Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-07-28 Navigo Invest Navigo Invest AB: Navigos försäljning av innehavet Mechanum till Kemphanen Invest AB är slutförd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-10 Navigo Invest Navigo Invest AB: "Förvärvet av Sisource är en milstolpe för Navigo Invests navbolag Chemgroup Holding" Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-30 Navigo Invest Navigo Invest AB: Navigos navbolag Chemgroup Holding förvärvar Sisource - stärker kunderbjudandet inom kemikaliehantering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-15 Pegroco Invest Pegroco Invest AB byter namn till Navigo Invest AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 15 Jun 2023 | Navigo Invest

Pegroco Invest AB byter namn till Navigo Invest AB (publ)

Sista dag för handel i preferensaktien under tidigare namnet Pegroco Invest AB med tickern PEGR PREF blir fredagen 16 juni 2023. Första dag för handel i preferensaktien under det nya namnet Navigo Invest AB (publ) med tickern NAVIGO PREF blir måndagen den 19 juni 2023.

Navbolagen är utgångspunkten i Navigo Invests strategi

– Navigo signalerar våra kärnvärden, att vi finns till för entreprenörer och vårt historiska arv som investeringsbolag med bas på Västkusten. Vi vill positionera oss som en ledande aktör inom SME-segmentet med bas i Göteborg, säger Victor Örn, VD på Navigo Invest.

– Genom våra navbolag vi kan jobba både horisontellt och vertikalt i värdekedjan som kan kompletteras med tilläggsförvärv, säger Navigo Invests VD Victor Örn.

Ledarskapet i navbolagen spelar en viktig roll för att utveckla och finslipa strategin. I dagsläget har Navigo fyra navbolag; Calormet, Chemgroup, Geogruppen och Vinga, samt ett antal strategiska börsinnehav och intressebolag.

– Vi ser framåt och skapar ett noterat finansiellt, kraftfullt och dynamiskt investeringsbolag, med bas i Göteborg. Vi ser många synergier med våra navbolag, däribland Vinga som nyligen förvärvades, säger styrelseordföranden Peter Sandberg och tillägger:

– Vi är båda inriktade mot små och medelstora bolag, främst i Sverige men även i resten av Norden med ambition att växa internationellt. Nu ser vi att det börjar verka i praktiken också. 

– Jag gillar idéen med navbolag och vi fokuserar nu på den strategin. Andan är densamma så det är ingen dramatisk process, men vi vill manifestera att vi går vidare i nästa fas i utvecklingen, säger Peter Sandberg.

Namnbytet ett led i arbetet med att ytterligare förstärka positionen på marknaden 

– Det blir ett tydligare varumärke som känns både modernt och i linje med vår affärsidé och strategi, säger Robert Malton, som är affärsutvecklingschef med ansvar för strategi, hållbarhet och IR-frågor.

Vår mycket breda ägarbas kvartstår, men ytterligare ägare har tillkommit genom förvärvet av Vinga. I dagsläget har vi cirka 250 stamaktieägare och över 1300 preferensaktieägare.

– Det är en bra plattform av både investerare och bolag att bygga vidare på. Vi ser spännande möjligheter att bygga såväl Chemgroup som Geogruppen och Vinga till större navbolag. Sedan tidigare även Calormet, säger Malton.

Pegroco har utvärderat ett flertal namn men valde slutligen Navigo Invest.

– Nav speglar vår strategi och affärsmodell, Navi handlar om att leda och stödja entreprenörer i sin resa och har samtidigt anknytning till havet i och med Göteborg och Bohuslän. Go signalerar vår framåtanda. Det nya namnet skulle även vara internationellt gångbart då ambitionen är mer internationell aktivitet framöver, säger Malton.

– Vi var tidigt inne i venturebolag inom green tech. De idag börsnoterade bolagen Alelion, Enviro och Mantex är företag vi i tidigt skede engagerat oss i, många har vi även lett till börsen. Strategin att investera i tidiga faser men även venture-relaterade bolag lämnar vi nu. Nu fokuserar vi på att bygga enligt vår navmodell som varit mycket framgångsrik, exempelvis med bolag som Nordic Lift och Nordisk Bergteknik, säger Peter Sandberg, styrelseordförande för Navigo Invest.

Läs mer om Navigo Invest på www.navigoinvest.se

Informationen lämnades, genom nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2023 kl. 11:00 CEST.

2023-06-01 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos intressebolag Alelion bidrar till innovativ flygteknik som partner till SAAB och LTU Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-30 Pegroco Invest Kommuniké från årsstämma i Pegroco Invest AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-12 Pegroco Invest Pegroco Invest AB offentliggör Delårsrapport Q1 för 2023: Nya navbolag och starkt totalresultat Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Pegroco Invest Inbjudan till webbsänd presentation i samband med Pegroco Invest ABs delårsrapport Q1-2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos Navbolag Vinga bygger ett ledande nordiskt finanshus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos innehav Nordisk Bergteknik offentliggör Delårsrapport Q1: Lönsam tillväxt och god kassagenerering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-01 Pegroco Invest Kallelse till årsstämma i Pegroco Invest AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-30 Pegroco Invest Pegroco Invest publicerar årsredovisning för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-19 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegroco meddelar förändrad valberedning inför årsstämman 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-19 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos tillträder förvärvet av JOOL Capital Partner ABs finansverksamhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-04 Pegroco Invest Kommuniké från extra bolagsstämma i Pegroco Invest AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-07 Pegroco Invest Pegroco Invest AB förvärvar JOOL Capital Partner ABs finansverksamhet Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-07 Pegroco Invest Kallelse till extra bolagsstämma i Pegroco Invest AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-28 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos offentliggör Bokslutskommuniké för 2022: Fortsätter leverera på vår strategiska resa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-27 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos innehav Nordisk Bergteknik tillträder förvärvet av Power Mining Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegroco avyttrar Mechanum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-03 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegroco förvärvar Geogruppen i Göteborg AB - etablerar nytt navbolag Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-23 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegroco avyttrar innehavet eSite Power Systems Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-16 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegroco förvärvar Chemgroup Scandinavia - etablerar nytt navbolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-06 Pegroco Invest Pegroco Invest: Calormet vände till vinst - siktar nu på de stora kontrakten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-22 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos innehav Nordisk Bergteknik avser förvärva Power Mining och etablera sig i Finland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-09 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegroco ingår avsiktsförklaring med ambitionen att förvärva JOOL Capital Partner ABs finansverksamhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-23 Pegroco Invest Pegroco Invest AB offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-22 Pegroco Invest Inbjudan till webbsänd presentation i samband med Pegroco Invest ABs delårsrapport Q3-2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-18 Pegroco Invest Valberedningen utsedd inför Pegroco Invest AB:s årsstämma 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik offentliggör delårsrapport Q3: Stark finansiell utveckling och framflyttade marknadspositioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-31 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos innehav Nordisk Bergteknik tillträder förvärvet av Berg & Betongförstärkning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-19 Pegroco Invest Ändrat antal aktier och röster i Pegroco Invest efter att ledningen tecknar aktier Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-30 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos innehav Nordisk Bergteknik tillträder förvärvet av Snemyr Betongsprøyting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-23 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos innehav Nordisk Bergteknik förvärvar Berg & Betongförstärkning - stärker erbjudandet ytterligare inom grundförstärkning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-09 Pegroco Invest Pegroco Invest: TK Elevator förvärvar Nordic Lift Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-07 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos försäljning av portföljbolaget Nordic Lift till TK Elevator Sweden AB är slutförd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-31 Pegroco Invest Pegroco Invest AB offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-29 Pegroco Invest Inbjudan till telekonferens i samband med Pegroco Invest ABs delårsrapport Q2-2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-29 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik tillträder förvärvet av TSB Borrentreprenad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik offentliggör delårsrapport Q2: Fortsatt stark organisk tillväxt inom alla segment Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
27 Sep 2024 | Kvartalsutdelning
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
27 Dec 2024 | Kvartalsutdelning
28 Mar 2025 | Kvartalsutdelning