Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-03-23 Coala Life Coala Life tecknar avtal om utökad tjänst för ytterligare ca 30% av anslutna patienter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-23 Coala Life Coala Life signs agreements on extended service for a further 30% of connected patients Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-16 Coala Life Coala Life February monthly KPI’s USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-16 Coala Life Coala Life nyckeltal februari USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-14 Coala Life Coala-Life Group AB (publ) announces last day of trading in BTUs and first day of trading in new shares and warrants Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-14 Coala Life Coala-Life Group AB (publ) meddelar sista dag för handel med BTU och första dag för handel med nya aktier och teckningsoptioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Coala Life Coala-Life Group AB (publ) announces outcome of completed rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Coala Life Coala-Life Group AB (publ) offentliggör utfall i genomförd företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-14 Coala Life Coala-Life Group publishes supplement to prospectus in respect of ongoing rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-14 Coala Life Coala-Life Group offentliggör tillägg till prospekt avseende pågående företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-13 Coala Life Coala Life January monthly KPI’s USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-13 Coala Life Coala Life nyckeltal januari USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-08 Coala Life Coala-Life Group AB (publ) utökar garantikonsortiet i pågående företrädesemission och uppdaterar uppskattade emissionskostnader Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-08 Coala Life Coala-Life Group AB (publ) expands guarantee consortium in the ongoing rights issue and updates estimated transaction costs Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-06 Coala Life Coala-Life Group publishes prospectus in connection with rights issue Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-06 Coala Life Coala-Life Group offentliggör prospekt i samband med företrädesemission Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-06 Coala Life Imorgon inleds teckningsperioden i Coala-Life's företrädesemission. Teckningsförbindelser och garantier uppgår till ca 76,5% av emissionen, motsvarande ca 77,6 MSEK. Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-06 Coala Life Tomorrow, the subscription period in Coala-Life's rights issue, begins. Subscription undertakings and guarantee commitments amounts to approx. 76.5% of the issue, corresponding to approx. SEK 77.6M. Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-28 Coala Life Coala Life signs agreements for extended services for more than 40% of monitored patients Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-28 Coala Life Coala Life tecknar avtal om utökad tjänst för drygt 40% av anslutna patienter Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-26 Coala Life Extraordinary general meeting held in Coala-Life Group AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-26 Coala Life Extra bolagsstämma har hållits i Coala-Life Group AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-12 Coala Life Coala Life nyckeltal december USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-12 Coala Life Coala Life December monthly KPI’s USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-23 Coala Life KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COALA-LIFE GROUP AB (PUBL) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-23 Coala Life NOTICE TO ATTEND AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN COALA-LIFE GROUP AB (PUBL) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-23 Coala Life Coala-Life Group avser att genomföra en företrädesemission av units, garanterad till 75 procent, bestående av aktier och teckningsoptioner om cirka 101 miljoner kronor Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-23 Coala Life Coala-Life Group intends to carry out a rights issue of units, guaranteed to 75 percent, consisting of new shares and warrants of approximately SEK 101 million Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-13 Coala Life Coala Life November monthly KPI’s USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-13 Coala Life Coala Life - utökad tjänst ger högre intäkter i USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-13 Coala Life Coala Life - expanded service brings higher revenue in the US Analyser Ladda ner | Visa Stäng
Analyser | 13 Dec 2022 | Coala Life

Coala Life – expanded service brings higher revenue in the US

Coala Life announces today that the company has decided to expand its service for Managed RPM in the USA from December 15, 2022. In the extended service, a more comprehensive analysis and reporting is provided to the care provider. When fully implemented, the expanded service will mean that the revenue per patient increases by about 50%

”It is very satisfying that we can now offer an extended service to all of our affiliated clinics in our American operations. The extended service resonates better with the health care given and also provides a greatly increased financial incentive for the providers. We estimate that our revenue per patient where the service is expanded will increase by approximately 50% and the plan is for all patients to be transferred during Q1 2023,” says Coala Life Group’s CEO Dan Pitulia.

The extended service includes more comprehensive analysis and reporting. Even including a certain strengthening of the company’s qualified workforce, the increase in revenue is expected to lead to increased net margins. From December 15, Coala Life will gradually apply the extended service to the patient base. The extended service is basically based on the same agreement as today but with a revised and extended price list. The agreements will be distributed and negotiated with all affiliated clinics starting in December and the plan is to conclude this process within Q1 2023.

2022-12-13 Coala Life Coala Life nyckeltal november USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-22 Coala Life Coala Life confirms the financial targets Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-22 Coala Life Coala Life bekräftar de finansiella målen Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Coala Life Coala Life October monthly KPI’s USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Coala Life Coala-Life Group AB quarter three 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Coala Life Coala Life nyckeltal oktober, USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Coala Life Coala-Life Group AB Kvartalsrapport tre 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 Coala Life Coala Life enters into a convertible loan facility of SEK 25 M with existing shareholders Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 Coala Life Coala Life ingår konvertibel lånefacilitet om 25 MSEK med befintliga aktieägare Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-25 Coala Life Coala Life rapporterar månadsvisa nyckeltal för bolagets huvudmarknad USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-25 Coala Life Coala Life reports monthly key figures for the company’s main market, USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-24 Coala Life VD köper aktier i Coala-Life Group AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-24 Coala Life CEO buys shares in Coala-Life Group AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-22 Coala Life Interview with Coala Life’s CEO, Dan Pitulia on the acquisition of Vitrics Management Group Inc and the Q2 report Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-22 Coala Life Intervju med Coala Lifes VD, Dan Pitulia om förvärvet av Vitrics Management Group Inc och Q2 rapporten Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-17 Coala Life Coala-Life Group AB Kvartalsrapport två 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-17 Coala Life Coala-Life Group AB quarter two 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-15 Coala Life Coala Life förvärvar Vitrics Management till en justerad köpeskilling om 3,5 miljoner USD Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-15 Coala Life Coala Life acquires Vitrics Management for an adjusted purchase price of USD 3.5 million Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-29 Coala Life Coala Life ändrar beräknat slutförandedatum av förvärv av Vitrics Management till 14 augusti 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-29 Coala Life Coala Life changes the estimated completion date of the acquisition of Vitrics Management to August 14, 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-18 Coala Life Correction: CEO buys shares in Coala-Life Group AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-18 Coala Life Rättelse: VD köper aktier i Coala-Life Group AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-18 Coala Life VD köper aktier i Coala-Life Group AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-18 Coala Life CEO buys shares in Coala-Life Group AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-04 Coala Life Coala Life är glada att kunna meddela lanseringen av vår nya hemsida. Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-04 Coala Life Coala Life is pleased to announce the launch of our new website. Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-10 Coala Life VD köper aktier i Coala-Life Group AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-10 Coala Life CEO buys shares in Coala-Life Group AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-09 Coala Life Coala Life avser förvärva Vitrics Management, ett USA-bolag verksamt inom patientmonitorering Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-09 Coala Life Coala Life intends to acquire Vitrics Management, a US company active in Remote Patient Monitoring Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-30 Coala Life Bulletin from annual general meeting in Coala-Life Group AB (publ) on 30 May 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-30 Coala Life Stämmokommuniké från årsstämma den 30 maj 2022 i Coala-Life Group AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-24 Coala Life Coala-Life Group AB quarterly report one 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-24 Coala Life Coala-Life Group AB kvartalsrapport ett 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-17 Coala Life Coala Life presents Q1 report via live webcast Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-17 Coala Life Coala Life presenterar Q1 rapport via live webcast Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-26 Coala Life KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COALA-LIFE GROUP AB (PUBL) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-26 Coala Life NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING IN COALA-LIFE GROUP AB (PUBL) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-19 Coala Life Coala Heart Monitor is recommended by the Swedish Medical Technology Product Council for clinical use Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-19 Coala Life Coala Heart Monitor rekommenderas av Medicintekniska Produktrådet för införande i klinisk användning i Sverige Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-15 Coala Life Coala Life receives FDA 510k clearance for remote lung auscultation and enhanced ECG algorithm Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-15 Coala Life Coala Life erhåller FDA 510k godkännande för lungauskultation och ny EKG-analysalgoritm Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-13 Coala Life Coala-Life Group raises SEK 150 million in a rights issue Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-13 Coala Life Coala-Life Group tillförs cirka 150 miljoner kronor genom en företrädesemission Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

31 Mar 2023 | Bokslutskommuniké 2022
4 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
4 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023