Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-01-04 AdderaCare AdderaCares ansökan om avnotering godkänd - sista dag för handel blir den 20 januari 2023 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-04 AdderaCare Kallelse till extra bolagsstämma i AdderaCare AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-04 AdderaCare AdderaCare AB ansöker om avnotering och kallar till extra bolagsstämma samt meddelar tillträdande av ny verkställande direktör Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-18 Penser Access Penser Access: God utveckling i kvartalet och bud på bolaget - AdderaCare Analyser Visa Stäng
Analyser | 18 Nov 2022 | AdderaCare

Penser Access: God utveckling i kvartalet och bud på bolaget – AdderaCare

Fortsatt omsättningsökning i kvarvarande bolag
Omsättningen blev 57 mkr vilket var en ökning med 10% justerat för avyttringen av Linds Ortopediska som skedde i juli. EBITDA var 3 mkr vilket också var högre rensat för Linds. Större delen av AdderaCares kvarvarande dotterbolag visade en god utveckling i kvartalet. Logistik- och leveransproblem fortsätter att lätta, prishöjningar slår igenom och det interna strategiarbetet för att öka effektiviteten och lönsamheten fortlöper.

MedCap lägger bud på AdderaCare
I samband med att kvartalsrapporten släpptes offentliggjordes att MedCap lägger ett kontantbud på AdderaCare på 3,60 kr per aktie. Styrelsen rekommenderar budet och närmare 60% av aktieägarna ställer sig positiva till erbjudandet. Budet innebär en premie på 18% från gårdagens stängning.
 
Ingen förändring på motiverat värde
I samband med rapporten justeras våra estimat ner något, rent mekaniskt. I övrigt låter vi våra estimat ligga oförändrade och behåller vårt motiverade värde på 4,10 – 4,50 kr, vilket vi noterar är högre än kontantbudet på 3,60 kr.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 18-11-2022 kl. 08:32: https://docs.penser.se/a/3304/AdderaCare_Q3_2022.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på  https://epaccess.penser.se/

2022-11-17 AdderaCare Uttalande från styrelsen i AdderaCare AB med anledning av det offentliga uppköpserbjudandet från MedCap AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 AdderaCare AdderaCare offentliggör delårsrapport för det tredje kvartalet 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-24 AdderaCare AdderaCares dotterbolag Komikapp utser Johanna Odell till ny VD Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-08 AdderaCare Tillträdande VD Tove Christiansson förvärvar aktier i AdderaCare Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-01 AdderaCare AdderaCare utser Tove Christiansson till ny VD Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 Penser Access Penser Access: Stark rapport för andra kvartalet - AdderaCare Analyser Visa Stäng
2022-08-25 AdderaCare AdderaCare offentliggör halvårsrapport för 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng