Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-08-10 Pagero Pagero AB: Inbjudan till presentation av Pageros delårsrapport för Q2 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-10 Pagero Pagero AB: Invitation to presentation of Pagero's interim report for Q2 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-22 Redeye Redeye: Redeye initiates coverage of Pagero Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Pagero Pagero AB: Summary of Annual General Meeting of Pagero Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-11 Pagero Pagero AB: Kommuniké från årsstämma i Pagero Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-11 Pagero Pagero AB: Pagero publishes interim report for Q1 2023: Strong start of the year with accelerating organic growth Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Pagero Pagero AB: Pagero publicerar delårsrapport för Q1 2023: Stark start på året med ökande organisk tillväxt Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-27 Pagero Pagero AB: Invitation to presentation of Pagero's interim report for Q1 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-27 Pagero Pagero AB: Inbjudan till presentation av Pageros delårsrapport för Q1 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-21 Pagero Pagero AB: Pagero mottar en order om 4,2 miljoner euro Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-21 Pagero Pagero AB: Pagero receives a EUR 4.2 million order Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-19 Pagero Pagero AB: Pagero publishes its annual report for 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-19 Pagero Pagero AB: Pagero publicerar årsredovisning för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 19 Apr 2023 | Pagero

Pagero AB: Pagero publicerar årsredovisning för 2022

”Vi adresserar en global och snabbt växande marknad där företag har tre huvudsakliga behov: att efterleva lagkrav, automatisera processer samt minska sin miljöpåverkan. 2022 visar att Pagero har hög konkurrenskraft och att våra tillväxtstrategier börjar ge effekt i takt med att efterfrågan ökar”, säger Bengt Nilsson, VD på Pagero.

Årsredovisningen finns bifogat i detta meddelande och kan laddas ned från Pageros hemsida ( https://www.pagero.se/investerare/finansiella-rapporter-och-presentationer/ ).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt Nilsson, VD
E-mail: bengt.nilsson@pagero.com
Jan-Olof Ohlsson, CFO
E-mail: jan-olof.ohlsson@pagero.com

Om Pagero

Pagero erbjuder ett Smart Business Network som kopplar ihop köpare och säljare världen över för automatiserad och säker kommunikation av affärsdokument (t.ex. ordermeddelanden, fakturor och betalfiler) i enlighet med lokala regler. Pageros öppna nätverk, i kombination med ett stort utbud av appar, hjälper företag att effektivisera sina köp- och säljprocesser samt dra nytta av korrekta och tillförlitliga data. Vårt erbjudande är globalt och är oberoende av företagsstorlek, bransch och affärssystem.

Pageros aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under ticker PAGERO och ISIN SE0016830517.

Mer information finns på www.pagero.se
 

2023-04-14 Pagero Pagero AB: Malaysia introduces country-wide e-invoicing mandate Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-14 Pagero Pagero AB: Malaysia inför landsomfattande lagkrav på e-fakturering Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-06 Pagero Pagero AB: Notice to attend annual general meeting in Pagero Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-06 Pagero Pagero AB: Kallelse till årsstämma i Pagero Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-03 Pagero Pagero AB: Pageros optionsprogram fullt utnyttjat, tillför bolaget 54 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-03 Pagero Pagero AB: Pagero's warrant program fully exercised - brings the company SEK 54 million Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-24 Pagero Pagero AB: Pagero publishes year-end report - strong finish with accelerated growth Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 Pagero Pagero AB: Pagero publicerar bokslutskommuniké - starkt avslut på året med ökad tillväxt Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-22 Pagero Pagero AB: Pagero och Thomson Reuters inleder samarbete för att erbjuda kunder en ny och omfattande tjänst för indirekt skattefterlevnad Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-22 Pagero Pagero AB: Pagero and Thomson Reuters partner to bring a new and comprehensive indirect tax compliance suite to customers Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-17 Pagero Pagero AB: Invitation to presentation of Pagero's year-end report for 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-17 Pagero Pagero AB: Inbjudan till presentation av Pageros bokslutskommuniké för 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-05 Pagero Pagero AB: Pagero comments on the digitalization proposal (ViDA) by the European Commission Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-05 Pagero Pagero AB: Pagero kommenterar EU-kommissionens digitaliseringsförslag ViDA Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-22 Pagero Pagero AB: Pagero utser valberedning inför stämman i maj 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-22 Pagero Pagero AB: Pagero appoints Nomination Committee for AGM in May 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-10 Pagero Pagero AB: Pagero publicerar delårsrapport för Q3 2022: Fortsatt leverans enligt lagd plan Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-10 Pagero Pagero AB: Pagero publishes interim report for Q3 2022: Continued delivery according to plan Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-03 Pagero Pagero AB: Inbjudan till presentation av Pageros delårsrapport för Q3 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-03 Pagero Pagero AB: Invitation to presentation of Pagero's interim report for Q3 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-14 Pagero Pagero AB: Spanien inför landsomfattande lagkrav på e-fakturering Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-14 Pagero Pagero AB: Spain announces countrywide e-invoicing mandate Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-23 Pagero Pagero AB: Pagero publishes interim report for Q2 2022: Strong second quarter with increased growth Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-23 Pagero Pagero AB: Pagero publicerar delårsrapport för Q2 2022: Starkt andra kvartal med ökad tillväxt Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-17 Pagero Pagero AB: Inbjudan till presentation av Pageros delårsrapport för Q2 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-17 Pagero Pagero AB: Invitation to presentation of Pagero's interim report for Q2 2022 Pressreleaser Visa Stäng