Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-07-05 Arcoma Tarik Cengiz utses till ny Global Sales Director och Jesper Lindroos blir ny COO. Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-12 Arcoma Arcoma signs distribution agreement with Canon Korea Inc. Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-17 Arcoma Kommuniké från årsstämma i Arcoma Aktiebolag den 17 maj 2023. Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-03 Arcoma Arcoma AB har erhållit certifiering enligt MDR (MAR) Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-03 Arcoma Arcoma AB has received certification according to MDR (MAR) Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-03 Penser Access Penser Access: Intervju med Arcoma - Erik Penser Bank - 3 maj 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-02 Penser Access Penser Access: Förlänger trend av stark tillväxt - Arcoma Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-27 Arcoma Kvartalsrapport Q1 2023: Positivt momentum – nettoomsättningen ökar med 55% (MAR) Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 27 Apr 2023 | Arcoma

Kvartalsrapport Q1 2023: Positivt momentum – nettoomsättningen ökar med 55% (MAR)

2023-04-27

PRESSRELEASE

Kvartalsrapport Q1 2023: P ositivt momentum nettoomsättningen ökar med 55% (MAR)

FINANSIELLT SAMMANDRAG

Första kvartalet

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 37 587 (24 291) kSEK
  • EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till -196 (619) kSEK
  • Resultat efter skatt uppgick till -2 336 (-1 211) kSEK
  • Resultat per aktie -0,18 (-0,09) SEK

VIKTIGA HÄNDELSER I PERIODEN

  • Mattias Leire tillträder som VD 6/2
  • Arcoma lanserar live-kamera och avancerad fjärrkontroll
  • Arcoma får första ordern på Precision i5 med livekamera och avancerad fjärrkontroll
  • Arcoma får en order på 8 system till Schweiz

EFTER PERIODEN

  • Inget att rapportera

VD-kommentar:

P ositivt momentum nettoomsättningen ökar med 55%

Nettoomsättningen i Q1 når 37,6 MSEK (24,3 MSEK), en ökning med hela 55%. Vi ser att trenden från Q4 fortsätter där vi är tillbaka till pre-pandemi nivåer i marknaden. Marknaden i vårt segment har mycket aktivet och pågående affärsdiskussioner.

Försäljningen i Europa har visat på en mycket stark tillväxt och uppgår till hela +301% jämfört med samma period förra året. Vi ser hög aktivitet och att installationer fortlöper enligt plan. Amerikanska marknaden bidrog mindre än förväntat i kvartalet men vi ser positivt på utvecklingen och de kommersiella investeringar vår partner Canon gör i marknaden.

I kvartalet lanserade vi live-kamera och avancerad fjärrkontroll och vann första order till Schweiz med den uppgraderade funktionaliteten. Kameran förbättrar arbetsflöden, effektiviteten på röntgensystemet och öppnar upp möjligheten för olika framtida AI-applikationer. Det är glädjande att denna produktnyhet redan nu skapat stort intresse och efterfrågan.

Bruttomarginalen i kvartalet uppgår till 33% (47%). Den lägre marginalen är en kombination av en ofördelaktig regional och produktförsäljningsmix samt att valutan hade en negativ påverkan med ca 3 procentenheter på marginalen. Bruttomarginalen har också påverkats negativt av affärer offererade under pandemin vilka nu levererats i perioden. Försäljningen av dessa system, till en lägre bruttomarginal, beslutades under en period när det rådde en stor marknadsoro. Vi har under kvartalet arbetat med uppdaterad prissättning och fokus på marginalförbättring kvarstår.

EBITDA i kvartalet uppgår till –0,2 MSEK (0,6 MSEK), en minskning med 0,8 MSEK drivet av den lägre marginalen.

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 2,8 MSEK (-5,7 MSEK), investeringar om 1,8 MSEK (0,1 MSEK) har genomförts i perioden.

Vi ser en förbättring i leveransprecision och ledtider men har fortfarande vissa utmaningar. Vi fortsätter med ett proaktivt arbete för att minimera dessa risker och förseningar i försörjningskedjan.
Vi fortsätter vårt arbete med att uppfylla de nya skärpta MDR kraven. Vi är i slutfas av arbetet och enligt plan. Vi räknar med att vara certifierade under våren 2023.

Vi ser med tillförsikt mot att momentum från förra kvartalet kvarstår med många fler affärsmöjligheter idag mot hur marknadsläget såg ut för drygt ett år sedan. Vi visar återigen ett kvartal med stark tillväxt och vi ser nu fram mot att accelerera mot lönsam tillväxt.

Mattias Leire
VD Arcoma AB (publ)

Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. För mer information om bolaget besök www.arcoma.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Leire, VD, mattias.leire@arcoma.se , 0766-66 54 88
Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 27/4 2023 kl. 08.30

För mer IR-relaterad information och möjlighet till prenumeration av pressreleaser, vänligen besök vår ir-sida: www.arcoma.se/about-us/investors/

Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 27/4 2023 kl. 08.30

Bilaga


2023-04-26 Arcoma Arcoma receives order of 10 systems to Thailand Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-13 Arcoma Kallelse till årsstämma i Arcoma Aktiebolag Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-06 Arcoma Årsredovisning 2022 är nu publicerad Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-13 Arcoma Arcoma får första order på Arcoma Precision i5 med live-kamera och avancerad fjärrkontroll Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-13 Penser Access Penser Access: Starkt Q4 avslutar 2022 - Arcoma Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-09 Arcoma Bokslutskommuniké 2022: Omsättningsrekord i det fjärde kvartalet (MAR) Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-07 Arcoma Arcoma lanserar live-kamera och avancerad fjärrkontroll Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-27 Arcoma Arcoma AB: Arcoma får order på 8 system värd ca 12,6 miljoner SEK (MAR) Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-18 Arcoma Kommuniké från extra bolagsstämma i Arcoma Aktiebolag den 18 november 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-04 Penser Access Penser Access: Åter till lönsamhet i starkt Q3 - Arcoma Analyser Visa Stäng
2022-11-04 Arcoma Valberedning utsedd inför årsstämma 2023 i Arcoma AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-02 Arcoma Kallelse till extra bolagsstämma i Arcoma Aktiebolag Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-01 Arcoma Styrelsen beslutar om riktad nyemission och föreslår teckningsoptionsprogram till den tillträdande verkställande direktören Mattias Leire (MAR) Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-28 Arcoma Mattias Leire utses till ny VD för Arcoma AB (MAR) Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-27 Arcoma Kvartalsrapport Q3 2022: Fortsatt stark försäljning, +31% jämfört med motsvarande period föregående år. (MAR) Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-04 Arcoma Lars Lindström blir tillförordnad VD för Arcoma Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-26 Arcoma Arcoma vinner upphandling på 10 miljoner SEK till Tjeckien (MAR) Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-26 Arcoma Arcoma wins tender of 10 million SEK to Czech Republic (MAR) Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-26 Arcoma Återhämtning i Q2, ny analys om Arcoma av Erik Penser Bank. Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-24 Penser Access Penser Access: Återhämtning i Q2 - Arcoma Analyser Visa Stäng
2022-08-24 Arcoma Arcoma receives order of 8 systems to Thailand (MAR) Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-22 Arcoma Arcoma presenterar på Erik Penser Banks bolagsdag den 24e aug 2022. Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-19 Penser Access Penser Access: Intervju med Arcoma - Erik Penser Bank - 18 augusti 2022 Analyser Visa Stäng
2022-08-17 Arcoma Arcoma AB: Kvartalsrapport Q2 2022: Stark återhämtning. EBITDA ökar med 15% (MAR) Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
24 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3