Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-01-23 Rolling Optics Uttalande från styrelsen i Rolling Optics med anledning av François-Charles Oberthurs offentliga uppköpserbjudande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-23 Rolling Optics Statement from the board of directors of Rolling Optics in response to the public offer from François-Charles Oberthurs Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-16 Rolling Optics Kommentar från styrelsen för Rolling Optics med anledning av François-Charles Oberthurs offentliga uppköpserbjudande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-16 Rolling Optics Comment from the board of directors of Rolling Optics in view of the public offer from François-Charles Oberthur Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 Penser Access Penser Access: Nytt produktionssystem på plats - Rolling Optics Analyser Visa Stäng
Analyser | 15 Nov 2022 | Rolling Optics

Penser Access: Nytt produktionssystem på plats – Rolling Optics

Q3 i korthet
Orderingången för perioden uppgick till 8 602 tkr (4 688). Den ökade orderingången kommer från befintliga kunder inom Brand Security. Kunderna byggde under pandemin upp stora lager för att säkra tillgången. Som en naturlig följd av detta sjönk orderingången under följande kvartal. Orderstocken vid kvartalets utgång uppgick till 8 875 tkr (4 133), vilket tyder på att omsättningen bör öka kommande kvartal. Nettoomsättningen uppgick till 3 186 tkr (4 620) för det tredje kvartalet, motsvarande en tillväxt om -31%. Intäkterna är främst hänförliga till affärsområdet Brand Security och minskningen beror på tidigare nämnda lager hos kunderna.

Nytt produktionssystem
Under kvartalet har Rolling Optics installerat och godkänt acceptanstestet för det nya högteknologiska produktionssystemet. Det nya produktionssystemet har en tryckbredd upp till 1000 mm, vilket innebär att produktionskapaciteten mer än fördubblats. Den äldre produktionslinan hanterar en tryckbredd upp till 400mm och kommer fortsatt att vara i bruk. Det nya produktionssystemet ökar inte bara effektiviteten och produktionsvolymen, utan möjliggör för Rolling Optics att producera fysiskt större produkter vilket vidgar användningsområdena för produkterna.
 
Fokus på High Security
Fokus är fortsatt att utveckla High Security, det vill säga mikrooptiska säkerhetskomponenter för sedlar, säkerhetspapper, pass med mera. Tidigare under året meddelade Rolling Optics att de ingått ett exklusivt distributionsavtal med det italienska bolaget Fase Srl, vilka är en av de ledande globala tillverkarna av säkerhetstråd i tidigare nämnda applikationer. För ytterligare information om avtalet med Fase, se tidigare analyser från: 2022-09- 01 och 2022-05-06.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 15-11-2022 kl. 06:35: https://docs.penser.se/a/3287/Rolling_Optics_Nytt_produktionssystem_p_plats.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på  https://epaccess.penser.se/

2022-11-10 Rolling Optics Rolling Optics: Delårsrapport för perioden januari - september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-01 Penser Access Penser Access: Fokus på intern utveckling - Rolling Optics Analyser Visa Stäng
2022-08-26 Rolling Optics Rolling Optics rapport för perioden januari-juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-07 Rolling Optics Rolling Optics utser Otto Drakenberg till tf verkställande direktör och Axel Lundvall till vice verkställande direktör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-06 Rolling Optics Rolling Optics avser lösa in preferensaktier efter avtal om förtida reversinlösen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-13 Rolling Optics VD Hans-Petter Andersson avser lämna Rolling Optics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-10 Rolling Optics Rolling Optics Holding AB kommuniké från årsstämman 10 maj 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-06 Penser Access Penser Access: Nytt avtal signerat - Rolling Optics Analyser Visa Stäng
2022-05-04 Rolling Optics Rolling Optics utser Fredrik Isaksson till CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-04 Rolling Optics Rolling Optics rapport för perioden januari-mars 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-03 Rolling Optics Portals lanserar Motus[TM] - en säkerhetstråd byggd på Rolling Optics teknik Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-29 Rolling Optics Rolling Optics tecknar exklusiva utvecklingsavtal och distributörsavtal med Fase Srl - en ledande global leverantör av säkerhetskomponenter till säkerhetspapper Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-19 Rolling Optics Rolling Optics meddelar sista dag för handel i BTU samt första dag för handel i teckningsoptioner serie TO 2 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-08 Rolling Optics Rolling Optics Holdings Valberedning kompletterar med förslag till ny styrelseledamot Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-07 Rolling Optics Rolling Optics: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ROLLING OPTICS HOLDING AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-04 Rolling Optics Rolling Optics Holding AB publicerar årsredovisningen för 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

10 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022