Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-07-14 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad tillträder ytterligare ett projekt i ALM-portföljen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-06 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad tecknar entreprenadavtal med TL Bygg för 156 hyreslägenheter i Huddinge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-03 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad har produktionsstartat 170 bostäder i slutsålt projekt i Danderyd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-27 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad förvärvar ännu ett bostadsprojekt inom Fabriksparken i Sundbyberg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-01 Aros Bostadsutveckling Kommuniké från årsstämman i Aros Bostadsutveckling AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-17 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad avyttrar mindre bostadsutvecklingsprojekt i Salem Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-12 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostads delårsrapport visar ett starkt rörelseresultat och ökade produktionsvolymer trots utmanande marknad Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 12 May 2023 | Aros Bostadsutveckling

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostads delårsrapport visar ett starkt rörelseresultat och ökade produktionsvolymer trots utmanande marknad

Länk till den digitala presentationen 12 maj kl 9.00 https://financialhearings.com/event/46405

Perioden januari-mars 2023 

 • Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelsens intäkter till 389 212 TSEK (149 691). Bruttoresultatet uppgick till 75 397 TSEK (40 275) och bruttomarginalen var 19,4 procent (26,9).  

 • Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelseresultatet till 48 834 TSEK (20 778) och rörelsemarginalen var 12,5 procent (13,9). Periodens resultat uppgick till 41 586 TSEK (20 249).  

 • Enligt segmentsredovisningen uppgick resultat per aktie före utspädning till 0,87 SEK (0,53).  

 • Enligt segmentsredovisningen uppgick soliditeten till 71,2 procent respektive 78,6 procent vid årsskiftet 2022. Eget kapital uppgick till 1 935 023 TSEK jämfört med 1 910 034 TSEK vid årsskiftet 2022 och balansomslutning uppgick till 2 718 711 TSEK respektive 2 430 271 TSEK per årsskiftet.  

 • Enligt IFRS uppgick rörelsens intäkter till 496 241 TSEK (8 430), rörelsemarginalen var 14,4 procent (negativ). Periodens resultat uppgick till 66 948 TSEK (-9 814). Intäktsredovisning enligt IFRS görs vid den tidpunkt där övervägande del av tillträden till bostäder har skett. Under perioden har projekt Alba 1, Eds Allé och Kavalleristen vinstavräknats då över 50 procent av bostäderna har tillträtts.  

 • Enligt IFRS uppgick resultat per aktie före utspädning till 1,40 SEK (-0,26).  

 • Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 10 (93). Andelen bokade eller sålda bostäder i pågående produktion uppgick till 91 procent vilket till stor del förklarar de förhållandevis få antalet sålda bostäder under kvartalet.  

 • Antal av bostadsrättsköpare tillträdda bostäder under perioden uppgick till 188 (29). Antal vinstavräknade bostäder enligt IFRS uppgick till 252 (29). 

Väsentliga händelser under kvartalet  

 • Aros Bostad har erhållit bygglov för 213 bostäder i kvarteret Femöringen Järva Krog i Solna.  

 • Aros Bostad har erhållit bygglov för 22 nya bostäder i projektet Hofgården inom Ekerö kommun. Bygglovet omfattar den tredje och sista etappen av småhus inom området Ekerövallen. Produktionsstart planeras till hösten 2023.  

 • Aros Bostad har tecknat entreprenadavtal med NCC Building Sweden för att uppföra 213 bostäder i kvarteret Femöringen i Solna. Byggstart planeras till första kvartalet 2023. Bostadsprojektet, som fick bygglov i januari i år, såldes som hyresrätter till den globala kapitalförvaltaren Patrizia i juni 2022.  

 • Aros Bostad har utsett Maja Dahlén till ny CFO för verksamheten från den 1 mars 2023. Vidare har Daniel Bergström utsetts till finans- och transaktionschef och Emmy Fredenklo till chefsjurist.  

 • Aros Bostad har ingått avtal med Erik Penser Bank om att agera likviditetsgarant för bolagets preferensaktie som är noterad på Nasdaq First North Growth Market.  

 • Aros Bostad har tillträtt fastigheten Femöringen 2 i Solna, vilken förvärvades av NCC i november 2021. Tillträdet motsvarar första etappen av bostadsprojektet Femöringen, vilket såldes som hyresrätter till den globala kapitalförvaltaren Patrizia i juni 2022.  

 • Aros Bostad har anställt David Johansson för en nyinrättad roll som operativ chef för bolagets projektverksamhet. David påbörjade sin anställning den 24 april 2023 och tog då plats i Aros Bostads ledningsgrupp som vice VD och COO.  

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång  

 • Aros Bostad har tecknat entreprenadavtal med Active Bygg AB avseende uppförande av 15 radhus i Huddinge kommun, vilket motsvarar en etapp av totalt tre etapper med bostadshus inom projektet Tallbacken, Snättringe. Radhusen, som beräknas vara färdigställda under första kvartalet 2024, uppförs med stommar och fasader i trä.  

 • Aros Bostad har erhållit en markanvisning för cirka 80 lägenheter i flerbostadshus, inom stadsdelen Farsta Strand i Stockholms kommun. De nya bostäderna kommer att bidra till utvecklingen av en trygg och attraktiv stadsmiljö i området.  

 • Aros Bostad har färdigställt den tredje och sista etappen av bostadsprojektet O2 Orminge i Nacka, vilket såldes som del av en hyresrättsaffär i juli 2021. Köpare är CBRE Investment Management.  

 • Projekt Invernesshöjden brf 1 har färdigställts och lämnats över till bostadsrättsföreningen. 

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Denna information är sådan som Aros Bostadsutveckling AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-12 07:00 CET.

2023-05-10 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad färdigställer och lämnar över Invernesshöjden brf 1 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-02 Aros Bostadsutveckling Kallelse till årsstämma i Aros Bostadsutveckling AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-12 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad färdigställer och lämnar över hyresrättsprojekt i Nacka Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-12 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad erhåller markanvisning för cirka 80 bostäder inom Farsta Strand Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-05 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad redovisar ett starkt rörelseresultat och hög försäljningsgrad i Årsredovisningen 2022 som publicerats på arosbostad.se Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-04 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad tecknar entreprenadavtal med Active Bygg för 15 nya radhus i Huddinge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-13 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad tillsätter David Johansson som vice VD och COO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad tillträder fastigheten Femöringen 2 i Solna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad har ingått avtal med Erik Penser Bank som likviditetsgarant för bolagets preferensaktie Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostads bokslutskommuniké för 2022 visar starkt resultat och hög försäljningsgrad i pågående produktion Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-16 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad tillsätter ny CFO och utser finans- och transaktionschef samt chefsjurist Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-16 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad tecknar entreprenadavtal med NCC för 213 lägenheter i Solna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-08 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad erhåller bygglov för 22 nya bostäder på Ekerö Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-19 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad erhåller bygglov för 213 nya lägenheter i Solna - planerad byggstart Q1 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-14 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Slutsålt i Aros Bostads nyproduktionsprojekt T2 Fabriksparken i Sundbyberg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad visar en stabil delårsrapport för januari - september 2022 med kraftigt ökat rörelseresultat och hög försäljningsgrad Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-31 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad tillträder ALM-portföljen och välkomnar Joakim Alm till styrelsen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-28 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostads CFO och vice VD Ken Wendelin lämnar sin tjänst för en extern roll Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-23 Aros Bostadsutveckling Kommuniké från extra bolagsstämma i Aros Bostadsutveckling AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-01 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AROS BOSTADSUTVECKLING AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostads delårsrapport för januari - juni 2022 uppvisar ett kraftigt ökat rörelseresultat och hög försäljningsgrad i pågående projekt Rapporter Ladda ner | Visa Stäng