Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-01-23 Rolling Optics Uttalande från styrelsen i Rolling Optics med anledning av François-Charles Oberthurs offentliga uppköpserbjudande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-23 Rolling Optics Statement from the board of directors of Rolling Optics in response to the public offer from François-Charles Oberthurs Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-16 Rolling Optics Kommentar från styrelsen för Rolling Optics med anledning av François-Charles Oberthurs offentliga uppköpserbjudande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-16 Rolling Optics Comment from the board of directors of Rolling Optics in view of the public offer from François-Charles Oberthur Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 Penser Access Penser Access: Nytt produktionssystem på plats - Rolling Optics Analyser Visa Stäng
2022-11-10 Rolling Optics Rolling Optics: Delårsrapport för perioden januari - september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-01 Penser Access Penser Access: Fokus på intern utveckling - Rolling Optics Analyser Visa Stäng
Analyser | 1 Sep 2022 | Rolling Optics

Penser Access: Fokus på intern utveckling – Rolling Optics

Lägre omsättning
Rolling Optics rapporterar en nettoomsättning på 3 263 tkr (8 916) för Q2 2022, motsvarande en tillväxt om -63%. Intäktsminskningen är hänförlig en stor kund som byggt upp ett lager av Brand Security-etiketter varpå beställningsvolymerna minskade. Jämförelsetalen från föregående år är höga, där intäkterna växte med 200% under jämförelseperioden då kunder ville säkerställa tillgången på etiketter. Orderstocken uppgår till 3 088 tkr.

Avtal med Fase Srl
Under kvartalet säkrade Rolling Optics ett exklusivt avtal med Fase Srl, ett dotterbolag till Protrals International. Avtalet avser Rolling Optics optiska lösningar för användning i säkerhetskomponenter i papperssedlar. Rolling Optics lösning finns med i Portals nya säkerhetstråd Motus som lanserades på Global Currency Forum under början av sommaren. Portals producerar ca 25 md sedlar per år av bland annat valutan Euro.
 
Fokus på den långsiktiga strategin
Mycket av arbetet i närtid fokuserar på att säkerställa den långsiktiga strategin så att energi fokuseras på rätt affärsområden. Det interna arbetet omfattar såväl utvecklingen av bolagets teknik, få den nya produktionslinan på plats samt besluta i vilka affärsområden man ser störst potential. Bolaget arbetar för fullt med de områden där de har avtal på plats, alternativt där de ser stor framtida potential.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 01-09-2022 kl. 08:31: https://docs.penser.se/a/3035/RO_Q2.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på  https://epaccess.penser.se/

2022-08-26 Rolling Optics Rolling Optics rapport för perioden januari-juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-07 Rolling Optics Rolling Optics utser Otto Drakenberg till tf verkställande direktör och Axel Lundvall till vice verkställande direktör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-06 Rolling Optics Rolling Optics avser lösa in preferensaktier efter avtal om förtida reversinlösen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-13 Rolling Optics VD Hans-Petter Andersson avser lämna Rolling Optics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-10 Rolling Optics Rolling Optics Holding AB kommuniké från årsstämman 10 maj 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-06 Penser Access Penser Access: Nytt avtal signerat - Rolling Optics Analyser Visa Stäng
2022-05-04 Rolling Optics Rolling Optics utser Fredrik Isaksson till CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-04 Rolling Optics Rolling Optics rapport för perioden januari-mars 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-03 Rolling Optics Portals lanserar Motus[TM] - en säkerhetstråd byggd på Rolling Optics teknik Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-29 Rolling Optics Rolling Optics tecknar exklusiva utvecklingsavtal och distributörsavtal med Fase Srl - en ledande global leverantör av säkerhetskomponenter till säkerhetspapper Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-19 Rolling Optics Rolling Optics meddelar sista dag för handel i BTU samt första dag för handel i teckningsoptioner serie TO 2 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-08 Rolling Optics Rolling Optics Holdings Valberedning kompletterar med förslag till ny styrelseledamot Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-07 Rolling Optics Rolling Optics: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ROLLING OPTICS HOLDING AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-04 Rolling Optics Rolling Optics Holding AB publicerar årsredovisningen för 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

10 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022