Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-05-23 Asarina Pharma Positive Tourette Syndrome results to be presented at ESSTS, 15th European Conference on Tourette Syndrome and Tic Disorders Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-22 Asarina Pharma Bulletin from the Annual General Meeting of Asarina Pharma AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-22 Asarina Pharma Kommuniké från årsstämma i Asarina Pharma AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-05 Asarina Pharma Asarina Pharma's positive Phase IIa Tourette Syndrome results to be presented at TicCon, the Virtual National Conference of the Tourette Association of America Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Asarina Pharma Asarina Pharma AB (publ) årsredovisning 2022 publicerad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Asarina Pharma Asarina Pharma AB (publ) releases Annual Report 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-18 Asarina Pharma Asarina Pharma: NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN ASARINA PHARMA AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-18 Asarina Pharma Asarina Pharma: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ASARINA PHARMA AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-01 Asarina Pharma Asarina Pharma publishes positive results from its Phase IIa study of Sepranolone in Tourette Syndrome Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-01 Asarina Pharma Asarina Pharma publicerar positiva resultat från sin fas IIa-studie av Sepranolon i Tourette syndrom Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-27 Asarina Pharma Asarina Pharma AB (publ) släpper bokslutskommuniké för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-27 Asarina Pharma Asarina Pharma AB (publ) releases Year-End Report 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-02 Asarina Pharma Asarina Pharma: Last Patient Last Visit for landmark Tourette Syndrome study Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-02 Asarina Pharma Asarina Pharma: Sista patientens sista besök i Tourette syndrom-studien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-14 Asarina Pharma Asarina Pharma: Full rekrytering och sista patienten randomiserad i den viktiga studien om Tourettes syndrom Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-14 Asarina Pharma Asarina Pharma: Patient recruitment completed in landmark Tourette syndrome study Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-06 Asarina Pharma Omfattande ny preklinisk studie ökar säkerheten av Asarina Pharmas resultat om en viktig stressmekanism involverad i Tourettes syndrom och OCD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-06 Asarina Pharma Extensive new preclinical study significantly increases the Translatability of Asarina Pharma's findings on key stress mechanism implicated in Tourette Syndrome and OCD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-25 Asarina Pharma Asarina Pharma AB (publ) Rapport för andra kvartalet 2022 släppt Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 25 Aug 2022 | Asarina Pharma

Asarina Pharma AB (publ) Rapport för andra kvartalet 2022 släppt

EKONOMISK UTVECKLING

  • De totala driftskostnaderna har minskat ytterligare till 4,0 miljoner kronor (Q2/2021: 16,0 miljoner kronor.) Detta återspeglar att alla resurser nu allokeras till vår fas IIa kliniska studie i Tourette

  • Vår nuvarande finansiering förväntas fortfarande att täcka alla kostnader för studien, som varar t.o.m sommaren 2023

FORSKNING OCH UTVECKLING

TOURETTE SYNDROM

  • 70 % av patienterna har rekryterats till Tourette-studien på två studieplatser i Köpenhamn
  • Antalet patienter som hoppat av studien hittills är oväntat lågt, under 5 %. Hittills har inga patienter hoppat av från vår största ”aktiva dos”-grupp av de patienter som tar Sepranolon utöver sin vanliga behandling.
  • Under sommaren 2022 rekryterade vi våra första tonårspatienter (vid det danska nationella centret för Tourette vid Herlevs universitetssjukhus)
  • Sista patientens sista besök är fortfarande planerat till januari 2023.
  • Topline-resultat kommer att offentliggöras i slutet av första kvartalet 2023.

VD Peter Nordkild: ”Om den fullständiga kliniska utvecklingen lyckas kommer Sepranolon att vara den första endogena, neuroendokrinologiska substansen som används för att behandla Tourette. Som sådan skulle den utgöra en helt ny behandlingsform – utan allvarliga biverkningar. Vi vill tacka för det fortsatta engagemanget från våra frivilliga patienter och våra utmärkta team vid Bispebjerg och Herlev universitetssjukhus i Köpenhamn.”

För att läsa rapporten i sin helhet besök: https://asarinapharma.com/investors/financial-reports/

2022-08-25 Asarina Pharma Asarina Pharma AB (publ) Q2 2022 Report released Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

27 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023