hello

Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Kommande händelser

17 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
23 Apr 2024 | Årsstämma 2023
23 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
24 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
24 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
24 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
24 Apr 2024 | Årligutdelning
25 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
25 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
25 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
25 Apr 2024 | Årsstämma 2023
26 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
26 Apr 2024 | Årsstämma 2023
26 Apr 2024 | Årligutdelning
29 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
29 Apr 2024 | Årligutdelning
29 Apr 2024 | Årsstämma 2023
29 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
30 Apr 2024 | Årsstämma 2023
30 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
30 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
30 Apr 2024 | Årsstämma 2023
30 Apr 2024 | Årligutdelning
30 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
2 May 2024 | Årsstämma 2023
2 May 2024 | Årligutdelning
2 May 2024 | Årligutdelning
2 May 2024 | Årsstämma 2023
3 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
3 May 2024 | Årsstämma 2023
3 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
3 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
3 May 2024 | Årsstämma 2023
3 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
3 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
3 May 2024 | Årligutdelning
6 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
6 May 2024 | Årligutdelning
6 May 2024 | Årligutdelning
7 May 2024 | Årsstämma 2023
7 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
7 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
7 May 2024 | Årsstämma 2023
7 May 2024 | Årsstämma 2023
7 May 2024 | Årsstämma 2023
7 May 2024 | Årsstämma 2023
8 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
8 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
8 May 2024 | Årsstämma 2023
8 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
8 May 2024 | Årligutdelning
8 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
8 May 2024 | Halvårsutdelning
8 May 2024 | Årligutdelning
8 May 2024 | Årligutdelning
8 May 2024 | Årligutdelning
10 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
10 May 2024 | Årligutdelning
14 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
14 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
14 May 2024 | Årligutdelning
14 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
14 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
15 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
15 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
15 May 2024 | Årsstämma 2023
15 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
15 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
15 May 2024 | Årsstämma 2023
15 May 2024 | Årsstämma 2024
15 May 2024 | Årsstämma 2023
15 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
16 May 2024 | Årsstämma 2023
16 May 2024 | Årsstämma 2023
16 May 2024 | Årsstämma 2023
16 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
16 May 2024 | Årsstämma 2023
16 May 2024 | Årsstämma 2023
16 May 2024 | Årsstämma 2023
16 May 2024 | Årligutdelning
16 May 2024 | Årligutdelning
16 May 2024 | Årligutdelning
16 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
16 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
17 May 2024 | Årligutdelning
17 May 2024 | Årligutdelning
17 May 2024 | Årligutdelning
17 May 2024 | Årligutdelning
17 May 2024 | Extrautdelning
17 May 2024 | Årligutdelning
17 May 2024 | Årligutdelning
17 May 2024 | Årsstämma 2023
17 May 2024 | Årligutdelning
17 May 2024 | Årligutdelning
17 May 2024 | Årligutdelning
17 May 2024 | Årligutdelning
17 May 2024 | Årligutdelning
17 May 2024 | Årligutdelning
21 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
21 May 2024 | Årsstämma 2023
21 May 2024 | Årsstämma 2023
21 May 2024 | Extrastämma 2024
22 May 2024 | Årsstämma 2023
22 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
22 May 2024 | Årsstämma 2023
22 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
22 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
22 May 2024 | Årsstämma 2023
22 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
22 May 2024 | Årsstämma 2023
22 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
22 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
22 May 2024 | Årligutdelning
22 May 2024 | Årsstämma 2023
22 May 2024 | Årsstämma 2023
22 May 2024 | Årligutdelning
22 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
23 May 2024 | Årsstämma 2023
23 May 2024 | Årsstämma 2023
23 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
23 May 2024 | Årsstämma 2023
23 May 2024 | Årsstämma 2023
23 May 2024 | Årligutdelning
23 May 2024 | Årsstämma 2023
23 May 2024 | Årligutdelning
23 May 2024 | Årligutdelning
23 May 2024 | Årligutdelning
23 May 2024 | Årligutdelning
23 May 2024 | Årligutdelning
24 May 2024 | Årsstämma 2023
24 May 2024 | Årsstämma 2023
24 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
24 May 2024 | Årligutdelning
24 May 2024 | Årligutdelning
24 May 2024 | Årligutdelning
24 May 2024 | Årligutdelning
24 May 2024 | Årligutdelning
27 May 2024 | Årligutdelning
27 May 2024 | Årligutdelning
27 May 2024 | Årsstämma 2023
27 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
27 May 2024 | Årsstämma 2023
28 May 2024 | Årligutdelning
28 May 2024 | Årligutdelning
30 May 2024 | Bokslutskommuniké 2024
30 May 2024 | Årsstämma 2023
31 May 2024 | Årsstämma 2023
31 May 2024 | Årsstämma 2023
31 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
31 May 2024 | Årsstämma 2023
31 May 2024 | Årligutdelning
3 Jun 2024 | Årligutdelning
3 Jun 2024 | Årligutdelning
3 Jun 2024 | Årligutdelning
5 Jun 2024 | Årsstämma 2023
7 Jun 2024 | Årligutdelning
15 Jun 2024 | Årsstämma 2023
17 Jun 2024 | Kvartalsutdelning
18 Jun 2024 | Bokslutskommuniké 2024
27 Jun 2024 | Kvartalsutdelning
12 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
12 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
12 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
16 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
16 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
17 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
18 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
19 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
24 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
30 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
13 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
14 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
14 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
20 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
20 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
20 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
20 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
21 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
21 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
26 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
27 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
27 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
27 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
28 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
28 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
28 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
28 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
29 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
30 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
30 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
30 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
30 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
30 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
30 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
17 Sep 2024 | Kvartalsutdelning
27 Sep 2024 | Kvartalsutdelning
16 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
17 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
18 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
22 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
22 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
24 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
24 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
24 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
25 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
25 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
29 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
29 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
30 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
31 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
5 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
7 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
7 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
7 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
7 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
7 Nov 2024 | Halvårsutdelning
8 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
8 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
8 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
8 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
8 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
12 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
13 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
15 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
15 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
19 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
19 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
20 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
20 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
20 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
21 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
22 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
22 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
24 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
26 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
27 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
28 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
9 Dec 2024 | Kvartalsutdelning
27 Dec 2024 | Kvartalsutdelning
29 Jan 2025 | Bokslutskommuniké 2024
31 Jan 2025 | Bokslutskommuniké 2024
4 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
4 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
14 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
14 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
14 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
18 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
18 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
19 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
19 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
20 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
20 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
21 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
21 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
24 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
25 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
25 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
26 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
26 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
27 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
28 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024
17 Mar 2025 | Kvartalsutdelning
25 Mar 2025 | Bokslutskommuniké 2024
28 Mar 2025 | Kvartalsutdelning