Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-03-24 Coala Life Coala Life have now signed agreements on extended service for 90% of connected patients Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-24 Coala Life Coala Life har nu tecknat avtal om utökad tjänst med 90% av anslutna patienter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-23 Coala Life Coala Life tecknar avtal om utökad tjänst för ytterligare ca 30% av anslutna patienter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-23 Coala Life Coala Life signs agreements on extended service for a further 30% of connected patients Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-16 Coala Life Coala Life February monthly KPI’s USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-16 Coala Life Coala Life nyckeltal februari USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-14 Coala Life Coala-Life Group AB (publ) meddelar sista dag för handel med BTU och första dag för handel med nya aktier och teckningsoptioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-14 Coala Life Coala-Life Group AB (publ) announces last day of trading in BTUs and first day of trading in new shares and warrants Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Coala Life Coala-Life Group AB (publ) offentliggör utfall i genomförd företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Coala Life Coala-Life Group AB (publ) announces outcome of completed rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-14 Coala Life Coala-Life Group publishes supplement to prospectus in respect of ongoing rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-14 Coala Life Coala-Life Group offentliggör tillägg till prospekt avseende pågående företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-13 Coala Life Coala Life January monthly KPI’s USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-13 Coala Life Coala Life nyckeltal januari USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-08 Coala Life Coala-Life Group AB (publ) expands guarantee consortium in the ongoing rights issue and updates estimated transaction costs Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-08 Coala Life Coala-Life Group AB (publ) utökar garantikonsortiet i pågående företrädesemission och uppdaterar uppskattade emissionskostnader Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-06 Coala Life Coala-Life Group publishes prospectus in connection with rights issue Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-06 Coala Life Coala-Life Group offentliggör prospekt i samband med företrädesemission Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-06 Coala Life Tomorrow, the subscription period in Coala-Life's rights issue, begins. Subscription undertakings and guarantee commitments amounts to approx. 76.5% of the issue, corresponding to approx. SEK 77.6M. Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-06 Coala Life Imorgon inleds teckningsperioden i Coala-Life's företrädesemission. Teckningsförbindelser och garantier uppgår till ca 76,5% av emissionen, motsvarande ca 77,6 MSEK. Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-28 Coala Life Coala Life signs agreements for extended services for more than 40% of monitored patients Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-28 Coala Life Coala Life tecknar avtal om utökad tjänst för drygt 40% av anslutna patienter Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-26 Coala Life Extra bolagsstämma har hållits i Coala-Life Group AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-26 Coala Life Extraordinary general meeting held in Coala-Life Group AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-12 Coala Life Coala Life nyckeltal december USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
Analyser | 12 Jan 2023 | Coala Life

Coala Life nyckeltal december USA

Nyckeltal för december 2022:

  • Patienter i distansmonitorering per 31 december 2022: 3 500
  • Årstakt omsättning per 31 december 2022: 3,6 MUSD

 
Förklaringar nyckeltal
Patienter i distansmonitorering per 31 december 2022 – Antalet patienter som bolaget distansmonitorerade i slutet av december.
Årstakt omsättning per 31 december 2022 – Beräknad återkommande omsättning i USD baserat på den senaste månadens omsättning, mätt i årstakt.

Kommentarer nyckeltal december 2022
Utvecklingen ligger i linje med de finansiella målen.

Siffrorna i detta pressmeddelande är preliminära och oreviderade.

2023-01-12 Coala Life Coala Life December monthly KPI’s USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-23 Coala Life KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COALA-LIFE GROUP AB (PUBL) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-23 Coala Life NOTICE TO ATTEND AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN COALA-LIFE GROUP AB (PUBL) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-23 Coala Life Coala-Life Group intends to carry out a rights issue of units, guaranteed to 75 percent, consisting of new shares and warrants of approximately SEK 101 million Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-23 Coala Life Coala-Life Group avser att genomföra en företrädesemission av units, garanterad till 75 procent, bestående av aktier och teckningsoptioner om cirka 101 miljoner kronor Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-13 Coala Life Coala Life - expanded service brings higher revenue in the US Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-13 Coala Life Coala Life nyckeltal november USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-13 Coala Life Coala Life November monthly KPI’s USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-13 Coala Life Coala Life - utökad tjänst ger högre intäkter i USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-22 Coala Life Coala Life bekräftar de finansiella målen Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-22 Coala Life Coala Life confirms the financial targets Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Coala Life Coala Life October monthly KPI’s USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Coala Life Coala-Life Group AB quarter three 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Coala Life Coala Life nyckeltal oktober, USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Coala Life Coala-Life Group AB Kvartalsrapport tre 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 Coala Life Coala Life ingår konvertibel lånefacilitet om 25 MSEK med befintliga aktieägare Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 Coala Life Coala Life enters into a convertible loan facility of SEK 25 M with existing shareholders Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-25 Coala Life Coala Life rapporterar månadsvisa nyckeltal för bolagets huvudmarknad USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-25 Coala Life Coala Life reports monthly key figures for the company’s main market, USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-24 Coala Life CEO buys shares in Coala-Life Group AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-24 Coala Life VD köper aktier i Coala-Life Group AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-22 Coala Life Interview with Coala Life’s CEO, Dan Pitulia on the acquisition of Vitrics Management Group Inc and the Q2 report Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-22 Coala Life Intervju med Coala Lifes VD, Dan Pitulia om förvärvet av Vitrics Management Group Inc och Q2 rapporten Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-17 Coala Life Coala-Life Group AB Kvartalsrapport två 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-17 Coala Life Coala-Life Group AB quarter two 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-15 Coala Life Coala Life förvärvar Vitrics Management till en justerad köpeskilling om 3,5 miljoner USD Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-15 Coala Life Coala Life acquires Vitrics Management for an adjusted purchase price of USD 3.5 million Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-29 Coala Life Coala Life ändrar beräknat slutförandedatum av förvärv av Vitrics Management till 14 augusti 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-29 Coala Life Coala Life changes the estimated completion date of the acquisition of Vitrics Management to August 14, 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-18 Coala Life Correction: CEO buys shares in Coala-Life Group AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-18 Coala Life Rättelse: VD köper aktier i Coala-Life Group AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-18 Coala Life VD köper aktier i Coala-Life Group AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-18 Coala Life CEO buys shares in Coala-Life Group AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-04 Coala Life Coala Life is pleased to announce the launch of our new website. Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-04 Coala Life Coala Life är glada att kunna meddela lanseringen av vår nya hemsida. Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-10 Coala Life VD köper aktier i Coala-Life Group AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-10 Coala Life CEO buys shares in Coala-Life Group AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-09 Coala Life Coala Life intends to acquire Vitrics Management, a US company active in Remote Patient Monitoring Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-09 Coala Life Coala Life avser förvärva Vitrics Management, ett USA-bolag verksamt inom patientmonitorering Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-30 Coala Life Stämmokommuniké från årsstämma den 30 maj 2022 i Coala-Life Group AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-30 Coala Life Bulletin from annual general meeting in Coala-Life Group AB (publ) on 30 May 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-24 Coala Life Coala-Life Group AB quarterly report one 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-24 Coala Life Coala-Life Group AB kvartalsrapport ett 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-17 Coala Life Coala Life presenterar Q1 rapport via live webcast Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-17 Coala Life Coala Life presents Q1 report via live webcast Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-26 Coala Life NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING IN COALA-LIFE GROUP AB (PUBL) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-26 Coala Life KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COALA-LIFE GROUP AB (PUBL) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-19 Coala Life Coala Heart Monitor rekommenderas av Medicintekniska Produktrådet för införande i klinisk användning i Sverige Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-19 Coala Life Coala Heart Monitor is recommended by the Swedish Medical Technology Product Council for clinical use Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-15 Coala Life Coala Life receives FDA 510k clearance for remote lung auscultation and enhanced ECG algorithm Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-15 Coala Life Coala Life erhåller FDA 510k godkännande för lungauskultation och ny EKG-analysalgoritm Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-13 Coala Life Coala-Life Group raises SEK 150 million in a rights issue Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-13 Coala Life Coala-Life Group tillförs cirka 150 miljoner kronor genom en företrädesemission Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

31 Mar 2023 | Bokslutskommuniké 2022
4 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
4 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023