Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-01-04 AdderaCare AdderaCares ansökan om avnotering godkänd - sista dag för handel blir den 20 januari 2023 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-04 AdderaCare Kallelse till extra bolagsstämma i AdderaCare AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-04 AdderaCare AdderaCare AB ansöker om avnotering och kallar till extra bolagsstämma samt meddelar tillträdande av ny verkställande direktör Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-18 Penser Access Penser Access: God utveckling i kvartalet och bud på bolaget - AdderaCare Analyser Visa Stäng
2022-11-17 AdderaCare Uttalande från styrelsen i AdderaCare AB med anledning av det offentliga uppköpserbjudandet från MedCap AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 AdderaCare AdderaCare offentliggör delårsrapport för det tredje kvartalet 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-24 AdderaCare AdderaCares dotterbolag Komikapp utser Johanna Odell till ny VD Analyser Ladda ner | Visa Stäng
Analyser | 24 Oct 2022 | AdderaCare

AdderaCares dotterbolag Komikapp utser Johanna Odell till ny VD

Styrelsen i Komikapp AB (”Komikapp”) har idag utsett Johanna Odell till ny vd för Komikapp. Johanna kommer närmast från rollen som försäljningschef på Abilia där hon ansvarat för Sverige och den internationella partneraffären. Abilia är ett dotterbolag inom den noterade MedCap-koncernen. Johanna kommer att tillträda som vd under januari 2023.

Johanna Odell har lång erfarenhet från ett flertal ledande försäljningsroller inom bland annat medtech-, telecom- och säkerhetsbranschen med fokus på att utveckla försäljningsorganisationer, skapa nya affärsmöjligheter och tillväxt. Johanna kommer närmast från rollen som försäljningschef på Abilia, ett bolag som utvecklar och säljer hjälpmedel för människor med kognitiva utmaningar.

”Jag är tacksam över förtroendet att få leda Komikapp. Jag har sett bolagets styrka i framförallt skolan och omsorgen och jag ser fram emot att fortsätta skapa tillväxt i bolaget tillsammans med teamet. Ett team som delar passionen om att hjälpa personer med särskilda behov”, säger Johanna Odell.

”Johanna har lång erfarenhet av att leda olika försäljningorganisationer. Hennes erfarenheter från Abilia och tidigare roller är mycket värdefulla i arbetet med att vidareutveckla Komikapp med fokus på tillväxt och högre lönsamhet”, säger Hugo Petit, tillförordnad verkställande direktör för AdderaCare.

2022-09-08 AdderaCare Tillträdande VD Tove Christiansson förvärvar aktier i AdderaCare Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-01 AdderaCare AdderaCare utser Tove Christiansson till ny VD Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 Penser Access Penser Access: Stark rapport för andra kvartalet - AdderaCare Analyser Visa Stäng
2022-08-25 AdderaCare AdderaCare offentliggör halvårsrapport för 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng