Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-08-15 CAG Group CAG Group AB: CAG Delårsrapport, april - juni 2023: Fortsatt god vinstutveckling Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-08 CAG Group CAG Group AB: Inbjudan till presentation av CAG:s kvartalsrapport för april - juni 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-08 CAG Group CAG Group AB: CAG Ateles tecknar avtal med Engelsons AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-31 Penser Access Penser Access: Utnyttjar sin finansiella ställning och förvärvar Etendo - CAG Group Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-30 CAG Group CAG Group AB: CAG förvärvar Etendo inom utveckling av e-handelslösningar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 CAG Group Kommuniké från årsstämma i CAG Group AB (publ) den 4 maj 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-02 CAG Group CAG Group AB: CAG presenterar på Redeye Consulting Event 11 maj 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 Penser Access Penser Access: Stark inledning av året - CAG Group Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 26 Apr 2023 | CAG Group

Penser Access: Stark inledning av året – CAG Group

Inleder 2023 starkt
Trots ökad oro kring den allmänna ekonomin fortsätter CAG att visa hög tillväxt under början av 2023. Omsättningen ökade med 24,4% till 237 mkr (191), varav 4,6% organiskt och 19,8% förvärvad tillväxt. Segmentet Försvar var det som gick starkast och stod för ungefär 26% av intäkterna under kvartalet. De högre intäkterna bidrog positivt till periodens starka EBITA-marginal på 10,8% (9,3), vilket är över gruppens långsiktiga mål om 10%. Vi bedömer att CAG har fortsatt starkt momentum i sin affär och att de verkar inom stabila sektorer.

Stabilitet lägger grunden för fortsatt framgång
Vi bedömer att CAG är väl positionerade såväl finansiellt som i de marknadssegment de riktar sig mot. Finansiellt sett hade bolaget en nettokassa om 28,6 mkr vid utgången av Q1, men då ska utdelning om ca 26 mkr utbetalas under Q2. Samtidigt verkar CAG inom segment med fortsatt god efterfrågan och där det finns ett stort digitaliseringsarbete kvar att göra, exempelvis Bank & Finans, Försvar och Övrig offentligsektor. Dessutom bidrar de ca 20% återkommande intäkterna genom Drift- & Förvaltningsverksamheten, där avtalen löper under 3 års tid, till ytterligare stabilitet.
 
Höjer motiverat värde till 120-123 kr
Vi genomför endast marginella estimatförändringar till följd av kvartalets utveckling. Vi höjer omsättningstillväxten marginellt, vilket får en positiv effekt på lönsamheten. Eftersom Q2’23 har färre dagar än motsvarande period föregående år kommer detta att påverka jämförelsen negativt. Till följd av marginellt högre estimat höjer vi vårt motiverade värde till 120-123 kr per aktie (117-120).

Läs den fullständiga analysen, publicerad 26-04-2023 kl. 08:42: https://docs.penser.se/a/3646/CAG_Q1.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på  https://epaccess.penser.se/

2023-04-25 Penser Access Penser Access: Ytterligare ett starkt kvartal - CAG Group Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-25 CAG Group CAG Group AB: Stark vinsttillväxt Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-12 CAG Group CAG Group AB: Inbjudan till presentation av CAG:s kvartalsrapport för januari - mars 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-04 CAG Group CAG Group AB: CAG publicerar Årsredovisning 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-29 CAG Group Kallelse till årsstämma i CAG Group AB 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 Penser Access Penser Access: Når nya höjder - CAG Group Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-23 CAG Group CAG Group AB: CAG Bokslutskommuniké 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-01 CAG Group CAG Group AB: Inbjudan till presentation av CAG:s Bokslutskommuniké för 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-16 Penser Access Penser Access: Fördjupar samarbetet med BAE Systems Hägglunds - CAG Group Analyser Visa Stäng
2023-01-10 CAG Group CAG Group AB: CAG vinner ramavtal med Finansinspektionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-15 CAG Group CAG Group AB: CAG certifieras enligt säkerhetsstandarden ISO/IEC 27001 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-31 Penser Access Penser Access: Korrigerat utskick: Tillväxt på alla plan - CAG Group Analyser Visa Stäng
2022-10-31 Penser Access Penser Access: Tillväxt på alla plan - CAG Group Analyser Visa Stäng
2022-10-27 CAG Group CAG Group AB: CAG Delårsrapport, kvartal 3 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-18 CAG Group CAG Group AB: Inbjudan till presentation av CAG:s kvartalsrapport för juli - september 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-17 Penser Access Penser Access: Fortsatt god efterfrågan på IT-konsulter - CAG Group Analyser Visa Stäng
2022-08-17 Penser Access Penser Access: Intervju med CAG Group - Erik Penser Bank - 17 augusti 2022 Analyser Visa Stäng
2022-08-16 CAG Group CAG Group AB: CAG Delårsrapport, kvartal 2 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

14 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3