Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-07-14 Botnia Exploration Botnia Exploration: Arbetet med att starta gruvdrift pågår i guldgruvan Fäbodtjärn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-15 Botnia Exploration Botnia Exploration: Presentation Småbolagsdagen 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-29 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Botnia Exploration: Hopp om gruvbrytning under 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 29 May 2023 | Botnia Exploration Holding

Analysguiden: ANALYS Botnia Exploration: Hopp om gruvbrytning under 2023

Gruvstart närmar sig och likaså steget mot att bli en guldproducent. Med ett stigande guldpris gynnas bolaget och Analysguiden är positiva till aktien.

Efter att Botnias start av guldbrytning i Fäbodtjärn förskjutits ett par år, främst på grund av långsam hantering från berörda myndigheter, verkar nu knutarna kunna lösas. Botnia kan då ta steget från att vara ett prospekteringsbolag till guldproducent.

Miljötillståndet för guldfyndigheterna Fäbodtjärn och Vargbäcken vann laga kraft redan i slutet av 2021. Konstruktion och uppstart har dock sinkats, bland annat av att Bergsstaten dröjde med återkoppling kring den ansökan för markanvisning som Botnia skickade in i december 2021. Markanvisning, ett krav för att påbörja markarbeten, beviljades först i slutet av 2022 och vann laga kraft i mars 2023.

Därefter har Botnia ställt ut säkerhet för efterbehandling och återställning motsvarande 4,4 Mkr. Nu väntas bara ett godkännande av säkerheten från Mark- och miljödomstolen innan markberedningsarbeten kan påbörjas.

Vi bedömer att gruvstart i Fäbodtjärn närmar sig med målet att påbörja gruvdrift under slutet 2023. Fäbodtjärn klassas som en av Sveriges mest höghaltiga guldfyndigheter.

Ny genomförbarhetsstudie på gång
Botnia uppdaterar för närvarande den genomförbarhetsstudie som gjordes under 2018 och som befintliga beräkningar kring intäkter, kostnader och kassaflöden baseras på. Sedan studien gjordes har ett flertal parametrar väsentligt förändrats.

Det guldpris den befintliga studien baseras på uppgår till 364 tkr/kg. Nuvarande guldpris är omkring 663 tkr/kg vilket naturligtvis påverkar förväntade framtida kassaflöden positivt.

Ett grundantagande vid 2018 års studie var att malmen skulle bearbetas i Bolidenägda Rönnskärsverken I dagsläget är det väsentligt mer sannolikt att ett avtal för anrikning av malmen i Dragon Minings verk tecknas. Vidare har brytningsplanerna modifierats. Därutöver har kostnadskalkylen för brytning förändrats drivet av en högre inflation. Totalt sett är vår bedömning att den uppdaterade studien kommer att visa att det högre guldpriset mer än väl kommer att kompensera för prognosticerade kostnadsökningar.

Potential när bitarna faller på plats
Aktien har under det senaste året haft det motigt då produktionsstarten skjutits fram i tiden. Utspädningseffekter efter företrädesemissionen har också påverkat kursen. Nu är alla tillstånd på plats, ett anrikningsavtal med Dragon Mining närmar sig avslut och produktion kan förhoppningsvis starta i slutet av året. Tillsammans med goda möjligheter för positiva nyheter när den nya genomförbarhetsstudien presenteras gör oss mer positiva och vi ser en god potential i aktien från nuvarande nivåer.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-botnia-exploration-hopp-om-gruvbrytning-under-2023

2023-04-28 Botnia Exploration Stämmokommuniké från årsstämma i Botnia Exploration Holding AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Botnia Exploration Botnia Exploration: Delårsrapport januari - mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-31 Botnia Exploration Botnia Exploration: Årsredovisning 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-31 Botnia Exploration Kallelse till årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-24 Botnia Exploration Botnia Exploration: Ianspråktagande av miljötillstånd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-13 Botnia Exploration Botnia Exploration: Markanvisning har vunnit laga kraft Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-01 Botnia Exploration Botnia Exploration tillförs ytterligare 3,0 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Botnia Exploration Botnia Exploration: Bokslutskommuniké januari - december 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-21 Botnia Exploration Botnia Exploration: Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-14 Botnia Exploration Botnia Exploration beviljas markanvisning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-09 Botnia Exploration Botnia Exploration AB: Utfall i Botnia Explorations nyemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-29 Botnia Exploration Botnia Exploration: VD Thomas Söderqvist tecknar sig i pågående företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-29 Botnia Exploration Tillförordnad vd Thomas Söderqvist blir ordinarie vd för Botnia Exploration Holding AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-28 Botnia Exploration Botnia Exploration: Presentation Erik Penser Bank Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-18 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Botnia Exploration: Planering för gruvstart pågår Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 Botnia Exploration Botnia Exploration: Presentation Digitala Aktiekvällen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Botnia Exploration Botnia Exploration offentliggör prospekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 Botnia Exploration Botnia Exploration presenterar på Digitala Aktiekvällen 16 november, 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 Botnia Exploration Botnia Exploration: Delårsrapport januari - september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 Botnia Exploration Botnia Exploration beslutar om företrädesemission om cirka 80,8 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-28 Botnia Exploration Botnia Exploration: Förhandlingar med Dragon Mining framskrider Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-19 Botnia Exploration Botnia Exploration: Delårsrapport januari - juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

3 May 2024 | Årsstämma 2023
3 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
6 May 2024 | Årligutdelning
23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
8 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
21 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024