Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-05-25 Rolling Optics Kommuniké från årsstämma i Rolling Optics Holding AB (publ) den 25 maj 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-25 Rolling Optics Report from the Annual General Meeting of Rolling Optics Holding AB (publ) on 25 May 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-08 Penser Access Penser Access: Hög orderingång under det första kvartalet - Rolling Optics Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-05 Rolling Optics Delårsrapport för perioden januari - mars 2023 Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 Rolling Optics Rolling Optics Holding AB publicerar årsredovisningen för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 Rolling Optics Kommentar från styrelsen avseende nedskrivning av värdet på dotterbolagsaktier i moderbolaget Rolling Optics Holding AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Rolling Optics Utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 i Rolling Optics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-24 Rolling Optics Notice of Annual General Meeting in Rolling Optics Holding AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-24 Rolling Optics Kallelse till årsstämma i Rolling Optics Holding AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-05 Rolling Optics Rolling Optics: Subscription price determined for warrants of series TO 2, subscription period begins on April 11, 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-05 Rolling Optics Rolling Optics: Teckningskurs fastställd för teckningsoptioner av serie TO 2, teckningsperiod inleds den 11 april 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-06 Rolling Optics Extra bolagsstämma i Rolling Optics Holding AB (publ) den 6 mars 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-06 Rolling Optics Extraordinary General Meeting of Rolling Optics Holding AB (publ) on 6 March 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-15 Rolling Optics Notice of Extraordinary General Meeting in Rolling Optics Holding AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-15 Rolling Optics Kallelse till extra bolagsstämma i Rolling Optics Holding AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-10 Rolling Optics Polen lanserar minnessedel med 3D-effekter från Rolling Optics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-31 Penser Access Penser Access: Uppköpsbud, hög tillväxt men svagare utsikter - Rolling Optics Analyser Visa Stäng
2023-01-31 Rolling Optics Rolling Optics bokslutskommuniké för perioden januari-december 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-23 Rolling Optics Statement from the board of directors of Rolling Optics in response to the public offer from François-Charles Oberthurs Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-23 Rolling Optics Uttalande från styrelsen i Rolling Optics med anledning av François-Charles Oberthurs offentliga uppköpserbjudande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-16 Rolling Optics Comment from the board of directors of Rolling Optics in view of the public offer from François-Charles Oberthur Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-16 Rolling Optics Kommentar från styrelsen för Rolling Optics med anledning av François-Charles Oberthurs offentliga uppköpserbjudande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 Penser Access Penser Access: Nytt produktionssystem på plats - Rolling Optics Analyser Visa Stäng
Analyser | 15 Nov 2022 | Rolling Optics

Penser Access: Nytt produktionssystem på plats – Rolling Optics

Q3 i korthet
Orderingången för perioden uppgick till 8 602 tkr (4 688). Den ökade orderingången kommer från befintliga kunder inom Brand Security. Kunderna byggde under pandemin upp stora lager för att säkra tillgången. Som en naturlig följd av detta sjönk orderingången under följande kvartal. Orderstocken vid kvartalets utgång uppgick till 8 875 tkr (4 133), vilket tyder på att omsättningen bör öka kommande kvartal. Nettoomsättningen uppgick till 3 186 tkr (4 620) för det tredje kvartalet, motsvarande en tillväxt om -31%. Intäkterna är främst hänförliga till affärsområdet Brand Security och minskningen beror på tidigare nämnda lager hos kunderna.

Nytt produktionssystem
Under kvartalet har Rolling Optics installerat och godkänt acceptanstestet för det nya högteknologiska produktionssystemet. Det nya produktionssystemet har en tryckbredd upp till 1000 mm, vilket innebär att produktionskapaciteten mer än fördubblats. Den äldre produktionslinan hanterar en tryckbredd upp till 400mm och kommer fortsatt att vara i bruk. Det nya produktionssystemet ökar inte bara effektiviteten och produktionsvolymen, utan möjliggör för Rolling Optics att producera fysiskt större produkter vilket vidgar användningsområdena för produkterna.
 
Fokus på High Security
Fokus är fortsatt att utveckla High Security, det vill säga mikrooptiska säkerhetskomponenter för sedlar, säkerhetspapper, pass med mera. Tidigare under året meddelade Rolling Optics att de ingått ett exklusivt distributionsavtal med det italienska bolaget Fase Srl, vilka är en av de ledande globala tillverkarna av säkerhetstråd i tidigare nämnda applikationer. För ytterligare information om avtalet med Fase, se tidigare analyser från: 2022-09- 01 och 2022-05-06.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 15-11-2022 kl. 06:35: https://docs.penser.se/a/3287/Rolling_Optics_Nytt_produktionssystem_p_plats.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på  https://epaccess.penser.se/

2022-11-10 Rolling Optics Rolling Optics: Delårsrapport för perioden januari - september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-01 Penser Access Penser Access: Fokus på intern utveckling - Rolling Optics Analyser Visa Stäng
2022-08-26 Rolling Optics Rolling Optics rapport för perioden januari-juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

8 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
22 May 2024 | Årsstämma 2023
23 May 2024 | Årligutdelning
23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
8 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
14 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024