hello

Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-01-19 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad erhåller bygglov för 213 nya lägenheter i Solna - planerad byggstart Q1 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-14 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Slutsålt i Aros Bostads nyproduktionsprojekt T2 Fabriksparken i Sundbyberg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad visar en stabil delårsrapport för januari - september 2022 med kraftigt ökat rörelseresultat och hög försäljningsgrad Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-31 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad tillträder ALM-portföljen och välkomnar Joakim Alm till styrelsen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 31 Oct 2022 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad tillträder ALM-portföljen och välkomnar Joakim Alm till styrelsen

Byggrättsportföljen består som tidigare kommunicerats av 1 505 byggrätter, motsvarande 34 projektmöjligheter, där 23 projekt tillträds direkt (enligt lista nedan) och resterande del tillträds då de avtalsmässiga förutsättningarna infaller. Joakim Alm, VD för ALM Equity, träder in som styrelseledamot i Aros Bostad, i enlighet med beslut från den extra bolagsstämman 23 september 2022. Samtliga tio medarbetare som erbjudits anställning hos Aros Bostad har tackat ja och ansluter vid tillträdet.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
”Vi brukar säga att Aros Bostad är ett entreprenöriellt bolag med ett strukturerat genomförande. Affärerna hittills under 2022 har verkligen visat vad det betyder. Genom affären med ALM Equity kan vi addera över 1 500 byggrätter och tio nya kompetenta medarbetare som kommer fortsätta driva projekten. Detta placerar oss bland de absolut största utvecklarna på vår marknad. Genom hyresrättsaffären som genomfördes tidigare i år har vi nått en hög försäljningsgrad i pågående projekt, vilket ger oss stabiliteten att fortsätta fokusera på framtiden och kommande projekt. Det är dessutom väldigt roligt att få välkomna Joakim Alm, som är en erkänt kunnig entreprenör, till Aros Bostads styrelse.”

Som kommunicerat i pressmeddelande den 15 augusti 2022 uppgår köpeskillingen för byggrättsportföljen till 1 465 miljoner kronor, motsvarande en ägarandel om cirka 35 procent av det utökade bolaget. Hela köpeskillingen erläggs inte på tillträdesdagen, utan betalning sker i två steg, genom apportemission av 9 942 470 stamaktier till en kurs om 60 kronor per aktie och av 2 953 161 preferensaktier till en kurs om 86 kronor per preferensaktie samt av 5 462 076 konvertibler som ska växlas till stamaktier under 2023 i samband med beräknat tillträde. Konvertiblerna har en konverteringskurs om 60 kronor per stamaktie. ALM Equity ska verka för en ägarspridning i syfte att förbättra likviditeten i Aros Bostads aktie.

Genom apportemissionerna, samt vid utnyttjande av konvertiblerna, ökar aktiekapitalet med 367 154,14 kronor från 869 298,72 kronor till 1 236 452,86 kronor. Totala antalet aktier i Aros Bostad ökar med 18 357 707 aktier, från 43 464 936 till 61 822 643 aktier. Beräknad utspädningseffekt för befintliga aktieägare uppgår till cirka 29,7 procent.

Projekt Kommun Produkttyp Planstatus Ljus BTA Enheter

Eds Allé 1 Upplands Småhus Detaljplan               3 20
Väsby 228
Kavalleristen Sundbyberg Småhus Detaljplan               2 18
Rissne Gård 401
Alba 1 Stockholm Flerbostadshus Detaljplan               3 28
930
Alba 2 Stockholm Flerbostadshus Detaljplan               4 32
068
Gällsta 1 Ekerö Småhus Detaljplan               3 21
410
Hofgården Ekerö Småhus Detaljplan               2 22
970
Ryttmästaren Sundbyberg Småhus Detaljplan               2 16
Rissne Gård 112
Drabanten Nynäshamn Småhus Detaljplan               3 26
418
Parkvillorna Salem Flerbostadshus Detaljplan                  12
810
Råcksta Äng Stockholm Småhus Detaljplan               3 22
och Glimten 548
Guldkaggen Gotland Flerbostadshus Detaljplan               1 16
243
Kalkateljen Södertälje Småhus Detaljplan                  9
960
Sjövillan 7 Södertälje Småhus Detaljplan               3 32
088
Tyska Botten Stockholm Småhus Detaljplan               3 20
273
Eds Allé 2 Upplands Småhus Detaljplan               2 17
Väsby 131
Eds Allé 3 Upplands Småhus Detaljplan               1 15
Väsby 889
Ormsta 1 Vallentuna Småhus Detaljplan               3 24
891
Ormsta 2 Vallentuna Småhus Detaljplan               3 24
891
Ormsta 3 Vallentuna Småhus Detaljplan               3 24
891
Kungsberga Ekerö Småhus Planskede               4 50
296
Lillängsvägen Haninge Småhus Planskede               9 65
972
Mörby Ekerö Småhus Planskede               2 22
villatomter 420
Solsätra Haninge Småhus Planskede               7 50
450
78 289 585

Aros Bostads Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

2022-10-28 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostads CFO och vice VD Ken Wendelin lämnar sin tjänst för en extern roll Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-23 Aros Bostadsutveckling Kommuniké från extra bolagsstämma i Aros Bostadsutveckling AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-01 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AROS BOSTADSUTVECKLING AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostads delårsrapport för januari - juni 2022 uppvisar ett kraftigt ökat rörelseresultat och hög försäljningsgrad i pågående projekt Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-15 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad genomför förvärvet av drygt 1 500 byggrätter från ALM Equity och blir en av Storstockholms största bostadsutvecklare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-13 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad förvärvar bolag med bostadsprojekt i Slakthusområdet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-10 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad avyttrar hyresrättsportfölj för cirka 3,6 miljarder kronor i årets största fastighetsaffär Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-08 Aros Bostadsutveckling Kommuniké från årsstämman i Aros Bostadsutveckling AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-07 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad tecknar entreprenadavtal med Active Bygg för nya bostäder i Upplands-Bro Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-16 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad och ALM Equity bildar Storstockholms ledande bostadsutvecklare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-16 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad presenterar ny affärsplan för perioden 2022-2025 med nya finansiella och operativa mål Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-13 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad rekryterar Hanna Bodbacka som hållbarhetschef Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-13 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostads rapport för Q1 2022 visar god försäljning och ett dubblerat rörelseresultat Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-12 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad har ingått avtal med Erik Penser Bank som likviditetsgarant Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-09 Aros Bostadsutveckling Kallelse till årsstämma i Aros Bostadsutveckling AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-26 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad säljstartar bostadsprojekt i Huddinge och Täby Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-20 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad väljer att återlämna AIFM-tillstånd till Finansinspektionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-08 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad summerar ett starkt 2021 i Årsredovisningen som publicerats på arosbostad.se Rapporter Ladda ner | Visa Stäng