Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-08-15 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): delårsrapport januari-juni 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-15 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): interim report january-june 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-10 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ) offentliggör memorandum avseende företrädesemission Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-03 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Företrädesemission i Aino Health AB (publ) om cirka 12,7 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-12 Aino Health AB (publ) Kommuniké från extra bolagsstämma den 12 juni 2023 i Aino Health AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-07 Aino Health AB (publ) Kommuniké från årsstämma 2023 i Aino Health AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-16 Aino Health AB (publ) Aino Health delårsrapport Januari-Mars 2023 Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 16 May 2023 | Aino Health

Aino Health delårsrapport Januari-Mars 2023

Stark licenstillväxt, Ökad omsättning, Förbättrat resultat, Förbättrat operativt kassaflöde


• Omsättningen uppgick till 6 180 (5 424) TSEK 
• Resultatet efter finansiella poster -2 791 (-3 722) TSEK 
• Resultatet per aktie uppgick till -0,1 (-0,1) SEK

Vi är stolta över att presentera vår fortsatta framgång och de senaste nyheterna från Q1 2023. Vi kan med glädje meddela att vårt fokus på ökad licenstillväxt har burit frukt. Jämfört med samma period förra året har vi upplevt en ökning av licenser på strax över femtio procent. Detta är en stor milstolpe för oss och ett bevis på att vår SaaS-lösning är efterfrågad och uppskattad på marknaden.

Men det är inte bara licenser som ökar, vår lönsamhet och operationella resultat har också förbättrats betydligt. Under Q1 2023 har ytterligare ett finskt välfärdsområde valt Ainos SaaS-lösning, vilket omfattar cirka 7 400 medarbetare. Implementeringen av lösningen beräknas ske i slutet av tredje kvartalet 2023. Detta avtal förstärker vårt växande fotavtryck inom offentlig sektor och bekräftar vår position som en ledande aktör inom Human Capital Management.

Ett annat stort steg för Aino Health under kvartalet är det nära samarbete som ingåtts med Visma Public, en av de främsta leverantörerna av löne- och HR-system i Norden. Visma Publics mjukvara integreras med lönebesked för 250 000 offentliga förvaltningsanställda som produceras månadsvis med. Detta samarbete stärker vår position på den nordiska marknaden och erbjudandet för vår kundbas inom offentlig sektor.

Aino Health har även haft framgångar på den finska marknaden där ytterligare en finsk kommun, Lapinlahden kunta, har valt vår SaaS-lösning. Avtalet omfattar totalt cirka 320 medarbetare och implementeringen beräknas ske i slutet av andra kvartalet 2023. Detta visar på vårt engagemang att erbjuda effektiva lösningar för Employee Sustainability även på lokal nivå. Dessa nyheter visar att Aino Health fortsätter att bygga på det framgångsrika 2022, där vi senast i fjärde kvartalet tecknade flera nya avtal med samhällsbärande organisationer och företag. Licensutökning om ungefär sextio procent under förra året pekar på en stark tillväxt inom viktiga samhällsbärande branscher som hälso- och sjukvård, infrastruktur och transport.

Vi befinner oss i en stark position för att ta del av och bidra till de globala trenderna inom vårt verksamhetsområde. Dessa trender innefattar bland annat en växande medvetenhet om vikten av Human Capital Management och en ökande efterfrågan på innovativa digitala lösningar för att främja en hållbar arbetsmiljö för medarbetare. Vi är övertygade om att dessa trender kommer att fortsätta att växa under de kommande åren, och vi ser fram emot att kontinuerligt erbjuda våra kunder marknadsledande lösningar som uppfyller och överträffar deras förväntningar.

Denna information är sådan som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jyrki Eklunds, vd och koncernchef för Aino Health AB, försorg, för offentliggörande den 16 maj, 2023 kl. 08.30 CET.


För mer information
Jyrki Eklund, VD
Aino Health
Telefon: +358 40 042 4221

Certified Adviser
Erik Penser Bank
För mer information:  https://investors.ainohealth.com/certified-adviser/

Om Aino Health (publ)
Aino Health är den ledande leverantören av Software as a Service-lösningar inom Human Capital Productivity och Employee Sustainability. Företagets kompletta system med SaaS-plattformar och tjänster minskar sjukfrånvaro, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultaten genom ökad produktivitet och medarbetarengagemang genom att göra hälsa, välbefinnande och säkerhet till en integrerad del av det dagliga arbetet. För mer information besök www.ainohealth.com

Bilaga


2023-05-16 Aino Health AB (publ) Aino Health interim report January-march 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-10 Aino Health AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AINO HEALTH AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-05 Aino Health AB (publ) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AINO HEALTH AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-30 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Årsredovisning 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-21 Aino Health AB (publ) A foundation providing care services for the elderly has chosen Aino Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-21 Aino Health AB (publ) En stiftelse som tillhandahåller omsorgstjänster för äldre har valt Aino Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-24 Aino Health AB (publ) Ytterligare en finsk kommun, Lapinlahden kunta, har valt Ainos SaaS-lösning Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-24 Aino Health AB (publ) Another Finnish municipality, Lapinlahden kunta, has chosen Aino's SaaS solution. Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-10 Aino Health AB (publ) Aino Health bokslutskommuniké Januari-December 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-10 Aino Health AB (publ) Aino Health year-end report January-December 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-26 Aino Health AB (publ) Aino Health is starting close co-operation with Visma Public Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-26 Aino Health AB (publ) Aino Health inleder ett nära samarbete med Visma Public Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-19 Aino Health AB (publ) Finnish Wellbeing Services Counties continue to choose Aino for Employee Sustainability Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-19 Aino Health AB (publ) Finskt välfärdsområde väljer Aino Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-29 Aino Health AB (publ) Finskt välfärdsområde väljer Aino Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-29 Aino Health AB (publ) Finnish wellbeing services county chooses Aino Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-22 Aino Health AB (publ) A leading manufacturing company has chosen Aino Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-22 Aino Health AB (publ) Ett ledande tillverkningsföretag väljer Aino Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-01 Aino Health AB (publ) Aino Health (publ): Delårsrapport Januari-September 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-01 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health interim report January-September 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-11 Aino Health AB (publ) Kokkola Stad i Finland väljer Aino Health Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-11 Aino Health AB (publ) Finnish City of Kokkola chooses Aino Health Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-09 Aino Health AB (publ) Aino Health concludes an agreement with the City of Kuopio concerning 4 000 licenses Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-09 Aino Health AB (publ) Aino Health sluter avtal med Kuopio Stad om 4 000 licenser Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-22 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): interim report January-June 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-22 Aino Health AB (publ) Aino Health (publ): Delårsrapport Januari-Juni 2022 Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

16 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3