Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-05-25 Rolling Optics Kommuniké från årsstämma i Rolling Optics Holding AB (publ) den 25 maj 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-25 Rolling Optics Report from the Annual General Meeting of Rolling Optics Holding AB (publ) on 25 May 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-08 Penser Access Penser Access: Hög orderingång under det första kvartalet - Rolling Optics Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 8 May 2023 | Rolling Optics

Penser Access: Hög orderingång under det första kvartalet – Rolling Optics

Budet från Francois-Charles Oberthur
Den 16 januari lämnade Francois-Charles Oberthur SAS (”FCO”) ett kontantbud till innehavarna av stamaktier, preferensaktier och teckningsoptioner av serie TO2. En vecka senare lade FCO ett nytt högre bud som styrelsen i Rolling Optics rekommenderade att innehavarna av dessa instrument accepterade. Det nya budet var på 1 kr per stamaktie, oförändrat 2,97 kr per preferensaktie och 0,3 kr per teckningsoption. Per den sista mars kontrollerar FCO bolaget eftersom de äger 71,5% av bolagets aktier.

Bra orderingång och orderbok
Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 4,0 mkr (5,6), vilket indikerar en minskning med 27% y/y. Den lägre omsättningen är främst hänförlig till den lägre orderingången under Q4’22. Vi ser dock positivt på kvartalets orderingång på 7,9 mkr (4,3) inför Q2 och resterande del av 2023. Orderstocken uppgick till 8,1 mkr (3,2) vid periodens slut, vilket är en klar ökning jämfört med föregående år. Både orderingången och orderboken indikerar att Q2 bör vara starkare än Q1. Utvecklingen drivs fortsatt av affärsområdet Brand Security.
 
Genomför endast marginella prognosförändringar
Vi gör inga stora förändringar som följd av det första kvartalet. FCO:s bud visar att det finns betydande värden i Rolling Optics unika teknik, som inte nödvändigtvis återspeglas i vare sig kursen eller intäkterna. Vi ser det som positivt för bolaget att det nu finns en industriell aktör som kontrollerar bolaget. Detta kommer dels att innebära synergieffekter mellan Rolling Optics och FCO, dels krävs det en stark kapitalbas för att realisera Rolling Optics affärsplan och nå företagets fulla potential.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 08-05-2023 kl. 08:29: https://docs.penser.se/a/3714/RO_Q1_23.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på  https://epaccess.penser.se/

2023-05-05 Rolling Optics Delårsrapport för perioden januari - mars 2023 Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 Rolling Optics Rolling Optics Holding AB publicerar årsredovisningen för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 Rolling Optics Kommentar från styrelsen avseende nedskrivning av värdet på dotterbolagsaktier i moderbolaget Rolling Optics Holding AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Rolling Optics Utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 i Rolling Optics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-24 Rolling Optics Notice of Annual General Meeting in Rolling Optics Holding AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-24 Rolling Optics Kallelse till årsstämma i Rolling Optics Holding AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-05 Rolling Optics Rolling Optics: Subscription price determined for warrants of series TO 2, subscription period begins on April 11, 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-05 Rolling Optics Rolling Optics: Teckningskurs fastställd för teckningsoptioner av serie TO 2, teckningsperiod inleds den 11 april 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-06 Rolling Optics Extra bolagsstämma i Rolling Optics Holding AB (publ) den 6 mars 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-06 Rolling Optics Extraordinary General Meeting of Rolling Optics Holding AB (publ) on 6 March 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-15 Rolling Optics Notice of Extraordinary General Meeting in Rolling Optics Holding AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-15 Rolling Optics Kallelse till extra bolagsstämma i Rolling Optics Holding AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-10 Rolling Optics Polen lanserar minnessedel med 3D-effekter från Rolling Optics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-31 Penser Access Penser Access: Uppköpsbud, hög tillväxt men svagare utsikter - Rolling Optics Analyser Visa Stäng
2023-01-31 Rolling Optics Rolling Optics bokslutskommuniké för perioden januari-december 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-23 Rolling Optics Statement from the board of directors of Rolling Optics in response to the public offer from François-Charles Oberthurs Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-23 Rolling Optics Uttalande från styrelsen i Rolling Optics med anledning av François-Charles Oberthurs offentliga uppköpserbjudande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-16 Rolling Optics Comment from the board of directors of Rolling Optics in view of the public offer from François-Charles Oberthur Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-16 Rolling Optics Kommentar från styrelsen för Rolling Optics med anledning av François-Charles Oberthurs offentliga uppköpserbjudande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 Penser Access Penser Access: Nytt produktionssystem på plats - Rolling Optics Analyser Visa Stäng
2022-11-10 Rolling Optics Rolling Optics: Delårsrapport för perioden januari - september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-01 Penser Access Penser Access: Fokus på intern utveckling - Rolling Optics Analyser Visa Stäng
2022-08-26 Rolling Optics Rolling Optics rapport för perioden januari-juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
8 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
14 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024