Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-07-05 Arcoma Tarik Cengiz utses till ny Global Sales Director och Jesper Lindroos blir ny COO. Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-12 Arcoma Arcoma signs distribution agreement with Canon Korea Inc. Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-17 Arcoma Kommuniké från årsstämma i Arcoma Aktiebolag den 17 maj 2023. Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-03 Arcoma Arcoma AB har erhållit certifiering enligt MDR (MAR) Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-03 Arcoma Arcoma AB has received certification according to MDR (MAR) Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-03 Penser Access Penser Access: Intervju med Arcoma - Erik Penser Bank - 3 maj 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-02 Penser Access Penser Access: Förlänger trend av stark tillväxt - Arcoma Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 2 May 2023 | Arcoma

Penser Access: Förlänger trend av stark tillväxt – Arcoma

Indikerar återkomst till pre-pandeminivåer
Arcoma förlänger trenden med ett tredje kvartal av intäktstillväxt som överskrider 30%. Nettoomsättningen i första kvartalet växte 55% y/y, drivet av hög aktivitet på bred front. Arcoma nämner att marknaden är tillbaka till nivåer för pandemin, och nämner god aktivitet relaterat till pågående affärsdiskussioner, vilket vi anser är en god indikator för kommande kvartal. Samtidigt är systemleveransen i kvartalet präglad av affärer som offererades under pandemin. Detta har i vår bedömning präglat marginalen på affärerna, och bidragit till att bruttomarginalen kraftigt pressades i Q1 y/y. Marginalerna pressas även av andra faktorer såsom produkt- och geografisk mix, med bl.a. en USA-marknad som var något under bolagets egna förväntningar. Totala intäkter om 37,9 mkr överskred vårt estimat om 33 mkr.

Positiva punkterna bör understrykas
Vi anser att fokus bör ligga på de positiva aspekterna av rapporten. Dessa inkluderar en återkomst i marknaden till nivåer före pandemin samt nya produktlanseringar som tagits emot väl. Utöver det betonar Arcoma i kommunikationen att man framöver fokuserar på uppdaterad prissättning, samt fortsätter det tidigare uttalade målet om fokus på marginalen i affärerna. Marginalpressen i kvartalet var dock något större än vad vi räknat med, och bolagets EBIT om -1,9 mkr var under vårt estimat om 1,7 mkr. Den största bidragande faktorn till avvikelsen var bruttomarginalen om 33% (47%). Jämförelsekvartalet var dock ovanligt starkt och bruttomarginalen för den rullande tolvmånadersperioden var 37%.
 
Små justeringar av kostnadsbasen
Vi bedömer att kvartalet hade både positiva och negativa aspekter, men anser att en normaliserad marknad underbygger våra omsättningsestimat för 2023 och ser positivt på de nya produktlanseringarna. Vi justerar ned vårt motiverade värde till 12-13 kr per aktie (13-14 kr) drivet av våra justeringar av EBIT-prognoserna.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 02-05-2023 kl. 09:05: https://docs.penser.se/a/3685/ARCOMA20230502.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på  https://epaccess.penser.se/

2023-04-27 Arcoma Kvartalsrapport Q1 2023: Positivt momentum – nettoomsättningen ökar med 55% (MAR) Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-26 Arcoma Arcoma receives order of 10 systems to Thailand Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-13 Arcoma Kallelse till årsstämma i Arcoma Aktiebolag Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-06 Arcoma Årsredovisning 2022 är nu publicerad Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-13 Arcoma Arcoma får första order på Arcoma Precision i5 med live-kamera och avancerad fjärrkontroll Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-13 Penser Access Penser Access: Starkt Q4 avslutar 2022 - Arcoma Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-09 Arcoma Bokslutskommuniké 2022: Omsättningsrekord i det fjärde kvartalet (MAR) Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-07 Arcoma Arcoma lanserar live-kamera och avancerad fjärrkontroll Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-27 Arcoma Arcoma AB: Arcoma får order på 8 system värd ca 12,6 miljoner SEK (MAR) Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-18 Arcoma Kommuniké från extra bolagsstämma i Arcoma Aktiebolag den 18 november 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-04 Penser Access Penser Access: Åter till lönsamhet i starkt Q3 - Arcoma Analyser Visa Stäng
2022-11-04 Arcoma Valberedning utsedd inför årsstämma 2023 i Arcoma AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-02 Arcoma Kallelse till extra bolagsstämma i Arcoma Aktiebolag Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-01 Arcoma Styrelsen beslutar om riktad nyemission och föreslår teckningsoptionsprogram till den tillträdande verkställande direktören Mattias Leire (MAR) Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-28 Arcoma Mattias Leire utses till ny VD för Arcoma AB (MAR) Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-27 Arcoma Kvartalsrapport Q3 2022: Fortsatt stark försäljning, +31% jämfört med motsvarande period föregående år. (MAR) Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-04 Arcoma Lars Lindström blir tillförordnad VD för Arcoma Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-26 Arcoma Arcoma vinner upphandling på 10 miljoner SEK till Tjeckien (MAR) Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-26 Arcoma Arcoma wins tender of 10 million SEK to Czech Republic (MAR) Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-26 Arcoma Återhämtning i Q2, ny analys om Arcoma av Erik Penser Bank. Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-24 Penser Access Penser Access: Återhämtning i Q2 - Arcoma Analyser Visa Stäng
2022-08-24 Arcoma Arcoma receives order of 8 systems to Thailand (MAR) Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-22 Arcoma Arcoma presenterar på Erik Penser Banks bolagsdag den 24e aug 2022. Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-19 Penser Access Penser Access: Intervju med Arcoma - Erik Penser Bank - 18 augusti 2022 Analyser Visa Stäng
2022-08-17 Arcoma Arcoma AB: Kvartalsrapport Q2 2022: Stark återhämtning. EBITDA ökar med 15% (MAR) Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
24 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3