Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-05-25 Rolling Optics Kommuniké från årsstämma i Rolling Optics Holding AB (publ) den 25 maj 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-25 Rolling Optics Report from the Annual General Meeting of Rolling Optics Holding AB (publ) on 25 May 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-08 Penser Access Penser Access: Hög orderingång under det första kvartalet - Rolling Optics Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-05 Rolling Optics Delårsrapport för perioden januari - mars 2023 Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 Rolling Optics Rolling Optics Holding AB publicerar årsredovisningen för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 Rolling Optics Kommentar från styrelsen avseende nedskrivning av värdet på dotterbolagsaktier i moderbolaget Rolling Optics Holding AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Rolling Optics Utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 i Rolling Optics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-24 Rolling Optics Notice of Annual General Meeting in Rolling Optics Holding AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-24 Rolling Optics Kallelse till årsstämma i Rolling Optics Holding AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-05 Rolling Optics Rolling Optics: Subscription price determined for warrants of series TO 2, subscription period begins on April 11, 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-05 Rolling Optics Rolling Optics: Teckningskurs fastställd för teckningsoptioner av serie TO 2, teckningsperiod inleds den 11 april 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-06 Rolling Optics Extra bolagsstämma i Rolling Optics Holding AB (publ) den 6 mars 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-06 Rolling Optics Extraordinary General Meeting of Rolling Optics Holding AB (publ) on 6 March 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-15 Rolling Optics Notice of Extraordinary General Meeting in Rolling Optics Holding AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-15 Rolling Optics Kallelse till extra bolagsstämma i Rolling Optics Holding AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-10 Rolling Optics Polen lanserar minnessedel med 3D-effekter från Rolling Optics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-31 Penser Access Penser Access: Uppköpsbud, hög tillväxt men svagare utsikter - Rolling Optics Analyser Visa Stäng
Analyser | 31 Jan 2023 | Rolling Optics

Penser Access: Uppköpsbud, hög tillväxt men svagare utsikter – Rolling Optics

Stark omsättning, men orderingång åt det svagare hållet
Nettoomsättningen för Q4 2022 uppgick till 8,65 mkr, vilket är en ökning med 134% jämfört med föregående år och drygt 100% över snittet av föregående kvartal. Omsättningsökningen är hänförlig föregående kvartalets höga orderingång inom segmentet Brand Security. Orderingången för det fjärde kvartalet var 2,57 mkr, vilket är lägst för året och förmodligen påverkat av föregående kvartalets starka orderingång. Orderstocken uppgick vid periodens utgång till 3,26 mkr. Resultatet påverkas positivt av den starka omsättningen men negativt av en lägre bruttomarginal. Resultatet för perioden uppgick till -3 mkr, jämfört med -4,4 mkr i snitt under tidigare kvartal 2022.

Ett finansiellt tufft, men operationellt framgångsrikt år
För helåret 2022 uppgick nettoomsättningen till -20,67 mkr (26,87) vilket är 23% lägre än föregående år. Den lägre omsättningen är ett resultat av en för året lägre orderingång på 18,42 mkr (21,46). Orderstocken uppgick vid utgången av 2022 till 3,26 mkr vilket är i nivå med fjolårets 3,31 mkr. 2022 har finansiellt varit ett tufft år för Rolling Optics, men desto bättre operationellt med fortsatt framgång inom High Security.
 
Uppköpsbud
Efter periodens utgång lämnade det franska bolaget Francois-Charles Oberthur ett kontanterbjudande på 1,0 kr per stamaktie, 0,3 kr per teckningsoption och 2,97 kr per preferensaktie. Acceptfristen för erbjudandet avslutas den 7 februari 2023. Styrelsen i Rolling Optics har rekommenderat aktieägarna och innehavare av optioner att acceptera budet. Enligt VD kommer det att krävas mer tid och kapital för att nå kommersiellt genombrott för bolagets unika
produkter inom visuell autentisering.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 31-01-2023 kl. 09:43: https://docs.penser.se/a/3450/Uppk_psbud_och_kraftig_tillv_xt.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på  https://epaccess.penser.se/

2023-01-31 Rolling Optics Rolling Optics bokslutskommuniké för perioden januari-december 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-23 Rolling Optics Statement from the board of directors of Rolling Optics in response to the public offer from François-Charles Oberthurs Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-23 Rolling Optics Uttalande från styrelsen i Rolling Optics med anledning av François-Charles Oberthurs offentliga uppköpserbjudande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-16 Rolling Optics Comment from the board of directors of Rolling Optics in view of the public offer from François-Charles Oberthur Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-16 Rolling Optics Kommentar från styrelsen för Rolling Optics med anledning av François-Charles Oberthurs offentliga uppköpserbjudande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 Penser Access Penser Access: Nytt produktionssystem på plats - Rolling Optics Analyser Visa Stäng
2022-11-10 Rolling Optics Rolling Optics: Delårsrapport för perioden januari - september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-01 Penser Access Penser Access: Fokus på intern utveckling - Rolling Optics Analyser Visa Stäng
2022-08-26 Rolling Optics Rolling Optics rapport för perioden januari-juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
8 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
14 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024