Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-08-07 AcouSort AcouSort invited to give a lecture at the Acoustofluidics conference Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-07 AcouSort AcouSort inbjudet att föreläsa på Acoustofluidics-konferens Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-05 AcouSort AcouSort: Cell therapy collaboration with leading global life science company continues to expand Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-05 AcouSort AcouSort: Cellterapisamarbetet med ett ledande globalt life science-företag fortsätter att expandera Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 5 Jul 2023 | AcouSort

AcouSort: Cellterapisamarbetet med ett ledande globalt life science-företag fortsätter att expandera

Det fortsatta samarbetet syftar till att mer i detalj utforska robustheten och anpassningsförmågan hos AcouSorts AcouWash-teknologi för partnerns specifika applikation och är ett viktigt steg mot utvecklingen av OEM-komponenter till partnerföretagets framtida cellterapiprodukter och -instrument. Utvecklingen av samarbetet är ytterligare en verifiering av den kommersiella potentialen i AcouSorts fokus på att utveckla teknologi mot färdiga OEM-separationsmoduler för cellterapiprodukter i kliniska miljöer.

”Vi är oerhört glada över att se den positiva utvecklingen av detta viktiga samarbete som passar perfekt in i vår strategiska kommersiella ambition att göra resan från partnerinnovation till återkommande försäljning av OEM-komponenter”, säger AcouSorts kommersiella direktör Agnes Michanek.

Denna information är sådan information som AcouSort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2023 8:50.

2023-06-16 AcouSort AcouSort stärker sin FoU-kapacitet genom rekrytering av Henrik Johansson Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-16 AcouSort AcouSort strengthens its R&D capabilities by the recruitment of Henrik Johansson Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-14 Analyst Group Analyst Group: Aktieanalys på AcouSort - Hög aktivitetsnivå och kommersiella framgångar möjliggör tillväxt Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-07 AcouSort AcouSort continues its strategic collaboration with academia- delivers a unique AcouWash 2 system to Lund University Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-07 AcouSort AcouSort fortsätter sitt strategiska samarbete med akademin -levererar unikt AcouWash 2-system till Lunds universitet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-31 Analyst Group Analyst Group: Analyst Group kommenterar AcouSorts Q1-rapport Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-31 AcouSort AcouSort AB - Interim Report for the period January - March 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-31 AcouSort AcouSort AB - delårsrapport för perioden januari - mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-26 AcouSort AcouSort launches next generation AcouTrap at CYTO 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-26 AcouSort AcouSort lanserar nästa generations AcouTrap på CYTO 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-15 AcouSort AcouSort expanderar till flödescytometri Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-15 AcouSort AcouSort expands its reach to flow cytometry Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 AcouSort The prestigious US National Institute of Health becomes a returning customer to AcouSort Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 AcouSort Det prestigefyllda amerikanska National Institute of Health blir en återkommande kund till AcouSort Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 AcouSort Kommuniké från årsstämma i AcouSort AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-21 AcouSort AcouSort selected by EIC for participation in leading medical exhibition for the third time Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-21 AcouSort AcouSort utvalt av EIC för deltagande i ledande medicinsk konferens för tredje gången Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-14 AcouSort AcouSort: Tjeckisk forskargrupp ser helt nya möjligheter för AcouWash vid förfining av fiskspermier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-14 AcouSort AcouSort: Czech research group sees novel opportunities for AcouWash in fish sperm refinement Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-11 AcouSort Komplettering av kallelse till årsstämma i AcouSort AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-03 AcouSort AcouSort: The stem cell therapy project Blue4Therapy brought to a highly successful close Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-03 AcouSort AcouSort: Stamcellsterapiprojektet Blue4Therapy har slutförts på ett mycket framgångsrikt sätt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-28 AcouSort AcouSort Årsredovisning 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-28 AcouSort Kallelse till årsstämma i AcouSort AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-06 Analyst Group Analyst Group: Aktieanalys på AcouSort - Står inför ett genombrottsår Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-03 AcouSort AcouSort: Strategiuppdatering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-03 AcouSort AcouSort: Strategy update Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-22 Analyst Group Analyst Group: Analyst Group kommenterar AcouSorts Q4-rapport Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-22 AcouSort AcouSort AB - Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-08 AcouSort AcouSort: Japanese collaboration agreement extended to allow final evaluation of performance on clinical samples Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-08 AcouSort AcouSort: Japanskt samarbetsavtal förlängs för att möjliggöra slutlig utvärdering med kliniska prover Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-20 Analyst Group Analyst Group: Analyst Group kommenterar AcouSorts utökade cellterapisamarbete Analyser Visa Stäng
2023-01-20 AcouSort AcouSort: Extended collaboration targeting cell therapies generates revenues of EUR 130,000 in 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-20 AcouSort AcouSort: Utökat cellterapisamarbete genererar intäkter på 130 000 euro under 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-19 AcouSort AcouSort och BlueCell i kommersiell planering i takt med att stamcellsterapiprojektet Blue4Therapy närmar sig slutförande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-19 AcouSort AcouSort and BlueCell in commercial planning as the stem cell therapy project Blue4Therapy approaches completion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-06 Analyst Group Analyst Group: Aktieanalys på AcouSort - Momentum i samtliga affärsområden Analyser Visa Stäng
2022-12-05 AcouSort Two of AcouSort's board members and CEO acquire shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-05 AcouSort Två av AcouSorts styrelsemedlemmar och vd förvärvar aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-01 AcouSort AcouSort: The BioWings project creates new opportunities for large-scale production and exosome-based diagnostics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-01 AcouSort AcouSort: BioWings-projektet skapar nya möjligheter för storskalig produktion och exosombaserad diagnostik Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-24 AcouSort AcouSort presenterar på Stora Aktiedagen i Stockholm den 30 november för att tala om utvecklingen inom det intensiva cellterapiområdet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-24 AcouSort AcouSort presents at Stora Aktiedagen in Stockholm, November 30, addressing current developments in the vibrant cell therapy space Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-23 Analyst Group Analyst Group: Analyst Group kommenterar AcouSorts Q3-rapport Analyser Visa Stäng
2022-11-23 AcouSort AcouSort AB - delårsrapport för perioden januari - september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 Analyst Group Analyst Group: Analyst Group kommenterar att AcouSort expanderar inom cellterapi och etablerar samarbete med globalt life science-bolag Analyser Visa Stäng
2022-11-14 AcouSort AcouSort expands its cell therapy efforts and enters collaboration with global life science company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-14 AcouSort AcouSort expanderar sin verksamhet inom cellterapi och etablerar samarbete med globalt life science-bolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 AcouSort AcouSort to supply Lund University with unique pre-focusing technology to enable high precision cell separation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 AcouSort AcouSort förser Lunds universitet med unik förfokuseringsteknik för att möjliggöra cellseparation med hög precision Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-21 AcouSort AcouSort reser till Japan för att återuppta marknadsföringsarbetet när landet nu öppnar upp efter pandemin Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-21 AcouSort AcouSort travels to Japan to re-ignite marketing efforts as the country opens up after the pandemic Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-14 AcouSort AcouSort's role in the Blue4Therapy project expands - SEK 700,000 in additional revenue in 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-14 AcouSort AcouSorts roll i Blue4Therapy-projektet expanderar  -  700 000 SEK i ytterligare intäkter under 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-22 AcouSort AcouSort: Kom till Aktiedagen Lund 26 september för att få veta mer om hur ultraljud kan användas för att bekämpa världens dödligaste sjukdomar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-22 AcouSort AcouSort: Visit Aktiedagen Lund September 26, and learn how ultrasound can be used to fight the world's deadliest diseases Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-09 AcouSort AcouSort utvalt av EIC för deltagande på MEDICA, Europas ledande medicinska utställning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-09 AcouSort AcouSort selected by EIC for participation at MEDICA, Europe's leading medical exhibition Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-02 Analyst Group Analyst Group: Aktieanalys på AcouSort - Validering av teknikhöjd efter viktigt forskningsanslag Analyser Visa Stäng
2022-08-25 Analyst Group Analyst Group: Analyst Group kommenterar AcouSorts Q2-rapport Analyser Visa Stäng
2022-08-24 AcouSort AcouSort AB - delårsrapport för perioden januari - juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

28 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
27 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
26 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024