Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-10-14 Asarina Pharma Asarina Pharma: Full rekrytering och sista patienten randomiserad i den viktiga studien om Tourettes syndrom Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-14 Asarina Pharma Asarina Pharma: Patient recruitment completed in landmark Tourette syndrome study Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-06 Asarina Pharma Omfattande ny preklinisk studie ökar säkerheten av Asarina Pharmas resultat om en viktig stressmekanism involverad i Tourettes syndrom och OCD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-06 Asarina Pharma Extensive new preclinical study significantly increases the Translatability of Asarina Pharma's findings on key stress mechanism implicated in Tourette Syndrome and OCD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-25 Asarina Pharma Asarina Pharma AB (publ) Q2 2022 Report released Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-25 Asarina Pharma Asarina Pharma AB (publ) Rapport för andra kvartalet 2022 släppt Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 25 Aug 2022 | Asarina Pharma

Asarina Pharma AB (publ) Rapport för andra kvartalet 2022 släppt

EKONOMISK UTVECKLING

  • De totala driftskostnaderna har minskat ytterligare till 4,0 miljoner kronor (Q2/2021: 16,0 miljoner kronor.) Detta återspeglar att alla resurser nu allokeras till vår fas IIa kliniska studie i Tourette

  • Vår nuvarande finansiering förväntas fortfarande att täcka alla kostnader för studien, som varar t.o.m sommaren 2023

FORSKNING OCH UTVECKLING

TOURETTE SYNDROM

  • 70 % av patienterna har rekryterats till Tourette-studien på två studieplatser i Köpenhamn
  • Antalet patienter som hoppat av studien hittills är oväntat lågt, under 5 %. Hittills har inga patienter hoppat av från vår största ”aktiva dos”-grupp av de patienter som tar Sepranolon utöver sin vanliga behandling.
  • Under sommaren 2022 rekryterade vi våra första tonårspatienter (vid det danska nationella centret för Tourette vid Herlevs universitetssjukhus)
  • Sista patientens sista besök är fortfarande planerat till januari 2023.
  • Topline-resultat kommer att offentliggöras i slutet av första kvartalet 2023.

VD Peter Nordkild: ”Om den fullständiga kliniska utvecklingen lyckas kommer Sepranolon att vara den första endogena, neuroendokrinologiska substansen som används för att behandla Tourette. Som sådan skulle den utgöra en helt ny behandlingsform – utan allvarliga biverkningar. Vi vill tacka för det fortsatta engagemanget från våra frivilliga patienter och våra utmärkta team vid Bispebjerg och Herlev universitetssjukhus i Köpenhamn.”

För att läsa rapporten i sin helhet besök: https://asarinapharma.com/investors/financial-reports/

2022-06-23 Asarina Pharma Asarina Pharma carries out a directed share issue following a request for loan conversion from Östersjöstiftelsen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-23 Asarina Pharma Asarina Pharma genomför en riktad nyemission av aktier efter begäran om lånkonvertering från Östersjöstiftelsen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-25 Asarina Pharma Asarina Pharma AB (publ) Rapport för första kvartalet 2022 släppt Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-25 Asarina Pharma Asarina Pharma AB (publ) Q1 2022 Report released Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-04 Asarina Pharma Kommuniké från årsstämma i Asarina Pharma AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-04 Asarina Pharma Bulletin from the Annual General Meeting of Asarina Pharma AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-06 Asarina Pharma Asarina Pharma: ASARINA PHARMA AB (publ) ANNUAL REPORT 2021 RELEASED Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-06 Asarina Pharma Asarina Pharma: ASARINA PHARMA AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2021 PUBLICERAD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-05 Asarina Pharma Asarina Pharma: NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN ASARINA PHARMA AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-05 Asarina Pharma Asarina Pharma: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i ASARINA PHARMA AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

25 Feb 2023 | Kvartalsrapport 2022-Q3