Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-01-31 Penser Access Penser Access: Uppköpsbud, hög tillväxt men svagare utsikter - Rolling Optics Analyser Visa Stäng
2023-01-31 Rolling Optics Rolling Optics bokslutskommuniké för perioden januari-december 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-23 Rolling Optics Statement from the board of directors of Rolling Optics in response to the public offer from François-Charles Oberthurs Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-23 Rolling Optics Uttalande från styrelsen i Rolling Optics med anledning av François-Charles Oberthurs offentliga uppköpserbjudande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-16 Rolling Optics Kommentar från styrelsen för Rolling Optics med anledning av François-Charles Oberthurs offentliga uppköpserbjudande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-16 Rolling Optics Comment from the board of directors of Rolling Optics in view of the public offer from François-Charles Oberthur Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 Penser Access Penser Access: Nytt produktionssystem på plats - Rolling Optics Analyser Visa Stäng
2022-11-10 Rolling Optics Rolling Optics: Delårsrapport för perioden januari - september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-01 Penser Access Penser Access: Fokus på intern utveckling - Rolling Optics Analyser Visa Stäng
2022-08-26 Rolling Optics Rolling Optics rapport för perioden januari-juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 26 Aug 2022 | Rolling Optics

Rolling Optics rapport för perioden januari-juni 2022

Rolling Optics rapport för perioden januari – juni 2022

Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151 har i dag, 26 augusti 2022, lämnat rapport för perioden januari till juni.

April-juni

 •         Nettoomsättning för perioden uppgick till 3 263 TKR (8916)

 •         Periodens resultat uppgick till -4 765 TKR (-3 569)

 •         Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -3 921 TKR (-3 501)

 •         Resultat per stamaktie var -0,03 kr (-0,02)

 •         Kassan vid periodens utgång uppgick till 53 055 TKR (58 015), varav nettokassa 47 370 TKR

 •         Orderingången för perioden uppgick till 2 430 TKR (1 405)

 •         Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 3 088 TKR (3 145)

Januari-juni

 •         Nettoomsättning för perioden uppgick till 8 829 TKR (18619)

 •         Periodens resultat uppgick till -7 868 TKR (-4 164)

 •         Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -6 576 TKR (-3 324)

 •         Resultat per stamaktie var -0,04 kr (-0,03)

 •         Kassan vid periodens utgång uppgick till 53 055 TKR (58 015), varav nettokassa 47 370 TKR

 •         Orderingången för perioden uppgick till 6 245 TKR (15 237)

 •         Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 3 088 TKR (3 145)

Väsentliga händelser under perioden

 •         Rolling Optics AB tecknade i april ett exklusivt utvecklingsavtal och ett exklusivt distributörsavtal med det italienska bolaget Fase Srl, ett dotterbolag till Portals International Ltd avseende utveckling och distribution av mikrooptiska säkerhetskomponenter för användning i papperssedlar, som utgör cirka 95 procent av den globala sedelmarknaden. Utvecklingsavtalet löper över tre år och distributörsavtalet löper över tio år, båda med möjlighet till förlängning.

 •         Portals lanserade den 3 maj MotusTM, en säkerhetstråd avsedd att integreras i papperssedlar. I produkten används Rolling Optics mikrooptiska film som bas för att skapa visuellt attraktiva rörelser i säkerhetstråden, som är lätta känna igen för användaren och som därmed försvårar förfalskningar.

 •         Bolagets VD, Hans-Petter Andersson, meddelade i juni att han lämnar bolaget senast i december 2022.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 •         Den 8 augusti tillträdde Otto Drakenberg posten som tillförordnad VD samtidigt som bolagets grundare, tillika chefen för affärsområdet High SecurityAxel Lundvall utsågs till vice VD.

 •         I juli slöts ett avtal med FFW Group ApS om att slutbetala den revers som är kopplad till Rolling Optics preferensaktier, med innebörden att dessa kommer att lösas in i förtid i samband med årsstämman som hålls under 2023.

För rapporten i sin helhet, vänligen besök: https://www.rollingoptics.com/finansiella-rapporter/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Otto Drakenberg, CEO Rolling Optics, +46 (0) 708 64 55 04, otto.drakenberg@rollingoptics.com

Denna information är sådan information som Rolling Optics Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2022 kl. 7:30 CEST.

Om Rolling Optics

Med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet i Sverige utvecklar, designar, producerar och säljer Rolling Optics produkter inom visuell autentisering. Genom att ha utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi har bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska rörelse- och 3D-effekter. Rolling Optics erbjuder mikrooptiska säkerhetslösningar inom tre affärsområden; High Security där Rolling Optics mikroteknik integreras i dokument som utfärdas av banker och myndigheter, såsom sedlar, pass och ID-kort; Brand Security för företag som vill skydda sina varumärken mot förfalskning och garantera äkthet genom att använda Rolling Optics mikrooptiska material i eller på sina förpackningar och produkter samt Brand Identity som innefattar de kunder som, utöver ökad säkerhet, vill använda Rolling Optics mikrooptiska effekter som en differentieringsstrategi när det gäller att bygga varumärke och skapa uppmärksamhet. Besök gärna www.rollingoptics.com.

Rolling Optics Holding ABs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn RO. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se,www.penser.se

2022-07-07 Rolling Optics Rolling Optics utser Otto Drakenberg till tf verkställande direktör och Axel Lundvall till vice verkställande direktör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-06 Rolling Optics Rolling Optics avser lösa in preferensaktier efter avtal om förtida reversinlösen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-13 Rolling Optics VD Hans-Petter Andersson avser lämna Rolling Optics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-10 Rolling Optics Rolling Optics Holding AB kommuniké från årsstämman 10 maj 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-06 Penser Access Penser Access: Nytt avtal signerat - Rolling Optics Analyser Visa Stäng
2022-05-04 Rolling Optics Rolling Optics utser Fredrik Isaksson till CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-04 Rolling Optics Rolling Optics rapport för perioden januari-mars 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-03 Rolling Optics Portals lanserar Motus[TM] - en säkerhetstråd byggd på Rolling Optics teknik Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-29 Rolling Optics Rolling Optics tecknar exklusiva utvecklingsavtal och distributörsavtal med Fase Srl - en ledande global leverantör av säkerhetskomponenter till säkerhetspapper Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-19 Rolling Optics Rolling Optics meddelar sista dag för handel i BTU samt första dag för handel i teckningsoptioner serie TO 2 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-08 Rolling Optics Rolling Optics Holdings Valberedning kompletterar med förslag till ny styrelseledamot Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-07 Rolling Optics Rolling Optics: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ROLLING OPTICS HOLDING AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-04 Rolling Optics Rolling Optics Holding AB publicerar årsredovisningen för 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

10 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022