Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-12-06 Redeye Redeye: Redeye Initiates Coverage of Enzymatica Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica och University of Kent startar studie för att undersöka hur elitidrottare kan förebygga virusinfektioner i de övre luftvägarna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 16 Nov 2022 | Enzymatica

Enzymatica AB: Enzymatica och University of Kent startar studie för att undersöka hur elitidrottare kan förebygga virusinfektioner i de övre luftvägarna

Enzymatica har tagit initiativ till en ny studie för att undersöka hur ColdZyme kan skydda de övre luftvägarna hos idrottare som tävlar i uthållighetssporter – en grupp där skydd mot virus är högt prioriterad. Studien genomförs av universitetet i Kent, Storbritannien, och bygger vidare på en tidigare studie från 2020 av samma forskargrupp. Den visade att ColdZyme minskade förkylningars varaktighet och symptom hos idrottare som sysslar med uthållighetssporter (t.ex. triathlon, maraton, cykling).

”ColdZymes förmåga att minska antalet förlorade träningsdagar kan spela stor roll för många idrottare i uthållighetssporter. Den tidigare studien visade att idrottare som använder ColdZyme fick mildare symptom och förlorade hälften så många träningsdagar som idrottarna i kontrollgruppen. Vår nya studie fortsätter att undersöka ColdZymes förmåga att ge idrottare en snabbare återhämtning från förkylningar och andra virusinfektioner i de övre luftvägarna”, säger professor Glen Davison som är ansvarig för School of Sport and Exercise Sciences vid universitetet i Kent.

De första deltagarna tas in i studien under den här veckan, med målet att studien presenteras inför förkylningssäsongen nästa höst. Metoden är en dubbelblind, placebokontrollerad klinisk studie som använder parallella grupper där deltagarna för träningsdagbok och en hälsodagbok enligt Jacksonskalan. Provtagning i svalget görs på båda grupperna för att identifiera vilka virus som orsakat infektionerna, och för att mäta virusmängden.

”Vi vet att många grupper som verkligen vill undvika förkylningar och förkylningsliknande symptom älskar ColdZyme, till exempel lärare, förskolepersonal och idrottare inom uthållighetssporter. Enzymatica kommer att starta ett antal kliniska studier för att fortsatt undersöka ColdZymes effekt på virus. Hittills har ColdZyme i
in-vitro-studier bevisats blockera 11 olika virus som förekommer i de övre luftvägarna och målet är nu att upprepa dessa resultat in-vivo i kliniska studier”, säger Claus Egstrand, VD för Enzymatica.

Mer information om studien: ISRCTN – ISRCTN18133939: Does ColdZyme mouth spray protect athletes against upper respiratory tract infection? ( https://www.isrctn.com/ISRCTN18133939 )

För mer information, kontakta:

Claus Egstrand, CEO, Enzymatica AB
Tel: +44 7780 22 8385 | E-post: claus.egstrand@enzymatica.com

Stefan Olsson, kommunikationschef, Enzymatica AB
Tel: 0708-55 11 85 | E-post: stefan.olsson@enzymatica.com

Enzymatica AB utvecklar och säljer hälsoprodukter mot främst sjukdomar och symptom i de övre luftvägarna. Produkterna baseras på en barriärteknik som inkluderar marina enzymer med unika egenskaper. Bolagets första produkt är medicin-teknikprodukten ColdZyme®, en munspray mot förkylning. Produkten har lanserats på ett 30-tal marknader på fyra kontinenter. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsoprodukter och stärka positionen på befintligamarknader samt expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North GrowthMarket. För mer information besök www.enzymatica.se.
Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank. Tel: 08-463 83 00 E-post:certifiedadviser@penser.se.

2022-11-16 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica and University of Kent launch study to explore prevention of upper respiratory virus infections in elite athletes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-03 Penser Access Penser Access: Inte helt ute ur coronatunneln - Enzymatica Analyser Visa Stäng
2022-11-02 Enzymatica Enzymatica AB: Kvartalsrapport Q3/2022: En bredare roll för ColdZyme adderar potential för framtiden Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-02 Enzymatica Enzymatica AB: Interim report Q3/2022: A broader role for ColdZyme adds potential for the future Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-01 Enzymatica Enzymatica AB: New study confirms ColdZyme stops viruses causing Covid-19 from adhering to human respiratory cells Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-01 Enzymatica Enzymatica AB: Ny studie bekräftar: ColdZyme hindrar virus som orsakar Covid-19 från att fästa vid mänskliga luftvägsceller Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica announces outcome of new rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica offentliggör utfall i företrädesemissionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica offentliggör tilläggsprospekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica publishes supplementary prospectus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-16 Enzymatica Enzymatica AB: ColdZyme also blocks omicron variants BA.4 and BA.5 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-16 Enzymatica Enzymatica AB: ColdZyme blockerar även omikronvarianterna BA.4 och BA.5 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-05 Enzymatica Enzymatica AB: Prospekt avseende Enzymaticas företrädesemission offentliggjort Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-05 Enzymatica Enzymatica AB: Publication of prospectus regarding Enzymatica's rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-20 Penser Access Penser Access: Vändning i sikte - Enzymatica Analyser Visa Stäng
2022-07-19 Enzymatica Enzymatica AB: Kvartalsrapport Q2/2022: Förbättrad försäljning skapar tillförsikt Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-19 Enzymatica Enzymatica AB: Interim report Q2/2022: Improved sales give confidence for the future Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-19 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica's Board of Directors decides on a new rights issue of SEK 74.7 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-19 Enzymatica Enzymatica AB: Styrelsen i Enzymatica beslutar om nyemission om 74,7 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-23 Enzymatica Enzymatica AB: ColdZyme blocks omicron virus - according to new research Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-23 Enzymatica Enzymatica AB: ColdZyme blockerar omikronvirus - enligt ny forskning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-16 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica signs loan agreement with major shareholders Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-16 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica tecknar låneavtal med huvudägare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Enzymatica Bulletin from Annual General Meeting of Enzymatica AB (publ) on 28 April 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-28 Enzymatica Kommuniké från årsstämma i Enzymatica AB (publ) den 28 april 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-28 Enzymatica Enzymatica AB: Interim report Q1/2022: Our financial targets remain in place Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Enzymatica Enzymatica AB: Kvartalsrapport Q1/2022: Våra finansiella mål ligger fast Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-11 Enzymatica Enzymatica AB: Article about ColdZyme acquitted from suspicions of research misconduct Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-11 Enzymatica Enzymatica AB: Artikel om ColdZyme-studie frias från misstankar om oredlighet i forskning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-04 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica's mouth spray to be launched in Turkey Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-04 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymaticas munspray lanseras i Turkiet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica publicerar årsredovisning för 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica publishes annual report for 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-28 Enzymatica Notice of Annual General Meeting 2022 in Enzymatica AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-28 Enzymatica Kallelse till årsstämma 2022 i Enzymatica AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
4 May 2023 | Årsstämma 2022
18 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
7 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3