Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-08-15 Coala Life Correction: Coala-Life Group AB, quarter two 2023. -Gross profit and subsequent profit measures, SEK 1.4 million better after correction. Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-15 Coala Life Rättelse: Coala-Life Group AB, Kvartalsrapport två 2023. -Bruttoresultatet samt efterföljande resultatmått, 1,4 MSEK bättre efter korrigering. Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-11 Coala Life Coala-Life Group AB Kvartalsrapport två 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-11 Coala Life Coala-Life Group AB quarter two 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-02 Coala Life Emma Strömfelt avgår som styrelseledamot i Coala-Life Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-02 Coala Life Emma Strömfelt resigns as board member of Coala-Life Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-31 Coala Life Extra bolagsstämma har hållits i Coala-Life Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-31 Coala Life Extraordinary general meeting held in Coala-Life Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-11 Coala Life The board of directors of Coala-Life Group AB carries out a directed new share issue of SEK 17 million at a 10-day VWAP without discount, subject to the general meeting’s subsequent approval Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-11 Coala Life Styrelsen i Coala-Life Group AB genomför en riktad nyemission av aktier om 17 miljoner kronor till tiodagars VWAP utan rabatt under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-11 Coala Life NOTICE TO ATTEND AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN COALA-LIFE GROUP AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-11 Coala Life KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COALA-LIFE GROUP AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-07 Coala Life Coala Life nyckeltal juni USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-07 Coala Life Coala Life June monthly KPI’s USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-30 Coala Life CEO buys shares in Coala-Life Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-30 Coala Life VD köper aktier i Coala-Life Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-16 Coala Life Coala Life nyckeltal maj USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-16 Coala Life Coala Life May monthly KPI’s USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-09 Coala Life Coala Life tecknar avtal om finansiering av kundfordringar i USA upp till 4 miljoner US dollar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-09 Coala Life Coala Life signs an agreement for financing of trade receivables in USA up to 4 million US dollars Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-17 Coala Life Coala Life nyckeltal april USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-17 Coala Life Coala Life April monthly KPI’s USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-16 Coala Life Bulletin from annual general meeting in Coala-Life Group AB (publ) on 16 May 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-16 Coala Life Stämmokommuniké från årsstämma den 16 maj 2023 i Coala-Life Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-05 Redeye Redeye: Coala Life - Positive progress, but financial challenges remain Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Coala Life Coala-Life Group AB Kvartalsrapport ett 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Coala Life Coala-Life Group AB quarter one 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Coala Life Annual Report 2022 – Coala-Life Group AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Coala Life Årsredovisning 2022 – Coala-Life Group AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-14 Coala Life KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COALA-LIFE GROUP AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-14 Coala Life NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING IN COALA-LIFE GROUP AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-14 Coala Life Coala Life March monthly KPI’s USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-14 Coala Life Coala Life nyckeltal mars USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-04 Redeye Redeye: Coala Life - Refilled growth capital and implemented transformation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-31 Coala Life Coala-Life Group AB Bokslutskommuniké januari-december 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-31 Coala Life Coala-Life Group AB Interim Report January - December 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-24 Coala Life Coala Life har nu tecknat avtal om utökad tjänst med 90% av anslutna patienter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-24 Coala Life Coala Life have now signed agreements on extended service for 90% of connected patients Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-23 Coala Life Coala Life signs agreements on extended service for a further 30% of connected patients Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-23 Coala Life Coala Life tecknar avtal om utökad tjänst för ytterligare ca 30% av anslutna patienter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-16 Coala Life Coala Life nyckeltal februari USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-16 Coala Life Coala Life February monthly KPI’s USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-14 Coala Life Coala-Life Group AB (publ) meddelar sista dag för handel med BTU och första dag för handel med nya aktier och teckningsoptioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-14 Coala Life Coala-Life Group AB (publ) announces last day of trading in BTUs and first day of trading in new shares and warrants Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Coala Life Coala-Life Group AB (publ) announces outcome of completed rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Coala Life Coala-Life Group AB (publ) offentliggör utfall i genomförd företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-14 Coala Life Coala-Life Group offentliggör tillägg till prospekt avseende pågående företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-14 Coala Life Coala-Life Group publishes supplement to prospectus in respect of ongoing rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-13 Coala Life Coala Life January monthly KPI’s USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-13 Coala Life Coala Life nyckeltal januari USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-08 Coala Life Coala-Life Group AB (publ) utökar garantikonsortiet i pågående företrädesemission och uppdaterar uppskattade emissionskostnader Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-08 Coala Life Coala-Life Group AB (publ) expands guarantee consortium in the ongoing rights issue and updates estimated transaction costs Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-06 Coala Life Coala-Life Group publishes prospectus in connection with rights issue Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-06 Coala Life Coala-Life Group offentliggör prospekt i samband med företrädesemission Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-06 Coala Life Tomorrow, the subscription period in Coala-Life's rights issue, begins. Subscription undertakings and guarantee commitments amounts to approx. 76.5% of the issue, corresponding to approx. SEK 77.6M. Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-06 Coala Life Imorgon inleds teckningsperioden i Coala-Life's företrädesemission. Teckningsförbindelser och garantier uppgår till ca 76,5% av emissionen, motsvarande ca 77,6 MSEK. Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-28 Coala Life Coala Life signs agreements for extended services for more than 40% of monitored patients Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-28 Coala Life Coala Life tecknar avtal om utökad tjänst för drygt 40% av anslutna patienter Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-26 Coala Life Extraordinary general meeting held in Coala-Life Group AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-26 Coala Life Extra bolagsstämma har hållits i Coala-Life Group AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-12 Coala Life Coala Life nyckeltal december USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
Analyser | 12 Jan 2023 | Coala Life

Coala Life nyckeltal december USA

Nyckeltal för december 2022:

  • Patienter i distansmonitorering per 31 december 2022: 3 500
  • Årstakt omsättning per 31 december 2022: 3,6 MUSD

 
Förklaringar nyckeltal
Patienter i distansmonitorering per 31 december 2022 – Antalet patienter som bolaget distansmonitorerade i slutet av december.
Årstakt omsättning per 31 december 2022 – Beräknad återkommande omsättning i USD baserat på den senaste månadens omsättning, mätt i årstakt.

Kommentarer nyckeltal december 2022
Utvecklingen ligger i linje med de finansiella målen.

Siffrorna i detta pressmeddelande är preliminära och oreviderade.

2023-01-12 Coala Life Coala Life December monthly KPI’s USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-23 Coala Life KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COALA-LIFE GROUP AB (PUBL) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-23 Coala Life NOTICE TO ATTEND AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN COALA-LIFE GROUP AB (PUBL) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-23 Coala Life Coala-Life Group intends to carry out a rights issue of units, guaranteed to 75 percent, consisting of new shares and warrants of approximately SEK 101 million Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-23 Coala Life Coala-Life Group avser att genomföra en företrädesemission av units, garanterad till 75 procent, bestående av aktier och teckningsoptioner om cirka 101 miljoner kronor Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-13 Coala Life Coala Life - utökad tjänst ger högre intäkter i USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-13 Coala Life Coala Life November monthly KPI’s USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-13 Coala Life Coala Life nyckeltal november USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-13 Coala Life Coala Life - expanded service brings higher revenue in the US Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-22 Coala Life Coala Life bekräftar de finansiella målen Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-22 Coala Life Coala Life confirms the financial targets Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Coala Life Coala-Life Group AB quarter three 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Coala Life Coala Life nyckeltal oktober, USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Coala Life Coala-Life Group AB Kvartalsrapport tre 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Coala Life Coala Life October monthly KPI’s USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 Coala Life Coala Life ingår konvertibel lånefacilitet om 25 MSEK med befintliga aktieägare Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 Coala Life Coala Life enters into a convertible loan facility of SEK 25 M with existing shareholders Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-25 Coala Life Coala Life reports monthly key figures for the company’s main market, USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-25 Coala Life Coala Life rapporterar månadsvisa nyckeltal för bolagets huvudmarknad USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-24 Coala Life VD köper aktier i Coala-Life Group AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-24 Coala Life CEO buys shares in Coala-Life Group AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-22 Coala Life Interview with Coala Life’s CEO, Dan Pitulia on the acquisition of Vitrics Management Group Inc and the Q2 report Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-22 Coala Life Intervju med Coala Lifes VD, Dan Pitulia om förvärvet av Vitrics Management Group Inc och Q2 rapporten Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-17 Coala Life Coala-Life Group AB quarter two 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-17 Coala Life Coala-Life Group AB Kvartalsrapport två 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng