Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-06-20 Saxlund Group Dotterbolag i UK tecknar kontrakt till ett värde av ca 22 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-02 Saxlund Group Kontrakt har signerats med Solör Bioenergi Fjärrvärme AB till ett värde av ca 13 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Saxlund Group Kommuniké från årsstämman i Saxlund Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Saxlund Group Delårsrapport Januari - mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-31 Saxlund Group Saxlund Group AB offentliggör årsredovisningen för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-29 Saxlund Group Kallelse till årsstämma i Saxlund Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-28 Saxlund Group Kontrakt har signerats med Bitus AB till ett värde av ca 15 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-16 Saxlund Group Delårsrapport Januari - december 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 16 Feb 2023 | Saxlund Group

Delårsrapport Januari – december 2022

 • Orderboken fortsatt stark
 • IMUS tar sin historiskt största order inom vattenkraft
 • Omsättningen för helåret 2022 uppgick till 250 MSEK

Vi bidrar till Ren Energi, Ren Luft och Rent Vatten

Fjärde kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 37,6 (50,2) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -9,7 (2,4) MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -10,8 (1,8) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -12,9 (0,3) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 (0,00) SEK före och efter utspädning

Helåret 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 250,6 (257,8) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till –6,6 (9,7) MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -10,6 (6,8) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -10,2 (2,1) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 (0,00) SEK före och efter utspädning

Väsentliga händelser i det fjärde kvartalet

 • Dotterbolag i Sverige har erhållit tilldelningsbeslut från Sinfra för ramavtal Rökgasreningssytem med tillhörande produkter och tjänster.
 • Dotterbolag i Sverige har förlängt ramavtal med Sinfra.

Väsentliga händelser efter rapporteringsperiodens utgång

 • Dotterbolag i UK tecknar kontrakt till ett värde av ca 14 MSEK.
 • Dotterbolag i Sverige tecknar kontrakt till ett värde av ca 16 MSEK.
 • Styrelsen beslutade att avsluta VD Stefan Wallermans anställning och beslutade att utse CFO Fredrik Nordling till tillförordnad VD

Kommentar från tf. VD Fredrik Nordling

Året avslutas med att vi fortsatt påverkats negativt av inflation och ökade kostnader. EBITDA för kvartalet uppgick till -9,7 (2,4) MSEK och omsättningen minskade till 37,8 (50,6) MSEK jämfört med föregående år.

För året så har vi en EBITDA som uppgår till – 6,6 (9,7) MSEK. Omsättningen uppgår till 250,6 (260,7). Vi ökar omsättningen för vår eftermarknad till 104,2 (61,8) MSEK. Vi har arbetat väldigt hårt med vår eftermarknad och det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att det utmärkta arbete som våra anställda utfört har givit resultat. Projektverksamheten minskar omsättningen och landar på 145,8 (195,8) MSEK. Resultatet av minskad omsättning och marginal för projektverksamheten bidrar till vårt tapp för resultatet. Osäkerheten för ökade räntor och ytterligare inflationsökning har lett till att flera av våra kunder skjutit upp sina investeringsbeslut. Detta har i sin tur inneburit att framförallt vår projektverksamhet har haft en lägre omsättning än förväntat. Förfrågningarna från både nya och befintliga kunder har dock ökat markant och affärsläget inför 2023 är tillfredställande

Under kvartalet så har vi tagit affärer i UK, vilket är väldigt positivt efter att de haft en längre period där de större affärerna uteblivit. Vi har nu en stark orderbok per årsskiftet och den överstiger omsättningen för hela projektverksamheten för 2022. I Sverige har vi påbörjat ett arbete som fokuserar på att säkerställa förbättrad lönsamhet och leveransprecision i projekten. Det är ett omfattande arbete vi kommer att göra. Ett arbete som sträcker sig hela vägen från försäljning till leverans. Vi räknar med att kunna se en snabb förbättring redan kommande kvartal, medan full effekt ser vi först under 2024.

Under januari år 2022 så förvärvade Saxlund, IMUS AB, ett bolag som arbetar med service av värmeverk och inom vattenkraft. Integrering av IMUS har gått enligt förväntat och de anställda vid IMUS har gjort ett väldigt bra arbete under 2022. I januari 2023 så signade IMUS sin största order sedan bolaget grundades. Ordern är signerad med Fortum och uppgår till 16 MSEK inklusive optioner och avser en renovering av dammluckor i Bergvik. Jag ser fram emot att följa IMUS utveckling under 2023 och framåt.

Vi kommer att intensifiera vårt arbete med att effektivisera vår verksamhet och därmed sänka våra kostnader. Här räknar vi med att succesivt sänka de fasta kostnader i förhållandet till omsättningen, samtidigt som vi kommer att vara mer aktiv i förhandlingen med våra leverantörer. Vi gör stora inköp till våra projekt och det är en nyckel att dessa förbättras för lyckade projekt.

Saxlund finns idag i Sverige, Tyskland och England. I varje land har vi en unik kompetens. Vi intensifierar nu vårt arbete med att utveckla och samordna respektive lands styrkor mellan bolagen i koncernen.

Fredrik Nordling, tf. VD

Kommande rapporttillfällen
Årsredovisning 2022 31 mars 2023
Årsstämma 2022 28 april 2023
Delårsrapport januari – mars 2023 28 april 2023
Delårsrapport april – juni 2023 25 augusti 2023

Stockholm den 16 februari 2022

Kenneth Eriksson Andreas Claesson
Styrelseordförande Styrelseledamot

Peter Löfgren Linus Johansson
Styrelseledamot Styrelseledamot

Fredrik Nordling
Tf. Verkställande direktör

2023-02-07 Saxlund Group Dotterbolag i Sverige har förlängt ramavtalet med Sinfra Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-27 Saxlund Group Styrelsen har idag beslutat att avsluta Stefan Wallermans anställning som verkställande direktör för Saxlund Group Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-18 Saxlund Group Dotterbolag i Sverige tecknar kontrakt till ett värde av ca 16 MSEK Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-16 Saxlund Group Dotterbolag i UK tecknar kontratk till ett värde av ca 14 MSEK Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-12 Saxlund Group Dotterbolag i Sverige har erhållit tilldelningsbeslut av Sinfra Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-10 Saxlund Group Delårsrapport Januari - september 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-25 Saxlund Group Delårsrapport Januari - juni 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
7 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
20 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024