemoTech AB har fastställts till 4,79 SEK per aktie, nyttjandeperioden inleds den 11 april Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-06 ChemoTech The exercise price for subscription of warrants of series TO3A and TO3B in Scandinavian ChemoTech AB has been set at SEK 4.79 per share, the exercise period begins April 11 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-05 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's Animal Care division receives the final order confirmation from Australia for leading equine centre research project Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-05 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs Animal Care-division får den slutliga orderbekräftelsen från Australien för ett forskningsprojekt på ett ledande hästcentrum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-04 ChemoTech Scandinavian ChemoTech ger en uppdatering gällande bukspottkörtelpatienter i Ukraina - siktar på multinationella TSE-studier i samarbete med partners som nästa steg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-04 ChemoTech Scandinavian ChemoTech provides update on pancreas patients in Ukraine - aims for multinational TSE-studies in cooperation with partners as the next step Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-28 ChemoTech Scandinavian ChemoTech får ett beviljat patent i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-28 ChemoTech Scandinavian ChemoTech receives a granted patent in the US Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-24 ChemoTech Scandinavian ChemoTech receives new approval in Japan for its TSE for deep seated tumours Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-24 ChemoTech Scandinavian ChemoTech får nytt godkännande i Japan gällande TSE för djupt sittande tumörer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-17 ChemoTech Scandinavian ChemoTech participates and presents at the LSI Emerging Medtech Summit in California, USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-17 ChemoTech Scandinavian ChemoTech deltar och presenterar på LSI Emerging Medtech Summit i Kalifornien, USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-15 ChemoTech Redeye initierar analys av ChemoTech - ser stor potential vid klinisk validering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-15 Redeye Redeye: Redeye Initiates Coverage of Scandinavian ChemoTech Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-08 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB (publ) carries out a directed share issue and receives approximately 2.02 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-08 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB (publ) genomför en riktad nyemission och tillförs cirka 2,02 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-07 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB (publ): Bokslutskommuniké januari-december 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 7 Mar 2023 | Scandinavian Chemotech

Scandinavian ChemoTech AB (publ): Bokslutskommuniké januari-december 2022

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 227 KSEK (10)
 • Resultat före skatt uppgick till -6 497 KSEK (-5 430)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,59 SEK (-0,56)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5 208 KSEK (-5 755)

Perioden 1 januari – 31 december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 473 KSEK (49)
 • Resultat före skatt uppgick till -22 746 KSEK (-17 743)
 • Resultat per aktie uppgick till -2,28 SEK (-2,05)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -19 629 KSEK (-19 183)
 • Orderboken uppgick till 220 KSEK (1 100) vid årets slut

Viktiga händelser under kvartalet

 • Vetiqure signerar exklusivt distributörsavtal med Gamma Gurus Pty Ltd för den australiensiska och nyzeeländska marknaden
 • Vetiqure tecknade ett Letter of Intent med en Avante Animal Health i USA.
 • ChemoTech slutförde företrädesemissionen av units som tecknades till 74,3% vilket gjorde att Bolaget tillfördes 14,9 MSEK innan emissionskostnader.
 • Sjukhuset i Ulis i Ukraina rapporterade om en nästan 50% minskning av tumörmassan hos de två bukspottskörtelcancerpatienterna. Ingen av de 2 patienterna var längre i behov av smärtlindring. De rapporterade även att patienten med hudcancer undvek operation genom att nästan totalt svarat på sin TSE behandling.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • ChemoTech fick en ny rapport från Ulis Hospital Ukraine, som slog fast att livskvaliteten för de behandlade pankreascancerpatienterna fortsätter att förbättras under den femte behandlingsmånaden.
 • Vetiqure AB får mycket lovande uppdateringar från veterinärerna på Royal Veterinary College (RVC) och de kommer nu att behandla fler patienter med ChemoTechs tumörspecifika elektroporationsteknik.

VD har ordet – Ett framgångsrikt år lägger grunden för kommersiella genombrott

2022 har på många sätt varit ett framgångsrikt år för ­Scandinavian ChemoTech. Inom såväl Animal- som Human Care har ­kliniska genom­brott visat på den stora potential som finns med vår ­TSE-teknik. När vi går in i 2023 är målsättningen att ta dessa resultat till kommersiella möjligheter. Med pågående studier och ­exklusiva distributionsavtal på plats ser möjligheterna mycket goda ut.

Animal Care

Inom Animal Care – det affärsområde som på kort sikt kommer ­generera större delen av intäkterna till ChemoTech -är det tydligt att intresset för produkten vetIQure har ökat under året. Detta bland annat till följd av våra marknadsinsatser och de goda resultat som rapporterats vid behandling av hundar vid det Centre of Excellence som etablerats i Florida – FloridaWild samt vid behandling av hästar på Royal Veterinary College (RVC) Equine i London och Evidensiakliniker i Sverige.

Såväl FloridaWild som RVC rapporterar om framgångsrika TSE behandlingar på ytliga tumörer där tumörmassan kunnat reduceras kraftigt och där man på RVC kunnat genomföra behandlingen på hästarna utan narkos. Detta är ett stort genombrott då det är både dyrt och komplicerat att söva hästar. Enligt RVC, som har lång erfarenhet av den äldre statiska elektroporationstekniken, har de inte kunnat genomföra behandlingar utan att söva hästarna tidigare. Detta tyder på att TSE kan utgöra ett stort genombrott inom cancervård på hästar, vilket är en mycket stor marknad som är förknippad med både höga vårdkostnader och hög risk om hästarna måste sövas.

Under året slöt vi viktiga distributionsavtal med Gamma Gurus för Australien och Nya Zeeland samt Hasvet för Turkiet. Vi tecknade även ett letter of intent med Avante i USA. Under inledningen av 2023 har avtalet med Gamma Gurus redan resulterat i en order, vilket tillsammans med över 15 vetIQure maskiner som är offererade till stora nyckelkunder i både Europa och USA stärker oss i vår tro att vetIQure står inför ett kommersiellt genombrott. Det faktum att Gamma Gurus numera har fått nya ägare i Global Medical Solutions som verkar i 14 länder gör att räckvidden och därmed potentialen ökar.

Human Care

Inom Human Care har vi rapporterat om de otroliga resultaten från de behandlingar som genomförts på patienter med bukspottskörtelcancer vid Ulis sjukhuset i Ukraina. I de två fall där TSE använts som behandlingsmetod under öppen kirurgi i kombination med en låg dos cellgifter, har primärtumörena på patienterna minskat i storlek med 50 procent och patienterna har kunnat skrivas ut bara en vecka efter ingreppet. Vi har även rapporterat om att dessa patienter fått förbättrad livskvalitet, något som har bestått även efter sex månader. Sexmånadersgränsen anses vara en mycket stor milstolpe för denna cancertyp som är mycket svårbehandlad.

Behandlingsresultaten har gett eko i branschen och det ökade antalet läkare som vill inldeda en dialog med ChemoTech förbättrar förutsättningarna till internationella forskningssamarbeten för att befästa och etablera TSE för behandling av djupt sittande tumörer – en marknad där TSE har potential att skapa ett paradigmskifte.

Samtidigt fortsätter vår studie på AIIMS i Jodhpur, där syftet, i ett första skede, är att studera effekterna av TSE på patienter med ­huvud- och halscancer. Vi får anledning att återkomma med resultat från denna studie under 2023, även om AIIMS redan publicerat en artikel som visar att TSE kan genomföras utan att söva patienterna även på människor med stora tumörer i munnen och huden.

Organisation

Under året har vi stärkt vår organisation. Med Dr. Suhail Mufti som Medical Director får vi en erkänt kompetent resurs som kommer driva ChemoTechs kliniska agenda. Vi har även tillsatt en ny ansvarig för produktutveckling och produktion, samt en dedikerad försäljningschef inom Human Care. Med dessa personer på plats är vår tro och förhoppning att vi ska kunna intensifiera arbetet med att etablera ChemoTech och TSE som en standardbehandling för huvud- och halscancer i Indien och skapa en större kännedom om vår teknik bland kliniker i landet.

Att etablera en klinisk agenda och jobba målmedvetet utifrån denna kommer att vara av stor betydelse för bolagets framgångar under kommande år. Bland de målsättningar som satts upp finns bland annat att ta resultaten från Ukraina vidare till ytterligare kliniska behandlingar och studier i andra länder, däribland USA och Indien. En annan viktig del är att förbereda för minimalt invasiva behandlingar med robotkirurgi.

Finansiell ställning

Den företrädesemission som genomfördes under året gav oss möjligheten att jobba vidare mot kommersialiseringen av vår teknik. Dock är vi fortsatt i behov av långsiktig finansiering för att ge bolaget en stabil grund och möjligheten att nå sin fulla potential. Vi jobbar med full kraft för att säkerställa detta kapitalbehov.

Utsikter

Sammantaget ser jag mycket positivt på ChemoTechs möjligheter att etablera sig som en ledande global aktör för behandling av ytliga och djupt sittande tumörer hos människor och djur. Med de kliniska framsteg som gjorts under 2022 har vi lagt en god grund för att skapa försäljningsframgångar och partnerskap inom såväl veterinär- som humanmedicin.

Det har tagit längre tid än väntat för oss att nå försäljning, men de diskussioner vi har med potentiella kunder och distributörer vittnar om ett mycket stort intresse. För varje klinisk framgång och installation kommer detta intresse bara stärkas ytterligare. Som ett led i den nya kliniska strategin kring djup sittande tumörer och immunoterapi ser bolaget flera potentiella partnerskap eller licensavtal med såväl större läkemedelsbolag som robotkirurgibolag de kommande åren.

Vi vill tacka alla de aktieägare som varit med oss och skapat förutsättningar för den tillväxtresa som ChemoTech står inför. Vi har en mycket spännande tid framför oss och jag har stor tilltro till att vi tillsammans ska kunna nå de ambitiösa mål som vi satt för bolaget.

Mohan Frick, VD Scandinavian ChemoTech (publ)

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, VD

Tele: +46 (0)10-218 93 00

Mail: ir@chemotech.se

Certified Adviser: Redeye AB, Tel: +46 (0)8 – 121 576 90

E-mail: certifiedadviser@redeye.se

Denna information är sådan som ChemoTech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-03-07 08:30 CET.

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, Tumörspecifik Elektroporation™ (TSE), som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där TSE kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.

2023-02-15 ChemoTech ChemoTech: Pancreatic cancer patients in Ukraine treated with TSE continues to have a good quality of life Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-15 ChemoTech ChemoTech: Patienter med pankreascancer i Ukraina som behandlats med TSE fortsätter att ha god livskvalitet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-03 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's Animal Care division receives orders from Australia and the US Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-03 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs Animal Care-division får order från Australien och USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-27 ChemoTech Scandinavian ChemoTech publicerar klinisk strategiuppdatering från Medical Director Dr Suhail Mufti Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-27 ChemoTech Scandinavian ChemoTech publishes clinical strategy update from Medical Director Dr. Suhail Mufti Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-24 ChemoTech ChemoTech: TSE treatments at the Royal Veterinary College shows very promising results Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-24 ChemoTech ChemoTech: TSE-behandlingar vid Royal Veterinary College visar mycket lovande resultat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-20 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs Medical Director presenterar klinisk strategi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-20 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's Medical Director presents clinical strategy Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-18 ChemoTech Scandinavian ChemoTech presents at Redeye Fight Cancer Day Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-18 ChemoTech Scandinavian ChemoTech presenterar på Redeye Fight Cancer Day Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-17 ChemoTech ChemoTech: Pancreatic cancer patients in Ukraine treated with Tumour Specific Electroporation™ (TSE) are continuing to improve Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-17 ChemoTech ChemoTech: Bukspottkörtelcancerpatienter i Ukraina som behandlats med Tumörspecific Elektroporation™ (TSE) fortsätter att förbättras Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-21 ChemoTech ChemoTech: TSE-behandlingar utfördes på tre hästar utan generell anestesi vid Royal Veterinary College i London Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-21 ChemoTech ChemoTech: TSE treatments were performed on three horses without general anaesthesia at the Royal Veterinary College in London Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-20 ChemoTech Scandinavian ChemoTech publicerar vd-intervju Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-29 ChemoTech Scandinavian ChemoTech changes Certified Adviser till Redeye AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-29 ChemoTech Scandinavian ChemoTech byter Certified Adviser till Redeye AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-28 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's Animal Care division signs significant Clinical Evaluation Agreement with The Royal Veterinary College Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-28 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs Animal Care-division tecknar betydande kliniskt utvärderingsavtal med The Royal Veterinary College Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-22 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB publicerar delårsrapport för januari-september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 ChemoTech ChemoTech: Important update regarding cancer patients treated with IQwave™ Tumour Specific Electroporation™ (TSE) at Ulis Hospital Ukraine Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 ChemoTech ChemoTech: Viktig uppdatering angående cancerpatienter som behandlats med IQwave™ Tumörspecifik Elektroporation™ (TSE) på Ulis Hospital i Ukraina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-26 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB offentliggör utfall i företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-26 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB announces outcome in rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-20 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB publishes supplementary prospectus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-20 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB offentliggör tilläggsprospekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-19 ChemoTech Handel med uniträtter i Scandinavian ChemoTechs pågående emission förlängs Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-19 ChemoTech Trading of unit rights in Scandinavian ChemoTech's ongoing issue is extended Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-19 ChemoTech (OMS) ChemoTechs Animal Care-division tecknar Letter of Intent med en framstående aktör på den nordamerikanska veterinärmarknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-19 ChemoTech (RETRANS) ChemoTech's Animal Care division signs Letter of Intent with a prominent player in the North American veterinary market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-18 ChemoTech ChemoTechs Animal Care-division tecknar Letter of Intent med en framstående aktör på den nordamerikanska veterinärmarknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-18 ChemoTech ChemoTech's Animal Care division signs Letter of Intent with a prominent player in the North American veterinary market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-18 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's Animal Care division signs exclusive distribution agreement for the Australian and New Zealand market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-18 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs Animal Care-division tecknar exklusivt distributionsavtal för den australiensiska och nyzeeländska marknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-17 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's Animal Care division receives purchase order from FloridaWild Veterinary Hospital Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-17 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs Animal Care-division får order från FloridaWild Veterinary Hospital Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-13 ChemoTech Styrelsemedlemmar i Scandinavian ChemoTech tecknar fullt i pågående emission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-13 ChemoTech Board members of Scandinavian ChemoTech fully subscribe to the current issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-06 ChemoTech Scandinavian ChemoTech utökar sin ledningsgrupp med ytterligare klinisk kompetens Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-06 ChemoTech Scandinavian ChemoTech expands its management team with further clinical competency Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-03 ChemoTech Scandinavian ChemoTech och India-Sweden Healthcare Innovation Centre firar starten av den kliniska studien på AIIMS Jodhpur Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-03 ChemoTech Scandinavian ChemoTech and the India-Sweden Healthcare Innovation Centre celebrate the start of the clinical trial at AIIMS Jodhpur Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-29 ChemoTech Scandinavian ChemoTech meddelar senareläggning av kvartalsrapporten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-29 ChemoTech Scandinavian ChemoTech announces postponement of the quarterly report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-29 ChemoTech Scandinavian ChemoTech publishes prospectus due to rights issue of units Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-29 ChemoTech Scandinavian ChemoTech offentliggör prospekt med anledning av företrädesemission av units Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-28 ChemoTech ChemoTech: Rättelse: Svensk indiske affärsmannen Prashant Agarwal deltar i emissionen som toppgarant Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-28 ChemoTech ChemoTech: Correction: Swedish Indian businessman Prashant Agarwal participates in the share issue as top underwriter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-23 ChemoTech ChemoTech: Svensk indiske affärsmannen Prashant Agarwal deltar i emissionen som toppgarant Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-23 ChemoTech ChemoTech: Swedish Indian businessman Prashant Agarwal participates in the share issue as top underwriter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-23 ChemoTech ChemoTech: Bukspottskörtelscancerpatient i Ukraina utskriven efter TSE behandling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-23 ChemoTech ChemoTech: Pancreatic cancer patient in Ukraine discharged after TSE treatment Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-21 ChemoTech ChemoTech: Styrelsen beslutar om företrädesemission av units om cirka 20,1 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-21 ChemoTech ChemoTech: The Board of Directors resolves on a rights issue of units of approximately SEK 20.1 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-18 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs IQwave™ används för att behandla bukspottkörtelcancer på Ulis sjukhus i Ukraina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-18 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's IQwave™ used to treat pancreatic cancer at Ulis hospital in Ukraine Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-18 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's IQwave™ used as first-line treatment with great clinical outcome in Ukraine Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-18 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs IQwave™ används som förstahandsbehandling med positivt kliniskt resultat i Ukraina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-15 ChemoTech ChemoTech: En publicerad fallserie studie indikerar att TSE kan utföras utan generell anestesi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-15 ChemoTech ChemoTech: A published case series study indicates that TSE can be performed without general anaesthesia Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-05 ChemoTech ChemoTech: TSE treatment of two dogs at FloridaWild veterinary hospital shows promising results Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-05 ChemoTech ChemoTech: TSE-behandling av två hundar på veterinärsjukhuset FloridaWild visar på lovande resultat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-01 ChemoTech Scandinavian ChemoTech välkomnar ny kraft till ledningen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-01 ChemoTech Scandinavian ChemoTech welcomes new energy to its management Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-31 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs dotterbolag Vetiqure AB erhåller en första order från Hasvet Medikal AS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-31 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's subsidiary Vetiqure AB receives a first order from Hasvet Medikal AS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-30 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs dotterbolag Vetiqure AB skriver exklusivt distributörsavtal för Turkiet med Hasvet Medikal AS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-30 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's subsidiary Vetiqure AB signs an exclusive distributor agreement for Turkey with Hasvet Medikal AS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 ChemoTech Scandinavian ChemoTech's subsidiary Vetiqure AB signs agreement with a German AniCura clinic for participation in a study Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 ChemoTech Scandinavian ChemoTechs dotterbolag Vetiqure AB skriver avtal med tysk AniCura-klinik för deltagande i studie Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-16 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB (publ) Interim report Q2 January - June 2022 - Executive Summary Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-16 ChemoTech Scandinavian ChemoTech AB publicerar delårsrapport för januari-juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-16 ChemoTech Scandinavian ChemoTech stärker finanserna genom att ta upp lån på 2,5 MSEK från styrelse och VD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-16 ChemoTech Scandinavian ChemoTech strengthens finances by raising a loan of 2.5 MSEK from board and CEO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-10 ChemoTech ChemoTech: Scandinavian ChemTech får positivt utfall i FloridaWilds utvärdering av vetIQure[TM] Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-10 ChemoTech Scandinavian ChemoTech reaching a positive outcome in FloridaWild's evaluation of vetIQure[™] Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-26 Kalqyl Kalqyl: Initial take: ChemoTech Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-26 ChemoTech Kalqyl publish initial take analysis on Scandinavian ChemoTech Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-26 ChemoTech Kalqyl publicerar uppdragsanalys på Scandinavian ChemoTech Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-20 ChemoTech Scandinavian ChemoTech announces that TSE™ therapy has been initiated at Ulis Medical Centre in Ukraine Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-20 ChemoTech Scandinavian ChemoTech meddelar att TSE™-behandling har inletts vid Ulis Medical Center i Ukraina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-13 ChemoTech Scandinavian ChemoTech holds the first training session at Ulis Medical Centre in Ukraine Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-13 ChemoTech Scandinavian ChemoTech håller den första utbildningen på Ulis Medical Centre i Ukraina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-13 ChemoTech Scandinavian ChemoTech announces the receival of ethics committee approval for a clinical trial with the TSE™ technology at `All India Institute of Medical Sciences' (AIIMS) in India Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-13 ChemoTech Scandinavian ChemoTech tillkännager mottagandet av etiskt godkännande för en studie med TSE™-teknologin vid 'All India Institute of Medical Sciences' (AIIMS) i Indien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-23 ChemoTech Scandinavian ChemoTech ger en lägesrapport och önskar alla en trevlig midsommar och semester Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-23 ChemoTech Scandinavian ChemoTech provides a status report and wishes everyone a pleasant midsummer and holiday Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-21 ChemoTech Scandinavian ChemoTech hires investor relations consultant Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-21 ChemoTech Scandinavian ChemoTech anlitar IR-konsult Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-16 ChemoTech Scandinavian ChemoTech signs agreement with Kalqyl on assignment analysis Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-16 ChemoTech Scandinavian ChemoTech tecknar avtal med Kalqyl om uppdragsanalys Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-03 ChemoTech Scandinavian ChemoTech receives a new patent on the Japanese market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-03 ChemoTech Scandinavian ChemoTech erhåller nytt patent på den japanska marknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

15 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
7 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
5 Mar 2024 | Bokslutskommuniké 2023