Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-06-27 Promore Pharma Report from the Annual General Meeting of Promore Pharma AB held on 27 June 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-27 Promore Pharma Kommuniké från Promore Pharma AB:s årsstämma den 27 juni 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-22 Promore Pharma Promore Pharma minskar kostnader och undersöker förutsättningar för ett omvänt förvärv Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 22 Jun 2023 | Promore Pharma

Promore Pharma minskar kostnader och undersöker förutsättningar för ett omvänt förvärv

STOCKHOLM, 22 juni 2023 — Promore Pharma AB kommenterar idag att ett antal åtgärder har vidtagits för att minska Bolagets kostnader, vilket inkluderar nedläggningen av projektet ensereptide och uppsägning av bolagets nyckelpersoner. Bolaget meddelar även idag att man sedan en tid undersöker möjligheterna att genomföra ett omvänt förvärv.

Promore Pharma har två kliniska utvecklingsprogram som bygger på terapeutiska peptider för lokal administration: ropocamptide för behandling av venösa bensår, och ensereptide för prevention av ärrbildning efter kirurgiska ingrepp. Promore Pharma meddelade i april att resultatet från bolagets kliniska prövning PHSU05 inte kunde påvisa någon påtaglig medicinsk effekt av försöksläkemedlet ensereptide. Denna slutsats föreligger även efter det att den kliniska studierapporten har sammanställts i sin helhet. Slutrapporten kommer att cirkuleras för slutsignaturer inom kort.

Bolagets styrelse har fattat beslutet att lägga ned projektet rörande ensereptide. Styrelsen gör vidare bedömningen att bolagets nuvarande börsvärde medför att möjligheterna att resa det kapital som behövs för att driva bolagets program runt ropocamptide framåt är begränsade. Styrelsen i Promore Pharma har därför fattat beslutet att säga upp bolagets VD, Jonas Ekblom, samt de nyckelpersoner som är engagerade på konsultbasis, inkluderande CFO Erik Magnusson. Bolagets VD och CFO kommer att finnas tillgängliga för att bistå bolaget under sina respektive uppsägningstider, och därefter vid behov i uppgörelse med styrelsen.

Bolaget undersöker även möjligheterna att genom ett omvänt förvärv kunna skapa framtida värden för aktieägarna.

”Vi utvärderar för närvarande om ett samgående med annat bolag eller någon annan form av strukturaffär skulle kunna erbjuda våra aktieägare en värdetillväxt,” säger Marianne Dicander Alexandersson. “Jag vill även kommentera att vi har sagt upp avtalen med bolagets nyckelpersoner med möjlighet för omförhandling, vilket gör att vi kommer att ha tillgång till de personella resurser som krävs för att kunna genomföra och implementera en eventuell strukturaffär.”

”Vi vill givetvis göra allt som står i vår makt att kunna erbjuda våra aktieägare framtida möjligheter att realisera vilande värden i Promore Pharma”, säger Jonas Ekblom, VD i Promore Pharma. ”Inte minst inom projektet ropocamptide ser jag att det finns en betydande värdepotential”, fortsätter han.

Promore Pharma kommer att söka bemyndigande för genomförandet av en eventuell affär vid en extraordinarie bolagsstämma. Beroende på hur en eventuell transaktion är strukturerad, kan ett förvärv behöva granskas och godkännas av Nasdaq First North Growth Market. Bolagets huvudägare, Corespring New Technology AB och PharmaResearch Co. Ltd., stödjer arbetet med att söka efter ett möjligt omvänt förvärv.

2023-06-22 Promore Pharma Promore Pharma reduces costs and explores the conditions for a reverse acquisition Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-25 Promore Pharma Promore Pharmas stämmohandlingar publicerade Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-25 Promore Pharma Promore Pharma’s AGM related Documents Published Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-23 Promore Pharma Delårsrapport januari – mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-23 Promore Pharma Interim report January - March 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-09 Promore Pharma Promore Pharmas årsredovisning för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-09 Promore Pharma Promore Pharma’s Annual Report 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Promore Pharma BioStock: Promore Pharmas vd om studieresultatet Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-20 Västra Hamnen Market Focus Västra Hamnen Market Focus: Promore Pharma: Negativt utfall i fas II-studie Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-20 Promore Pharma Promore Pharma AB changes the AGM date to June 27 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-20 Promore Pharma Promore Pharma AB flyttar årsstämman till 27 juni Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-20 Promore Pharma Inbjudan till presentation av Promore Pharmas studieresultat i PHSU05 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-20 Promore Pharma Invitation to a presentation of the results from Promore Pharma's clinical trial PHSU05 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-20 Promore Pharma Promore Pharma rapporterar utfall från klinisk fas II-studie med ensereptide Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-20 Promore Pharma Promore Pharma reports outcome from clinical Phase II study with ensereptide Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-22 Promore Pharma BioStock: Patent och studie i fokus för Promore Pharma Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-22 Promore Pharma BioStock: Patents and study in focus for Promore Pharma Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-07 Västra Hamnen Market Focus Västra Hamnen Market Focus: Promore Pharma: Histopatologisk analys i slutfas Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-28 Promore Pharma Bokslutskommuniké, 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-28 Promore Pharma Year-end report, 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-27 Promore Pharma Invitation to Conference Call regarding Promore Pharma’s Interim Report for the Fourth Quarter 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-27 Promore Pharma Inbjudan till presentation av Promore Pharmas delårsrapport för Q4 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-27 Promore Pharma Promore Pharma reaches the Clean File milestone in its phase II clinical trial with ensereptide Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-27 Promore Pharma Promore Pharma når milstolpen Clean File i sin kliniska fas II-studie med ensereptide Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-10 Promore Pharma BioStock: Promore Pharmas vd om förhoppningarna för 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-10 Promore Pharma BioStock: Promore Pharma's CEO on hopes for 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-08 Västra Hamnen Market Focus Västra Hamnen Market Focus: Promore Pharma: Inväntar resultat Analyser Visa Stäng
2022-11-29 Promore Pharma Delårsrapport januari – september 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-29 Promore Pharma Interim report January - September 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-24 Promore Pharma Invitation to Conference Call regarding Promore Pharma’s Interim Report for the Third Quarter 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-24 Promore Pharma Inbjudan till presentation av Promore Pharmas delårsrapport för Q3 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-23 Promore Pharma Valberedning utsedd inför årsstämma 2023 i Promore Pharma Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-23 Promore Pharma Nomination Committee Appointed for the Annual General Meeting 2023 in Promore Pharma Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Promore Pharma: Resultat från fas 2 mot ärrbildning i april 2023 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-01 Promore Pharma Promore Pharma provides an update on the Phase II clinical trial with ensereptide Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-01 Promore Pharma Promore Pharma uppdaterar om sin kliniska Fas II-studie med ensereptide Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-21 Promore Pharma BioStock: Promore Pharmas bensårsbehandling ska minska patientens lidande Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-21 Promore Pharma BioStock: Promore Pharma's leg ulcer treatment to reduce patient suffering Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-05 Promore Pharma BioStock: Promore Pharma avancerar enligt plan Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-05 Promore Pharma BioStock: Promore Pharma advancing according to plan Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-01 Västra Hamnen Market Focus Västra Hamnen Market Focus: Promore Pharma: Utvecklingsarbetet fortlöper Analyser Visa Stäng
2022-08-30 Promore Pharma Promore Pharma Delårsrapport januari – juni 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-30 Promore Pharma Promore Pharma Interim report January – June 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-23 Promore Pharma Inbjudan till telefonkonferens om Promore Pharmas rapport för det andra kvartalet 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-23 Promore Pharma Invitation to Conference Call regarding Promore Pharma’s Interim Report for the Second Quarter 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng