Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-08-04 AAC Clyde Space Last day of trading in AAC Clyde Space BTA is August 4, 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-27 AAC Clyde Space AAC Clyde Space to publish Q2 report on August 30 Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-26 AAC Clyde Space AAC Clyde Space advances xSPANCION into its final phase 3B Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-19 AAC Clyde Space AAC Clyde Space announces outcome of the rights issue Pressreleaser Visa Stäng
2023-07-04 AAC Clyde Space Arctic Weather Satellite progressing towards launch Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-30 AAC Clyde Space AAC Clyde Space wins SEK 16.1 M satellite order from Kawa Space Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-29 AAC Clyde Space AAC Clyde Space publishes prospectus Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-26 AAC Clyde Space Bulletin from the Extraordinary General Meeting in AAC Clyde Space AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-26 AAC Clyde Space Kommuniké från extra bolagsstämma i AAC Clyde Space AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 26 Jun 2023 | AAC Clyde Space

Kommuniké från extra bolagsstämma i AAC Clyde Space AB (publ)

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AAC CLYDE SPACE AB (PUBL)

2023-06-26 AAC Clyde Space AB (publ)
Vid extra bolagsstämma i AAC Clyde Space AB (publ) (”Bolaget”) måndagen den 26 juni 2023 klockan 13.00 fattades följande beslut:

Godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna.

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut per den 6 juni 2023 om att öka Bolagets aktiekapital med högst   4 915 464,24 kronor genom emission av högst 122 886 606 aktier. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen erhåller aktieägaren en (1) teckningsrätt, varvid fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. Teckningskursen per aktie uppgår till 0,60 kronor, vilket vid full teckning ger en total teckningslikvid om 73 731 963,60 kronor.

För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta att tilldelning i första hand ska ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjas för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. För det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält sig för teckning för och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje och sista hand ska tilldelning ske till de parter som garanterat emissionen, i förhållande till ställda garantiutfästelser.

Avstämningsdag för bestämmande av vilka aktieägare som ska vara berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara 29 juni 2023. Fullständiga villkor för företrädesemissionen och vidare information om teckningslikviden, garantiåtaganden med mera kommer att framgå av det prospekt som kommer att offentliggöras av Bolaget senast i samband med att teckningsperioden inleds.

FÖR MER INFORMATION :
Vänligen besök:  www.aac-clyde.space eller kontakta:
Styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, investor@aac-clydespace.com
CFO Mats Thideman, investor@aac-clydespace.com , mobil +46 70 556 09 73

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
AAC-Clyde-Space-Pressmeddelande-2023-06-26-SV.pdf

OM AAC CLYDE SPACE
AAC Clyde Space är specialiserade på småsatellitteknologi och -tjänster som gör det möjligt för företag, myndigheter och utbildningsorganisationer att i nära realtid få tillgång till högkvalitativa data från rymden. Koncernens växande förmågor finns inom tre områden:

Space Data as a Service – levererar data från rymden direkt till kunder
Rymdprogram – nyckelfärdiga lösningar som ger kunder möjlighet att effektivisera sina rymdprogram
Rymdprodukter och komponenter – ett komplett utbud av standardsystem och skräddarsydda delsystem, komponenter och sensorer

AAC Clyde Space avser att bli världsledande inom kommersiella småsatelliter och rymdbaserade tjänster genom att fortsätta att utveckla sin teknologi för att hantera globala utmaningar och förbättra vårt liv på jorden.

Koncernens verksamhet bedrivs huvudsakligen i Sverige, Storbritannien, Nederländerna, Sydafrika och USA, med partnernätverk i Japan och Sydkorea.

AAC Clyde Spaces aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser. Aktien är även upptagen för handel på amerikanska OTCQX-marknaden under symbolen ACCMF.

2023-06-09 AAC Clyde Space AAC Clyde Space targets profitable growth with expansion of its own satellite fleet Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-06 AAC Clyde Space Kallelse till extra bolagsstämma i AAC Clyde Space AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-06 AAC Clyde Space Notice to attend the extraordinary general meeting in AAC Clyde Space AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-06 AAC Clyde Space The Board of Directors of AAC Clyde Space has resolved on a rights issue of approximately SEK 73.7 million and secured loan facilities of SEK 20 million Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-25 AAC Clyde Space Kommuniké från årsstämma i AAC Clyde Space AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-25 AAC Clyde Space Bulletin from the Annual General Meeting in AAC Clyde Space AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-27 AAC Clyde Space AAC Clyde Space publishes the Annual Report for 2022 Rapporter Visa Stäng
2023-04-27 AAC Clyde Space AAC Clyde Space offentliggör årsredovisningen för 2022 Rapporter Visa Stäng
2023-04-25 AAC Clyde Space Kallelse till årsstämma i AAC Clyde Space AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-25 AAC Clyde Space Notice to attend the annual general meeting in AAC Clyde Space AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-25 AAC Clyde Space Interim report for AAC Clyde Space AB (publ) January - March 2023 Rapporter Visa Stäng
2023-04-19 AAC Clyde Space AAC Clyde Space brings forward publication of the Interim Report for the first quarter of 2023 to April 25, 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-15 AAC Clyde Space AAC Clyde Space SDaaS Satellite Successfully Launched on SpaceX Rocket Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-14 AAC Clyde Space AAC Clyde Space components onboard ESA's Jupiter mission Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-31 AAC Clyde Space AAC Clyde Space wins avionic orders Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-28 AAC Clyde Space AAC Clyde Space strengthens short-term financing to manage larger business volumes Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-22 AAC Clyde Space AAC Hyperion in consortium selected to deliver laser system to TNO Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-01 AAC Clyde Space AAC Clyde Space continues its transformation shipping first EPIC VIEW Space Data as a Service satellite Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-23 AAC Clyde Space Year-End report for AAC Clyde Space AB (publ) January - December 2022 Rapporter Visa Stäng
2023-02-16 AAC Clyde Space AAC Clyde Space wins order from US blue chip company Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-08 AAC Clyde Space AAC Clyde Space wins SEK 6.1 M order Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-01 AAC Clyde Space AAC Clyde Space wins SEK 23.8 M US order Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-26 AAC Clyde Space AAC Clyde Space to be part of first European Space Situational Awareness GEO satellite Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-17 AAC Clyde Space AAC Clyde Space wins SEK 2.6 M follow-on order for in-orbit production mission Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-12 AAC Clyde Space Statement on the AAC Clyde Space manufactured satellite manifested on Virgin Orbit's "Start Me Up" launch Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-06 AAC Clyde Space AAC Clyde Space AIS communications satellite Kelpie-1 successfully launched from Cape Canaveral Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-12 AAC Clyde Space AAC Clyde Space wins USD 0.85 m subsystems order from Intuitive Machines for Moon mission Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-08 AAC Clyde Space Astroscale extends AAC Clyde Space order by GBP 0.611 M Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-02 AAC Clyde Space AAC Clyde Space wins 5-year contract worth 6.1 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-24 AAC Clyde Space AAC Clyde Space issues renumeration shares Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-24 AAC Clyde Space AAC Clyde Space Delivers First Kelpie Satellite Supporting ORBCOMM's AIS Service to Cape Canaveral launch site Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-24 AAC Clyde Space Interim report for AAC Clyde Space AB (publ) January - September 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-11-08 AAC Clyde Space AAC Clyde Space wins order to continue operating Seahawk Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-03 AAC Clyde Space AAC Space Africa licenses technology and expands product range Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-03 AAC Clyde Space AAC Clyde Space progresses the xSPANCION constellation project Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-02 AAC Clyde Space Sweden's MATS satellite set to Launch Carrying AAC Clyde Space Solutions Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-12 AAC Clyde Space IOD-3 Amber ready for first UK satellite launch Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-12 AAC Clyde Space AAC Clyde Space wins 0.875 MGBP order from Astroscale Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-26 AAC Clyde Space AAC Clyde Space receives royalties of 5.4 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-22 AAC Clyde Space AAC Clyde Space wins 0.94 MGBP order from Astroscale Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-25 AAC Clyde Space Interim report for AAC Clyde Space AB (publ) January - June 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-08-17 AAC Clyde Space AAC Clyde Space wins 6.1 MSEK order from OHB Pressreleaser Visa Stäng