Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-08-15 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Eliceras potential inom cancerterapi publicerad i Nature Communications Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-15 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Elicera's potential in cancer therapy published in Nature Communications Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-10 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics publicerar en vetenskaplig artikel i Nature Communications om CAR T-konstruktionen i ELC-401 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-10 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics publishes a scientific article in Nature Communications about the CAR T construct in the ELC-401 program Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-13 Elicera Therapeutics BioStock: Elicera Therapeutics säkrar viktigt EU-patent Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-13 Elicera Therapeutics BioStock: Elicera Therapeutics receives important EU patent Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-11 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics receives Notice of Allowance for European patent protecting the iTANK[TM] platform Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-11 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics får besked om beviljande av europeiskt patent som skyddar iTANK[TM]-plattformen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-30 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Elicera gives an update in Cancer Immunotherapy Month Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-30 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Elicera uppdaterar i samband med Cancer Immunotherapy Month Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-31 Elicera Therapeutics BioStock Life Science Spring Summit with Elicera Therapeutics Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 31 May 2023 | Elicera Therapeutics

BioStock Life Science Spring Summit with Elicera Therapeutics

CEO Pernilla Sandwall will present WntResearch at the BioStock Life Science Spring Summit ( https://www.biostock.se/en/biostock-life-science-summit-may-2023/ ), starting at 11.30. 

This is a press release from BioStock – Connecting Innovation & Capital ( https://www.biostock.se/en/ ). 

2023-05-31 Elicera Therapeutics BioStock Life Science Spring Summit med Elicera Therapeutics Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-24 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Välfinansierat Elicera beredda för klinik och affärsutveckling Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-24 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Well-financed Elicera prepared for clinic and business development Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-17 Penser Future Penser Future: Väl rustad för pågående och planerade kliniska studier - Elicera Therapeutics Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-16 Elicera Therapeutics Kommuniké från årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ) den 16 maj 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-16 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics AB (publ) Interim Report 1 January - 31 March 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-16 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-15 Penser Future Penser Future: Intervju med Elicera Therapeutics - Erik Penser Bank - 15 maj 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-10 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Janssen CAR T deal supports Elicera's vision Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-10 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Janssens CAR T-avtal ger stöd till Eliceras vision Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-09 Elicera Therapeutics BioStock Studio: Elicera Therapeutics om Läkemedelsverkets villkorade godkännande Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-03 Penser Future Penser Future: Miljardaffär inom NHL-området - Elicera Therapeutics Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-02 Penser Future Penser Future: Villkorat godkännande från Läkemedelsverket - Elicera Therapeutics Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-02 Carlsquare Carlsquare: Mrkt BUZZ Elicera Therapeutics: Ett steg närmare klinik för CAR T-projekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics erhåller villkorat godkännande från Läkemedelsverket för ansökan om klinisk prövning (CARMA-studien) med CAR T-cellsterapin ELC-301 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics receives conditional approval from the Medical Products Agency on its CAR T-cell Clinical Trial Application to test ELC-301 (CARMA-study) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-17 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics publishes the annual report for 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-17 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics publicerar årsredovisningen för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-11 Elicera Therapeutics Kallelse till årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-30 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Elicera on CAR T-cells' potential beyond blood cancer Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-30 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Elicera om CAR T-cellers potential utanför blodcancer Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-28 Penser Future Penser Future: Analytikerpresentation av Elicera Therapeutics - Erik Penser Bank - 28 mars 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-06 Elicera Therapeutics Erik Penser Bank inleder bevakning på Elicera Therapeutics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-06 Elicera Therapeutics Erik Penser Bank initiates coverage on Elicera Therapeutics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-06 Penser Future Penser Future: Immunonkologi på svenskt sätt - Elicera Therapeutics Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-01 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics hires Erik Penser Bank as market maker Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-01 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics ingår avtal om likviditetsgaranti med Erik Penser Bank Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Advancements for Elicera in 2022 open for intensive clinical year Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-23 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Avancemang i Eliceras 2022 öppnar för intensivt kliniskt år Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-17 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics AB (publ) Year-end Report 1 January - 31 December 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-08 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Elicera on AstraZeneca's acquisition of Neogene Therapeutics Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-08 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Elicera om AstraZenecas förvärv av Neogene Therapeutics Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-07 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics recruits LifeSci Consulting as transaction advisor to assist the company in evaluating strategic partnering initiatives Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-07 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics rekryterar LifeSci Consulting som transaktionsrådgivare för att bistå företaget med att utvärdera strategiska partnerskapsinitiativ Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-26 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics submits Clinical Trial Application to evaluate its CAR T-cell therapy in B-cell lymphoma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-26 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics lämnar in ansökan om klinisk prövning för att utvärdera sin CAR T-cellsterapi vid behandling av B-cellslymfom Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-23 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics fortsätter fas I/IIa-studien med onkolytiskt virus som planerat, efter säkerhetskommitténs bedömning i kohort 3 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-23 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics continues phase I/IIa study with oncolytic virus as planned, following safety review in cohort 3 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-17 Elicera Therapeutics Valberedningen föreslår omval av styrelsen i Elicera Therapeutics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-15 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Elicera on the positive clinical effect in cancer trial Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-15 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Elicera om den positiva kliniska effekten i cancerstudien Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-07 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics redovisar ytterligare signaler på klinisk aktivitet från patienter med neuroendokrina tumörer i studien med ELC-100 vid Oncolytic Virotherapy Summit i Boston Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-07 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics reports additional signals of clinical activity in patients treated for neuroendocrine tumors in the ELC-100 study at the Oncolytic Virotherapy Summit in Boston Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-23 Carlsquare Carlsquare: Analysuppdatering, Elicera Therapeutics: Med nästa kliniska studie i siktet Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-22 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Eliceras vd: "iTANK-partnering intensifieras" Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-22 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: BioStock: Elicera's CEO: "iTANK partnering is intensifying" Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-18 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-18 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics AB (publ) Interim Report 1 January - 30 September 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics' co-founders receive additional grants totalling 7,65 MSEK from the Swedish Cancer Society to support CAR T research Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics medgrundare får ytterligare bidrag på totalt 7,65 MSEK från Cancerfonden för att stödja CAR T-forskning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-03 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics utser valberedning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-03 Elicera Therapeutics Nomination Committee for Elicera Therapeutics appointed Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-19 Elicera Therapeutics BioStock: Elicera Therapeutics enters first international collaboration involving iTANK Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-19 Elicera Therapeutics BioStock: Elicera Therapeutics tecknar första internationella samarbetsavtalet kring iTANK Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-18 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics enters first international collaboration involving the iTANK platform with a Spanish research institution Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-18 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics tecknar det första internationella samarbetsavtalet kring iTANK-plattformen med ett spanskt forskningsinstitut Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-12 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: Doktorsavhandling som beskriver iTANK-plattformen utsedd till årets bästa i Sverige inom forskningsfältet gen och cellterapi för 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-12 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics: PhD thesis describing the iTANK-platform awarded best of the year 2021 in Sweden in the field of gene and cell therapy Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-03 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics byter Certified Adviser till Erik Penser Bank AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-27 Elicera Therapeutics BioStock Investor Meeting: Interview with Elicera Therapeutics Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-27 Elicera Therapeutics BioStock Investor Meeting: Intervju med Elicera Therapeutics Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-20 Elicera Therapeutics BioStock Investor Meeting: Elicera Therapeutics presents Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-20 Elicera Therapeutics BioStock Investor Meeting: Elicera Therapeutics presenterar Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-30 Elicera Therapeutics BioStock: Elicera Therapeutics strengthens financial standing in Q2 Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-30 Elicera Therapeutics BioStock: Elicera Therapeutics stärkte sin finansiella ställning under Q2 Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-22 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-22 Elicera Therapeutics Elicera Therapeutics AB (publ) Interim Report 1 January - 30 June 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

29 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024