Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-02-01 Footway Group Footway Group AB: Footway Group genomför åtgärder för förbättrad likviditet och gör en extraordinär nedskrivning av varulager Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-22 Footway Group Footway Group AB: Footway Group bygger Nordens största distributionscenter för e-handlare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-23 Footway Group Footway Group AB: Footway Groups valberedning utsedd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-14 Footway Group Footway Group AB: Footway Group rapporterar Q3 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 14 Oct 2022 | Footway Group

Footway Group AB: Footway Group rapporterar Q3 2022

Nettoomsättningen för tredje kvartalet (Q3) uppgick till 261,6 (337,9) msek, en negativ tillväxt på -22,6%. Övriga marknader har i motsats till Norden haft en positiv tillväxt i kvartalet på 11,3 (-6,7)%. Marknaderna Tyskland och Storbritannien visar stor potential och har ökat omsättningen med 90% respektive 200% jämfört med samma period föregående år.
”Under kvartalet har vi fortsatt att anpassa oss till de globala utmaningarna,” säger Daniel Mühlbach, VD. ”En indikator på efterfrågan är eurostats Consumer confidence index som i september ligger på rekordlåg nivå. Ändå ser vi stark tillväxt i de större marknaderna utanför Norden, vilket innebär att det trots utmaningarna finns potential att växa. Exempelvis har den tyska försäljningen i kvartalet ökat med 90%. Förbättrade fraktlösningar till icke-nordiska länder har också varit viktiga för tillväxten.”
Under kvartalet har förvärven av tillgångarna i Netlens Scandinavia AB, en nischad e-handel för kontaktlinser och apoteksprodukter, och Stayhard AB, en nischad e-handel för casual streetstylemode för män slutförts. Båda butikerna är nu lanserade på samtliga 24 marknader.
Det gränssnitt som utvecklades och lanserades under Q2, för att möjliggöra integration av olika webblösningar mot bolagets backend, har implementerats på ytterligare butiker under kvartalet. Arbetet med att utveckla och stärka varumärket för butikerna och skapa unik köpupplevelse anpassad till målgrupp fortsätter. Genom att skapa en distinkt look-and-feel för varje butik och samtidigt använda ett gemensamt backend (komplett hantering av t ex logistik, lager, inköp, kundsupport, CRM, ekonomi, datadriven marknadsföring och analysstöd) bygger bolaget en plattform där nischade butiker kan expandera internationellt. Integration mot olika webblösningar skapar större flexibilitet för respektive butik och möjliggör snabbare integration av nya butiker.
Delårsrapporten, i sin helhet, återfinns även på: footway.com/investors ( https://footway.com/se/investors )

2022-07-14 Footway Group Footway Group AB: Footway Group rapporterar Q2 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-07 Footway Group Footway Group AB: Footway Group förvärvar Stayhard.com Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-31 Footway Group Footway Group AB: Footway Group rapporterar Q1 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-20 Footway Group Footway Group AB: Footway Group årsstämmokommuniké 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-25 Footway Group Footway Group AB: Footway Group offentliggör utfall i företrädesemissionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-19 Footway Group Kallelse till årsstämma i Footway Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-13 Footway Group Footway Group AB: Footway Group lanserar "Community Approved" Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-07 Footway Group Footway Group AB: Teckningsperioden i Footway Groups företrädesemission inleds idag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-06 Footway Group Footway Group AB: Footway Group förvärvar Grand Shoes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Footway Group Footway Group AB: Footway Group offentliggör prospekt avseende företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-30 Footway Group Footway Group AB: Footway Group har beslutat att justera villkoren i bolagets företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

3 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
19 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
23 May 2023 | Årsstämma 2022
13 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
12 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Jan 2024 | Bokslutskommuniké 2023