Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-12-07 Irisity Irisity AB: Irisity delivers advanced video analytics solution to a government organization in Singapore. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-07 Irisity Nomination Committee appointed in Irisity AB (publ). Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-07 Irisity Valberedning utsedd i Irisity AB (publ). Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Penser Access Penser Access: Flertalet utmaningar framöver - Irisity Analyser Visa Stäng
2022-11-11 Irisity Irisity AB (publ) reports a quarter impacted by quarterly sales fluctuations. Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 Irisity Irisity AB (publ) rapporterar ett kvartal påverkat av försäljningsfluktuationer. Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 11 Nov 2022 | Irisity

Irisity AB (publ) rapporterar ett kvartal påverkat av försäljningsfluktuationer.

VD kommenterar tredje kvartalet:

Irisity fortsätter att fokusera på stora internationella kunder och långsiktiga projekt. Under tredje kvartalet har flera avtal skjutits upp till efterföljande period. Kvartalet belastades även av ett avbrutet projekt i Sydamerika som uppgick till 6 MSEK och en marknad i Sverige som överskuggades av integritetsmyndigheten IMY:s långa tillsynsprocess. Nettoomsättningen minskade med 24% till 13,3 MSEK (17,2). Bruttomarginalen uppgick till 67,6 procent (59,1) och den månatliga återkommande intäkten (MRR) var 4,7 miljoner kronor (5,5) Q/Q.

EBITDA uppgick till -14 MSEK (0,9) på grund av försäljning som skjutits upp till efterföljande kvartal. Nettoresultatet var negativt på grund av stora avskrivningar på goodwill och immateriella tillgångar efter förvärvet av Agent Vi. Kassaställningen och kassaflödet har påverkats av uppskjuten försäljning och sena kundbetalningar, men också stärkts av genomförda kostnadsbesparingar. Efter periodens utgång har bolaget tecknat en lånefacilitet som tillsammans med övriga krediter ger bolaget en kontant likviditet per den första oktober om 55 miljoner kronor, vilket förväntas täcka bolagets kapitalbehov fram till positivt kassaflöde.

I samband med att bolaget publicerade sin ekonomiska uppdatering för Q3 den 27 oktober utlöstes en omfattande handel i aktien. Merparten av nettoförsäljningsvolymen utgjordes av tidigare AgentVi-ägares aktier som nyligen släppts från lock-up, vilka såldes genom betalningsombudet Altshuler.

Vi fortsätter att bygga upp vår internationella pipeline och upprepar vägledningen från den finansiella uppdateringen den 27 oktober, där vi förväntar oss ett fjärde kvartal med försäljning som överstiger förra årets fjärde kvartal såväl som tidigare kvartal i år. 

Marcus Bäcklund

Nyckeltal under tredje kvartalet 2022:

  •           Nettoomsättning 13,3 Mkr (17,2).

  •           Aktiverat arbete 3,9 Mkr (3,5).

  •           Bruttomarginal 67,6 procent (58,7).

  •           EBITDA -14 MSEK (0,9).

  •           Resultat efter skatt -40,5 MSEK (-2,5).

  •           Likvida medel vid periodens slut 18 MSEK (163,4).

  •           MRR vid utgången av kvartalet 4,7 MSEK (5,5) Q/Q.

Hela delårsrapporten finns tillgänglig på www.irisity.com

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, Irisity CEOAnna Forsberg, Irisity interim CFO

Phone: +46 771 41 11 00Phone: ‭+46 72 504 69 17‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

E-mail: marcus.backlund@irisity.comE-mail:anna.forsberg@irisity.com

Denna information är information som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, kl 08:00 CET den 11 november 2022.

About Irisity

Irisity AB (publ) is a world-leader in AI-powered video analytics solutions for enhanced safety and security. As of October 13, 2021, Agent Vi is part of Irisity. Founded in 2006, Irisity has offices in Sweden (HQ), Israel, North and South America, UAE, Denmark, Japan and Singapore. The combined company is serving a network of integrators, distributors, and technology partners globally.

The Irisity AB (publ) share is listed on Nasdaq First North Growth Market, with the ticker IRIS, Certified Adviser: Erik Penser Bank AB +46 8 463 83 00 certifiedadviser@penser.se

2022-11-04 Irisity Irisity AB: Irisity has signed an MOU with NEXT50, an Abu Dhabi-based technology company. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-28 Irisity Irisity AB: Irisity upptar lånefacilitet om upp till 20 MSEK för att stärka rörelsekapitalet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-28 Irisity Irisity AB: Irisity takes out a loan facility of up to SEK 20 million to strengthen working capital. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 Irisity Irisity AB: Finansiell uppdatering inför rapportering av tredje kvartalet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 Irisity Irisity AB: Financial update before reporting the third quarter. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 Irisity Irisity AB: Marcus Bäcklund slutar som VD för Irisity under 2023. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 Irisity Irisity AB: Marcus Bäcklund will step down as CEO of Irisity in 2023. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-20 Irisity Irisity AB: Irisity recruits João Paulo Souza as Sales Director CALA. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-19 Irisity Irisity AB: Irisity delivers video analytics for large healthcare innovator in the Netherlands. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-16 Irisity Irisity AB: Irisity launches IRIS+, a next-generation analytics platform. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-15 Irisity Irisity AB: Irisity delivers video analytics for the Parliament of Romania. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-12 Irisity Irisity AB: Irisity recruits Nagata Yohei as Sales Director Northeast Asia. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Irisity Irisity AB: Irisity recruits David Hansson as new VP R&D Sweden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-17 Penser Access Penser Access: Organisk tillväxt accelererar - Irisity Analyser Visa Stäng
2022-08-16 Penser Access Penser Access: Intervju med Irisity - Erik Penser Bank - 15 augusti 2022 Analyser Visa Stäng
2022-08-12 Irisity Irisity AB (publ) levererar tillväxt med stärkta marginaler och förbättrad lönsamhet. Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-12 Irisity Irisity AB (publ) delivers growth with strengthened margins and improved profitability. Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-21 Irisity Irisity AB: Irisity brings its school safety solution to Google Cloud Marketplace Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-05 Irisity Irisity AB: Irisity recruits Anna Anderström as new CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-27 Irisity Irisity AB: Irisity launches its new Irisity Partner Program. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-17 Irisity Irisity AB: Irisity has been granted a strategic patent in the US Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-25 Penser Access Penser Access: Kapitalmarknadsdag sätter tempot framöver - Irisity Analyser Visa Stäng
2022-05-16 Irisity Irisity AB: Irisity delivers video analytics for Mobotix. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-13 Irisity Irisity AB: Irisity delivers video analytics for major government agency in Uruguay. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-12 Irisity Irisity AB (publ) bjuder in till kapitalmarknadsdag den 20 maj 2022. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-12 Irisity Irisity AB (publ) delivers a good start to the year with continued strong growth. Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-12 Irisity Irisity AB (publ) levererar en bra start på året med fortsatt stark tillväxt. Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Irisity Irisity AB: Rom Mendel has been elected new member of Irisity's board Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Irisity Kommuniké från årsstämma i Irisity AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Irisity Bulletin from Annual General Meeting in Irisity AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-28 Irisity Irisity AB: NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING IN IRISITY AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-28 Irisity Irisity AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IRISITY AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022