Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-12-07 Irisity Irisity AB: Irisity delivers advanced video analytics solution to a government organization in Singapore. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-07 Irisity Nomination Committee appointed in Irisity AB (publ). Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-07 Irisity Valberedning utsedd i Irisity AB (publ). Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Penser Access Penser Access: Flertalet utmaningar framöver - Irisity Analyser Visa Stäng
Analyser | 16 Nov 2022 | Irisity

Penser Access: Flertalet utmaningar framöver – Irisity

Rapport i linje med tidigare vinstvarning
Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 13,3 mkr, vilket motsvarar en negativ tillväxt om 24%. Bolaget ser framför allt tre orsaker till den svaga utvecklingen. Dessa är 1) Den svenska marknaden är fortfarande avvaktande p.g.a. det uttalande som väntas komma ifrån Integritetsmyndigheten (IMY) gällande om kameror med anonymiserade algoritmer kräver tillstånd, 2) inställt projekt i Sydamerika, 3) projekt som skjutits över tid in i 4e kvartalet. MRR uppgick till 4,7 mkr, en nedgång med ca 0,8 mkr. Nedgången går att förklara med att svenska kunder avvaktar ett kommande beslut från IMY. EBITDA uppgick till -14 mkr. Resultat efter skatt uppgick till -40,5 mkr. Bolagets tyngs av avskrivningar relaterade till Goodwill efter AgentVI förvärvet.

Utmanande läge för bolaget
I samband med vinstvarningen tidigare i kvartalet utfärdade bolaget en guidning om att Q4 kommer att vara i linje med eller bättre än förra året. Bolaget annonserade även att man genom skuldfinansiering har tillgång till 50 mkr i kontanta medel, vilket man bedömer räcker till positivt kassaflöde. Vi har i våra prognoser utgått från att bolaget kommer nå positivt kassaflöde givet nuvarande kostnadsbas kommande 12 månader. Detta innebär en tillväxt om ca 30%, 2023, vilket är i linje med den organiska tillväxten under Q1-Q2, 2022. Kommande år ser vi att tillväxten rör sig mot marknadstillväxten för kameror med inbyggd analys som väntas uppgå till 21%.
 
Ändring i motiverat värde reflekterar utmaningar och osäkerheten kring bolaget
Vi sänker vårt motiverade värde till 7,3-8 kr. På kort sikt ser vi osäkerhet kring bolaget men skulle IMYs beslut falla i favör till bolaget så ser vi en uppsida i både estimat och motiverat värde, då vi bedömer att en stor del av de kontrakt som pausats i Sverige då kommer att återupptas. Vi bedömer att den tekniska valideringen bolaget har för sina produkter har ett värde som kommer att kunna materialiseras, vilket återspeglas i vårt motiverade värde.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 16-11-2022 kl. 11:05: https://docs.penser.se/a/3295/IRISQ3_ny.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på  https://epaccess.penser.se/

2022-11-11 Irisity Irisity AB (publ) reports a quarter impacted by quarterly sales fluctuations. Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 Irisity Irisity AB (publ) rapporterar ett kvartal påverkat av försäljningsfluktuationer. Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-04 Irisity Irisity AB: Irisity has signed an MOU with NEXT50, an Abu Dhabi-based technology company. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-28 Irisity Irisity AB: Irisity upptar lånefacilitet om upp till 20 MSEK för att stärka rörelsekapitalet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-28 Irisity Irisity AB: Irisity takes out a loan facility of up to SEK 20 million to strengthen working capital. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 Irisity Irisity AB: Finansiell uppdatering inför rapportering av tredje kvartalet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 Irisity Irisity AB: Financial update before reporting the third quarter. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 Irisity Irisity AB: Marcus Bäcklund slutar som VD för Irisity under 2023. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 Irisity Irisity AB: Marcus Bäcklund will step down as CEO of Irisity in 2023. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-20 Irisity Irisity AB: Irisity recruits João Paulo Souza as Sales Director CALA. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-19 Irisity Irisity AB: Irisity delivers video analytics for large healthcare innovator in the Netherlands. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-16 Irisity Irisity AB: Irisity launches IRIS+, a next-generation analytics platform. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-15 Irisity Irisity AB: Irisity delivers video analytics for the Parliament of Romania. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-12 Irisity Irisity AB: Irisity recruits Nagata Yohei as Sales Director Northeast Asia. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Irisity Irisity AB: Irisity recruits David Hansson as new VP R&D Sweden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-17 Penser Access Penser Access: Organisk tillväxt accelererar - Irisity Analyser Visa Stäng
2022-08-16 Penser Access Penser Access: Intervju med Irisity - Erik Penser Bank - 15 augusti 2022 Analyser Visa Stäng
2022-08-12 Irisity Irisity AB (publ) levererar tillväxt med stärkta marginaler och förbättrad lönsamhet. Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-12 Irisity Irisity AB (publ) delivers growth with strengthened margins and improved profitability. Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-21 Irisity Irisity AB: Irisity brings its school safety solution to Google Cloud Marketplace Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-05 Irisity Irisity AB: Irisity recruits Anna Anderström as new CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-27 Irisity Irisity AB: Irisity launches its new Irisity Partner Program. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-17 Irisity Irisity AB: Irisity has been granted a strategic patent in the US Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-25 Penser Access Penser Access: Kapitalmarknadsdag sätter tempot framöver - Irisity Analyser Visa Stäng
2022-05-16 Irisity Irisity AB: Irisity delivers video analytics for Mobotix. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-13 Irisity Irisity AB: Irisity delivers video analytics for major government agency in Uruguay. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-12 Irisity Irisity AB (publ) bjuder in till kapitalmarknadsdag den 20 maj 2022. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-12 Irisity Irisity AB (publ) delivers a good start to the year with continued strong growth. Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-12 Irisity Irisity AB (publ) levererar en bra start på året med fortsatt stark tillväxt. Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Irisity Irisity AB: Rom Mendel has been elected new member of Irisity's board Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Irisity Kommuniké från årsstämma i Irisity AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Irisity Bulletin from Annual General Meeting in Irisity AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-28 Irisity Irisity AB: NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING IN IRISITY AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-28 Irisity Irisity AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IRISITY AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022