Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-01-26 Aino Health AB (publ) Aino Health inleder ett nära samarbete med Visma Public Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-26 Aino Health AB (publ) Aino Health is starting close co-operation with Visma Public Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-19 Aino Health AB (publ) Finskt välfärdsområde väljer Aino Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-19 Aino Health AB (publ) Finnish Wellbeing Services Counties continue to choose Aino for Employee Sustainability Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-29 Aino Health AB (publ) Finnish wellbeing services county chooses Aino Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-29 Aino Health AB (publ) Finskt välfärdsområde väljer Aino Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-22 Aino Health AB (publ) A leading manufacturing company has chosen Aino Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-22 Aino Health AB (publ) Ett ledande tillverkningsföretag väljer Aino Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 22 Nov 2022 | Aino Health

Ett ledande tillverkningsföretag väljer Aino

Ett ledande tillverkningsföretag har valt Ainos SaaS-lösning. Avtalet innehåller totalt 6 000 licenser. Implementering sker under första kvartalet 2023. 

“Vi är mycket glada och stolta över att få arbeta med ännu ett ledande tillverkningsföretag och ser fram emot att skapa mervärde och bidra till ökad Employee Sustainability”, säger Jyrki Eklund, VD Aino Health. 

Aino’s SaaS-lösning stödjer chefer med interna hälsorelaterade processer och frånvarohantering. Den erbjuder också rapporterings- och analysverktyg för att följa viktiga mätvärden relaterade till företagets hälsohantering. Målet med lösningen är att digitalisera arbetsförmågeprocesser och öka medarbetarnas välbefinnande. 

För mer information
Jyrki Eklund 
VD, Aino Health 
Telefon: +358 40 042 4221 
jyrki.eklund@ainohealth.com  

Certified adviser 
Erik Penser Bank 
+46 8 463 83 00 
certifiedadviser@penser.se  

Om Aino Health (publ)  
Aino Health är den ledande leverantören av Software as a Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system av SaaS-plattformar och tjänster minskar sjukfrånvaro, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och medarbetarengagemang genom att göra hälsa och välbefinnande till en integrerad del av det dagliga arbetet. För mer information besök ainohealth.com. 


2022-11-01 Aino Health AB (publ) Aino Health (publ): Delårsrapport Januari-September 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-01 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health interim report January-September 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-11 Aino Health AB (publ) Kokkola Stad i Finland väljer Aino Health Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-11 Aino Health AB (publ) Finnish City of Kokkola chooses Aino Health Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-09 Aino Health AB (publ) Aino Health sluter avtal med Kuopio Stad om 4 000 licenser Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-09 Aino Health AB (publ) Aino Health concludes an agreement with the City of Kuopio concerning 4 000 licenses Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-22 Aino Health AB (publ) Aino Health (publ): Delårsrapport Januari-Juni 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-22 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): interim report January-June 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-01 Aino Health AB (publ) Aino Health i Almedalen: Paneldiskussion om att säkra miljontals arbetstillfällen i EU Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-23 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Kommuniké från årsstämma 2022 i Aino Health AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-16 Aino Health AB (publ) Aino Health (publ): Delårsrapport Januari-Mars 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-28 Aino Health AB (publ) Aino Health (publ): Globalt företag expanderar avtal med Aino Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-28 Aino Health AB (publ) Aino Health (publ): Global company expands agreement with Aino Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-20 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Årsredovisning 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-20 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ) beslutar om riktad emission av konvertibler till Norberg & Partner Sustainable Group AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-19 Aino Health AB (publ) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AINO HEALTH AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-19 Aino Health AB (publ) Förslag till ny styrelseledamot i Aino Health AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-03-30 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino utökar avtalet med DHL Supply Chain för att omfatta alla medarbetare i Sverige Pressreleaser Visa Stäng
2022-03-30 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino expands agreement with DHL Supply Chain to include all employees in Sweden Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

10 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1