Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-06-15 ScandBook ScandBook: Scandbook koncernen investerar i mer digital tryckteknik Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-23 ScandBook ScandBook: Rapport från årsstämman 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-23 ScandBook ScandBook: Delårsrapport första kvartalet 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-09 ScandBook ScandBook publicerar årsredovisningen för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-21 ScandBook Kallelse till årsstämma i ScandBook Holding AB inklusive beslutsförslag där ändring av bolagsordningen föreslås Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-24 ScandBook ScandBook: Bokslutskommuniké 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-28 ScandBook ScandBook: Delårsrapport tredje kvartalet 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-30 ScandBook ScandBook: Delårsrapport andra kvartalet 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 30 Aug 2022 | ScandBook

ScandBook: Delårsrapport andra kvartalet 2022

Bokslutskommuniké för ScandBook Holding AB (publ) omfattar perioden 2022-04-01 – 2022-06-30

Andra kvartalet 2022 i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 88,1 mkr (77,2 mkr)
  • Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 10,7 mkr (9,1 mkr)
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5,6 mkr (4,6 mkr)
  • Resultat efter skatt uppgick till 4,7 mkr (3,4 mkr)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,70 kr per aktie (0,50 kr)

Första halvåret 2022 i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 185,8 mkr (155,3 mkr)
  • Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 24,6 mkr (18,9 mkr)
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 14,7 mkr (10,0 mkr)
  • Resultat efter skatt uppgick till 12,5 mkr (7,5 mkr)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,85 kr per aktie (1,12 kr)

Nettolåneskulden, exklusive leasingskulder avseende nyttjanderätter uppgick till 12,7 mkr (11,0 mkr)

Kommande händelser

30 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
31 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
26 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024