Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-07-03 eEducation Albert Albert invests heavily in languages - launches the app Holy Owly in Sweden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-03 eEducation Albert Albert satsar stort på språk - lanserar appen Holy Owly i Sverige Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-28 eEducation Albert Albert and Ronald McDonald House Charities enters into a partnership Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-28 eEducation Albert Albert och Ronald McDonald Barnfond ingår partnerskap Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-28 eEducation Albert McDonald's and Albert enter into a long-term partnership in the Nordic region Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-28 eEducation Albert McDonald's och Albert ingår långsiktigt partnerskap i Norden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-20 eEducation Albert Albert and Gröna Hjältar enter into a collaboration – for children and a more sustainable future Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-20 eEducation Albert Albert och Gröna Hjältar ingår samarbete – för barn och en hållbar framtid Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-16 eEducation Albert Albert appoints Katarina Strivall as Chief Financial Officer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-16 eEducation Albert Albert tillsätter Katarina Strivall som Chief Financial Officer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 16 Jun 2023 | eEducation Albert

Albert tillsätter Katarina Strivall som Chief Financial Officer

eEducation Albert, en ledande nordisk EdTech-aktör, har rekryterat Katarina Strivall som Chief Financial Officer (CFO) för att stärka bolaget i genomförandet av strategin mot lönsam tillväxt och integration av förvärvade bolag. Katarina tillträder 21 augusti 2023 och kommer att ingå i Albert-gruppens koncernledning och ansvara för bolagets finansorganisation. Katarina har arbetat som CFO i närmare 20 år och tar med sig mycket relevant erfarenhet till Albert.

Katarina är en affärsdriven person som arbetat i närmare 20 år som CFO. Hon har varit nyckelperson i ett antal tillväxtresor och byggt upp finansorganisationerna i dessa, senast i rollen som CFO på Norconsult AB, där hon arbetat i drygt 10 år och varit med på tillväxtresan från ett par hundra till ca 1200 medarbetare. Katarina har också med sig mycket erfarenhet inom M&A och efterföljande integrationer, verksamhetsstyrning och regelefterlevnad, samt personal- och organisationsutveckling.

”Det känns fantastiskt kul att få presentera Katarina som CFO i Alberts koncernledning. Katarinas långa erfarenhet som CFO kommer att stärka vår finansfunktion och accelerera vårt arbete med att integrera våra förvärvade bolag i koncernen. Katarina är också en mycket härlig person som vi ser fram emot att få jobba med.”, säger Arta Mandegari och Salman Eskandari, grundare av Albert.

”Jag ser fram emot att få ansluta till Albert och bidra till bolagets fortsatta resa mot lönsam tillväxt. Jag brinner också mycket för bolagets syfte att erbjuda varje barn en personifierad lärupplevelse då jag känner igen det behovet från mina egna barn.”, säger Katarina Strivall

Nuvarande CFO Martin Dahlgren har valt att lämna bolaget för ett nytt uppdrag.

”Vi tackar Martin för allt han gjort för Albert under de senaste åren och önskar Martin all lycka i sitt nästa uppdrag.”, säger Arta Mandegari och Salman Eskandari, grundare av Albert.

2023-06-13 eEducation Albert Albert and Bonnier Carlsen now launches math textbook for the age category 6-9 years Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-13 eEducation Albert Albert och Bonnierförlagen lanserar matematikbok för ålderskategorin 6-9 år Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-09 eEducation Albert Successful pilot project between Akelius and Albert completed - paves the way for deepen collaboration Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-09 eEducation Albert Framgångsrikt pilotprojekt mellan Akelius och Albert genomfört - bereder väg för fördjupat samarbete Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-01 eEducation Albert Kommuniké från årsstämma i eEducation Albert AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-30 Penser Access Penser Access: Starkt kassaflöde och steg mot lönsamhet - eEducation Albert Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-29 Penser Access Penser Access: Intervju med eEducation Albert - Erik Penser Bank - 26 maj 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-26 Pinpoint Estimates Pinpoint Estimates: eEducation Alberts rapport över förväntningarna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-26 eEducation Albert Delårsrapport för januari - mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-26 eEducation Albert Interim report for January - March 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-22 eEducation Albert Inbjudan till presentation av Alberts delårsrapport för januari-mars 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-22 eEducation Albert Invitation to the presentation of Albert's interim report for January-March 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-09 eEducation Albert Albert publicerar årsredovisning för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 eEducation Albert Notice to the annual general meeting of eEducation Albert AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 eEducation Albert Kallelse till årsstämma i eEducation Albert AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 eEducation Albert eEducation Albert appoints new CEO and Deputy CEO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 eEducation Albert eEducation Albert tillsätter ny vd och vice vd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-27 eEducation Albert EdTech company Albert gives UK students over 600 free lessons to revise for the GCSEs Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-27 eEducation Albert Albert ger studenter i Storbritannien tillgång till gratis utbildningsmaterial Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-24 eEducation Albert Albert and BookBeat in new partnership - creating additional value for their customers Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-24 eEducation Albert Albert och BookBeat i nytt partnerskap - skapar ytterligare värde för sina kunder Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-21 Penser Access Penser Access: Minskad volatilitet i intäkter återspeglas inte i värdering - eEducation Albert Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-14 eEducation Albert Albert broadens its range - launches Bamse in the Jaramba app Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-14 eEducation Albert Albert breddar sitt utbud - lanserar Bamse i Jaramba-appen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-31 eEducation Albert Sumdog signs a new school agreement - strengthens B2B business area in the US Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-31 eEducation Albert Sumdog ingår ett nytt skolavtal - stärker B2B-affärsområdet i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-30 eEducation Albert Albert's founder sells shares for personal financial reasons Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-30 eEducation Albert Alberts grundare säljer av privatekonomiska skäl Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-03 eEducation Albert Albert and Göteborgsvarvet enter into partnership – to promote children's activity and learning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-03 eEducation Albert Albert och Göteborgsvarvet ingår partnerskap - främjar barnens aktivitet och lärande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-02 eEducation Albert Sumdog, ett företag inom Albert-gruppen, justerar sin affärsmodell för ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-02 eEducation Albert Sumdog, a company within the Albert group, pivots it business model to drive growth and profitability Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-27 Penser Access Penser Access: Intervju med eEducation Albert - Erik Penser Bank - 27 februari 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-24 Pinpoint Estimates Pinpoint Estimates: eEducation Alberts nettoomsättning i linje med förväntningarna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 eEducation Albert YEAR-END REPORT JANUARY – DECEMBER 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 eEducation Albert BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 eEducation Albert Albert lanserar synergi inom koncernen - Albert och Strawbees bundlar produkterbjudande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 eEducation Albert Albert launches synergy within the group - Albert and Strawbees bundle product offering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-22 eEducation Albert Inbjudan till presentation av Alberts bokslutskommuniké för januari-december 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-22 eEducation Albert Invitation to the presentation of Albert's year-end report for January-December 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-31 eEducation Albert Albert slutför förvärvet av Strawbees Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-31 eEducation Albert Albert completes the acquisition of Strawbees Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-20 eEducation Albert Albert completes the acquisition of Kids MBA SAS (Holy Owly) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-20 eEducation Albert Albert slutför förvärvet av Kids MBA SAS (Holy Owly) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-19 eEducation Albert eEducation Albert anlitar Likviditetsgarant till Erik Penser Bank AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-19 eEducation Albert eEducation Albert hires Erik Penser Bank AB as market maker Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-17 eEducation Albert Albert slutför förvärvet av ARPU Management (Film och Skola) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-17 eEducation Albert Albert completes the acquisition of APRU Management (Film och Skola) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-13 eEducation Albert eEducation Albert signs pilot agreement for the sale of Albert's licenses in MediaMarkt's stores Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-13 eEducation Albert eEducation Albert signerar pilotavtal för försäljning av Alberts licenser i MediaMarkts butiker Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-04 eEducation Albert Kommuniké från extra bolagsstämma i eEducation Albert AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-04 eEducation Albert Bulletin from Extraordinary General Meeting in eEducation Albert AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-23 Penser Access Penser Access: Intervju med eEducation Albert - Erik Penser Bank - 23 december 2022 Analyser Visa Stäng
2022-12-19 eEducation Albert Notice of extraordinary general meeting in eEducation Albert AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-19 eEducation Albert Kallelse till extra bolagsstämma i eEducation Albert AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-19 eEducation Albert Albert has completed a directed share issue of 4,099,410 shares and is hereby provided with MSEK 70 before transaction costs Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-19 eEducation Albert Albert har genomfört en riktad nyemission om 4 099 410 aktier och tillförs härigenom 70 MSEK före transaktionskostnader Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-19 eEducation Albert Albert avser att genomföra en riktad nyemission av aktier Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-19 eEducation Albert Albert intends to carry out a directed share issue Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-19 eEducation Albert Albert acquires three companies which contributes approximately MSEK 77 in ARR and accelerates the company’s growth and path to increased profitability Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-19 eEducation Albert Albert förvärvar tre bolag som bidrar med cirka 77 MSEK i ARR och accelererar bolagets tillväxt och väg till ökad lönsamhet Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-19 eEducation Albert Albert has entered into an agreement to acquire Holy Owly which contributes approximately MSEK 10 in ARR Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-19 eEducation Albert Albert ingår avtal om förvärv av Holy Owly som bidrar med cirka 10 MSEK i ARR Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-19 eEducation Albert Albert ingår avtal om förvärv av ARPU Management (Film och Skola) som adderar cirka 48 MSEK i ARR Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-19 eEducation Albert Albert has entered into an agreement to acquire ARPU Management (Film och Skola) which adds approximately MSEK 48 in ARR Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-19 eEducation Albert Albert ingår avtal om förvärv av Strawbees som bidrar med cirka 19 MSEK i ARR Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-19 eEducation Albert Albert has entered into an agreement to acquire Strawbees which contributes approximately MSEK 19 in ARR Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-02 Penser Access Penser Access: Tar ett stort steg mot finansiella mål - eEducation Albert Analyser Visa Stäng
2022-11-01 Pinpoint Estimates Pinpoint Estimates: eEducation Alberts nettoomsättning i linje med Pinpointkonsensus Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-01 eEducation Albert Delårsrapport för januari - september 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-01 eEducation Albert Interim report for January - September 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-26 eEducation Albert Invitation to the presentation of Albert's interim report for January-September 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-26 eEducation Albert Inbjudan till presentation av Alberts delårsrapport för januari-september 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-21 eEducation Albert eEducation Albert strengthens the market position in the Nordics - launches in Finland as a new market Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-21 eEducation Albert eEducation Albert stärker sin position ytterligare i Norden - lanserar Finland som ny marknad Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-19 eEducation Albert eEducation Albert AB clarifies the outcome of the issue of shares to employee stock option holders Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-19 eEducation Albert eEducation Albert AB förtydligar utfall av emissionen av aktier till personaloptionsinnehavare Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-14 eEducation Albert eEducation Albert AB publishes the results of the directed new share issue Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-14 eEducation Albert eEducation Albert AB offentliggör utfall av den riktade nyemissionen Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-27 eEducation Albert Kommuniké från extra bolagsstämma i eEducation Albert AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-27 eEducation Albert Communiqué from the extraordinary shareholders’ meeting in eEducation Albert AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-05 eEducation Albert eEducation Albert signs a license agreement with Hatten Förlag and Babblarna via Jaramba Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-05 eEducation Albert eEducation Albert inleder via Jaramba licensavtal med Hatten Förlag och Babblarna Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-01 eEducation Albert Kallelse till extra bolagsstämma i eEducation Albert AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
22 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3