Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-01-04 AdderaCare AdderaCares ansökan om avnotering godkänd - sista dag för handel blir den 20 januari 2023 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-04 AdderaCare Kallelse till extra bolagsstämma i AdderaCare AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-04 AdderaCare AdderaCare AB ansöker om avnotering och kallar till extra bolagsstämma samt meddelar tillträdande av ny verkställande direktör Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-18 Penser Access Penser Access: God utveckling i kvartalet och bud på bolaget - AdderaCare Analyser Visa Stäng
2022-11-17 AdderaCare Uttalande från styrelsen i AdderaCare AB med anledning av det offentliga uppköpserbjudandet från MedCap AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 AdderaCare AdderaCare offentliggör delårsrapport för det tredje kvartalet 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-24 AdderaCare AdderaCares dotterbolag Komikapp utser Johanna Odell till ny VD Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-08 AdderaCare Tillträdande VD Tove Christiansson förvärvar aktier i AdderaCare Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-01 AdderaCare AdderaCare utser Tove Christiansson till ny VD Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 Penser Access Penser Access: Stark rapport för andra kvartalet - AdderaCare Analyser Visa Stäng
Analyser | 26 Aug 2022 | AdderaCare

Penser Access: Stark rapport för andra kvartalet – AdderaCare

Stark utveckling
Omsättningen förbättrades med 21% till 74,3 mkr (61,6). EBITDA stärktes med 33% till 8,1 mkr (6,1). Ökningen av omsättningen är driven av bra tillväxt inom Tillgänglighet och Mobilitet. Tillsammans med förbättrad effektivitet och prishöjningar, ledde detta till förbättrat resultat. Efterfrågan börjar komma tillbaka efter pandemin med dess restriktioner, och logistikproblemen ser ut att lätta än mer framöver.

Framtiden ser ljus ut
Även om förvärvet av Linds Ortopediska blev en förlustaffär är det positivt att, att rensat för Linds, levererade de övriga bolagen ett EBITDA som var 60% bättre y/y. En allt starkare efterfrågan, och bevis för att det interna strategiarbetet börjar ge frukt lovar gott inför framtiden. Utöver det ser vi fram emot fler förvärv och en fortsatt expansion.

Höjda prognoser och höjt avkastningskrav
Det starka resultatet gör att vi justerar upp våra prognoser (se s. 5 för detaljer). Motiverat värde uppgår till 4,10 – 4,50 kr per aktie (4,70 – 4,90) där sänkningen baseras på en höjning av avkastningskravet från 11% till 14%. Detta är i linje med analysavdelningens nya ramverk för avkastningskrav, som har som syfte att bättre reflektera risken med att investera i mindre bolag.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 26-08-2022 kl. 08:46: https://docs.penser.se/a/3014/ADDERA20220826.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på  https://epaccess.penser.se/

2022-08-25 AdderaCare AdderaCare offentliggör halvårsrapport för 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng