Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-11-16 Penser Access Penser Access: Intervju med OncoZenge - Erik Penser Bank - 16 nov 2022 Analyser Visa Stäng
2022-11-16 Penser Access Penser Access: Arbete med ny formulering pågår - OncoZenge Analyser Visa Stäng
2022-11-15 OncoZenge OncoZenge AB delårsrapport jan-sep 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-21 OncoZenge OncoZenge AB: OncoZenges valberedning utsedd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-25 OncoZenge OncoZenge AB: Goda resultat från OncoZenges toxicitets- och säkerhetsstudie för BupiZenge® Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 25 Aug 2022 | OncoZenge

OncoZenge AB: Goda resultat från OncoZenges toxicitets- och säkerhetsstudie för BupiZenge®

Bupivakain, som är den aktiva substansen i BupiZenge[®], har en utförligt studerad säkerhetsprofil för användning vid epiduralbedövning under förlossning såväl som vid postoperativ smärtbehandling. OncoZenge utvecklar en formulering av bupivakain med ett nytt administrationssätt för lokal behandling under längre tid av patienter med smärta i munnen till följd av oral mukosit. Bolagets toxstudie har genererat kompletterande säkerhetsdokumentation för bupivakain avseende lokal och systemisk toxicitet vid upprepad administrering.

Studien som startade i februari omfattade sex veckors dosering i hund med tre olika dygnsdoser bupivakain. Resultaten visar en god säkerhetsmarginal både avseende maximal- och medelkoncentration av bupivakain i blodplasma över dygnet jämfört med planerad dosering i människa för behandling av lokal smärta i samband med oral mukosit. Det uppstod inga lokala biverkningar efter upprepad administrering av bupivakain i munhålan.

Vi är mycket glada över detta studieresultat, vilket är en förutsättning för att genomföra pivotala fas III-studier med BupiZenge[®], säger Paul de Potocki, VD för OncoZenge. Vi arbetar nu fokuserat med att utveckla en ny formulering av BupiZenge[®] med bland annat ett nytt smakämne och planerar samtidigt en farmakokinetisk patientsstudie som beräknas starta under nästa år. Den slutförda toxicitets- och säkerhetsstudien är relevant och applicerbar även för den nya formuleringen av BupiZenge[®].

Certified Adviser
OncoZenges Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, telefon: 08-463 80 00,
e-mail: certifiedadviser@penser.se.

2022-08-17 Penser Access Penser Access: I väntan på mer visibilitet - OncoZenge Analyser Visa Stäng
2022-08-16 OncoZenge OncoZenge AB delårsrapport jan-jun 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-30 OncoZenge OncoZenge AB: Kommuniké från OncoZenges årsstämma den 30 juni 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-08 OncoZenge OncoZenge AB: OncoZenge årsredovisning för räkenskapsåret 2021 offentliggjord Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-31 OncoZenge Kallelse till årsstämma i OncoZenge AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-18 Penser Access Penser Access: Inga överraskningar i rapporten - OncoZenge Analyser Visa Stäng
2022-05-17 OncoZenge OncoZenge AB delårsrapport jan-mar 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-22 OncoZenge OncoZenge AB: OncoZenge påbörjar omformulering av BupiZenge[®], inleder process för att bredda bolagets verksamhet och senarelägger årsstämman Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-12 Penser Access Penser Access: Bakslag i utvecklingsprogrammet - OncoZenge Analyser Visa Stäng
2022-04-12 OncoZenge OncoZenge AB: OncoZenge avbryter den planerade patientstudien med BupiZenge[®] Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

14 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
31 May 2023 | Årsstämma 2022
22 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3