Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-07-05 Arcoma Tarik Cengiz utses till ny Global Sales Director och Jesper Lindroos blir ny COO. Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-12 Arcoma Arcoma signs distribution agreement with Canon Korea Inc. Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-17 Arcoma Kommuniké från årsstämma i Arcoma Aktiebolag den 17 maj 2023. Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-03 Arcoma Arcoma AB har erhållit certifiering enligt MDR (MAR) Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-03 Arcoma Arcoma AB has received certification according to MDR (MAR) Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-03 Penser Access Penser Access: Intervju med Arcoma - Erik Penser Bank - 3 maj 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-02 Penser Access Penser Access: Förlänger trend av stark tillväxt - Arcoma Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-27 Arcoma Kvartalsrapport Q1 2023: Positivt momentum – nettoomsättningen ökar med 55% (MAR) Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-26 Arcoma Arcoma receives order of 10 systems to Thailand Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-13 Arcoma Kallelse till årsstämma i Arcoma Aktiebolag Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-06 Arcoma Årsredovisning 2022 är nu publicerad Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-13 Arcoma Arcoma får första order på Arcoma Precision i5 med live-kamera och avancerad fjärrkontroll Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-13 Penser Access Penser Access: Starkt Q4 avslutar 2022 - Arcoma Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-09 Arcoma Bokslutskommuniké 2022: Omsättningsrekord i det fjärde kvartalet (MAR) Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-07 Arcoma Arcoma lanserar live-kamera och avancerad fjärrkontroll Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-27 Arcoma Arcoma AB: Arcoma får order på 8 system värd ca 12,6 miljoner SEK (MAR) Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-18 Arcoma Kommuniké från extra bolagsstämma i Arcoma Aktiebolag den 18 november 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-04 Penser Access Penser Access: Åter till lönsamhet i starkt Q3 - Arcoma Analyser Visa Stäng
2022-11-04 Arcoma Valberedning utsedd inför årsstämma 2023 i Arcoma AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-02 Arcoma Kallelse till extra bolagsstämma i Arcoma Aktiebolag Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-01 Arcoma Styrelsen beslutar om riktad nyemission och föreslår teckningsoptionsprogram till den tillträdande verkställande direktören Mattias Leire (MAR) Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 1 Nov 2022 | Arcoma

Styrelsen beslutar om riktad nyemission och föreslår teckningsoptionsprogram till den tillträdande verkställande direktören Mattias Leire (MAR)

2022-11-01

PRESSRELEASE

Styrelsen beslutar om riktad nyemission och föreslår teckningsoptionsprogram till den tillträdande verkställande direktören Mattias Leire (MAR)

Styrelsen i Arcoma Aktiebolag, org. nr 556410-8198 (”Arcoma” eller ”Bolaget”) har idag, under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma den 18 november 2022, beslutat om en riktad nyemission om högst 133 500 aktier till Mattias Leire , som tillträder som verkställande direktör den 6 februari 2023. Styrelsen har därutöver föreslagit att den extra bolagsstämman ska besluta om ett teckningsoptionsprogram omfattande högst 130 000 teckningsoptioner till Mattias Leire . Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande under morgondagen.

Styrelsen för Arcoma har idag, under förutsättning av godkännande från den extra bolagsstämman den 18 november 2022, beslutat om en riktad nyemission om högst 133 500 aktier till den tillträdande verkställande direktören Mattias Leire, som har tecknat samtliga aktier i nyemissionen. Teckningskursen för aktierna uppgår till belopp om 7,50 kronor per aktie, motsvarande den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under trettio handelsdagar omedelbart före samt inklusive dagen för styrelsens beslut. Teckningskursen har avrundats till närmsta hela öre. Eftersom teckningskursen inte innefattar någon rabatt bedömer styrelsen teckningskursen som marknadsmässig. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, och syftet med den riktade nyemissionen, är att skapa ett ägarintresse hos Mattias Leire. På så sätt skapas en intressegemenskap mellan Bolagets aktieägare och Mattias Leire, som styrelsen bedömer vara till fördel för Bolaget på lång sikt. Mot bakgrund av ovan är styrelsens samlade bedömning således att skälen för att genomföra nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna och att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed är mest fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

Styrelsen har därutöver föreslagit att den extra bolagsstämman ska besluta om ett teckningsoptionsprogram till Mattias Leire omfattande högst 130 000 teckningsoptioner berättigande till teckning av lika många aktier i Bolaget. Teckningsoptionerna ska emitteras till teckningsoptionernas marknadsmässiga värde vid teckningstidpunkten, vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes-värderingsmodell. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under tio handelsdagar omedelbart före den extra bolagsstämman. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 december 2025 till och med den 31 december 2025.

Genom den riktade nyemissionen kommer antalet aktier i Arcoma att öka med högst 133 500 aktier, från 13 052 060 aktier till 13 185 560 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med högst 267 000 SEK, från 26 104 120 SEK till 26 371 120 SEK. Om samtliga teckningsoptioner som föreslås utges utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 130 000 till totalt 13 315 560 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 260 000 SEK till 26 631 120 SEK. Den totala utspädningseffekten genom den riktade nyemissionen, och om samtliga teckningsoptioner som föreslås utges utnyttjas fullt ut, uppgår till cirka 1,98 procent.

För mer information hänvisas till kallelsen till den extra bolagsstämman som offentliggörs genom separat pressmeddelande under morgondagen.

Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. För mer information om bolaget besök www.arcoma.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Dahlberg, CFO, johan.dahlberg@arcoma.se , 0470-70 69 13

För mer IR-relaterad information och möjlighet till prenumeration av pressreleaser, vänligen besök vår ir-sida: www.arcoma.se/about-us/investors/

Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2022 kl. 19.30

Bilaga


2022-10-28 Arcoma Mattias Leire utses till ny VD för Arcoma AB (MAR) Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-27 Arcoma Kvartalsrapport Q3 2022: Fortsatt stark försäljning, +31% jämfört med motsvarande period föregående år. (MAR) Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-04 Arcoma Lars Lindström blir tillförordnad VD för Arcoma Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-26 Arcoma Arcoma vinner upphandling på 10 miljoner SEK till Tjeckien (MAR) Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-26 Arcoma Arcoma wins tender of 10 million SEK to Czech Republic (MAR) Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-26 Arcoma Återhämtning i Q2, ny analys om Arcoma av Erik Penser Bank. Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-24 Penser Access Penser Access: Återhämtning i Q2 - Arcoma Analyser Visa Stäng
2022-08-24 Arcoma Arcoma receives order of 8 systems to Thailand (MAR) Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-22 Arcoma Arcoma presenterar på Erik Penser Banks bolagsdag den 24e aug 2022. Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-19 Penser Access Penser Access: Intervju med Arcoma - Erik Penser Bank - 18 augusti 2022 Analyser Visa Stäng
2022-08-17 Arcoma Arcoma AB: Kvartalsrapport Q2 2022: Stark återhämtning. EBITDA ökar med 15% (MAR) Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
24 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3