Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Senaste intervju | 17 Sep 2015 | Arcoma

Arcoma, ett svenskt röntgenbolag på en…

Arcoma, ett svenskt röntgenbolag på en global marknad. Arcoma skapar innovativa digitala röntgensystem som bl a möjliggör kortare ledtider jämfört med traditionell teknik med film som framkallas. Bolaget genomför för…

Läs intervju
Senaste intervju | 7 May 2015 |

Teknologin redo för kommersialisering

Arcoma, ett svenskt röntgenbolag på en global marknad. Arcoma skapar innovativa digitala röntgensystem som bl a möjliggör kortare ledtider jämfört med traditionell teknik med film som framkallas. Bolaget genomför för…

Läs intervju
Senaste intervju | 18 Mar 2015 |

Tyskland, USA, Storbritannien och Asien…

Arcoma, ett svenskt röntgenbolag på en global marknad. Arcoma skapar innovativa digitala röntgensystem som bl a möjliggör kortare ledtider jämfört med traditionell teknik med film som framkallas. Bolaget genomför för…

Läs intervju
Senaste intervju | 12 Mar 2015 | Mavshack

Global tillväxt med lokalt fokus

Arcoma, ett svenskt röntgenbolag på en global marknad. Arcoma skapar innovativa digitala röntgensystem som bl a möjliggör kortare ledtider jämfört med traditionell teknik med film som framkallas. Bolaget genomför för…

Läs intervju
Senaste intervju | 18 Nov 2014 |

Bitarna på plats inför en bredare…

Arcoma, ett svenskt röntgenbolag på en global marknad. Arcoma skapar innovativa digitala röntgensystem som bl a möjliggör kortare ledtider jämfört med traditionell teknik med film som framkallas. Bolaget genomför för…

Läs intervju
Senaste intervju | 3 Oct 2014 |

Från Internettrafik till intäkter

Arcoma, ett svenskt röntgenbolag på en global marknad. Arcoma skapar innovativa digitala röntgensystem som bl a möjliggör kortare ledtider jämfört med traditionell teknik med film som framkallas. Bolaget genomför för…

Läs intervju
Senaste intervju | 29 Sep 2014 |

Unik teknik för däckåtervinning med…

Arcoma, ett svenskt röntgenbolag på en global marknad. Arcoma skapar innovativa digitala röntgensystem som bl a möjliggör kortare ledtider jämfört med traditionell teknik med film som framkallas. Bolaget genomför för…

Läs intervju

Arcoma, ett svenskt röntgenbolag på en global marknad.

Arcoma skapar innovativa digitala röntgensystem som bl a möjliggör kortare ledtider jämfört med traditionell teknik med film som framkallas. Bolaget genomför för tillfället en nyemission för att ytterligare stärka sin närvaro på den globala marknaden samt färdigställa sitt senaste system, Precision. Erik Penser Bank har intervjuat VD Jonas Salomonson om bolagets verksamhet, marknad och framtida planer.

Kan du kortfattat berätta om Arcomas verksamhet och vad som skiljer er från era konkurrenter?

Arcoma är en ledande leverantör av högkvalitativa, tekniskt avancerade, digitala röntgensystem. Över 2 500 av Arcomas digitala röntgensystem finns idag installerade över hela världen. Bolaget har sitt huvudkontor i Växjö och har två dotterbolag, ett i Hong Kong och ett i USA. Arcomas produkter utmärker sig bland annat genom god ergonomi och högt patientflöde. Våra produkter erbjuder ett stort mått av flexibilitet vilket är en konkurrensfördel i upphandlingar. Arcomas digitala röntgensystem säljs under eget varumärke genom distributörer på valda marknader. Bolaget säljer positioneringsystem och delsystem samt reservdelar till industriledande globala OEM-partners som FUJIFILM, Konica Minolta, Siemens och Canon. De multipla försäljningskanalerna möjliggör att Arcoma kan kommersialisera sina produkter globalt. Arcoma är ett unikt bolag i branschen och konkurrerar trots sin relativa litenhet med många större spelare. Vi gör det genom god kvalitet, robusta och driftssäkra produkter samt genom att erbjuda produkter som ger flexibilitet att installeras i många olika typer av rum och konfigurationer vilket bidrar till en god totalekonomi för slutkunden.

Hur ser marknaden för röntgensystem ut och ser ni några tydliga trender?

Enligt Global Data uppgår marknaderna för traditionella röntgensystem i Europa, Asien och USA till totalt 3,3 miljarder USD. Marknaden för traditionella röntgensystem förväntas växa med ca 33% mellan 2011 och 2018. En stor del av de aktiva röntgensystemen på den globala marknaden är fortfarande baserade på den gamla ineffektiva tekniken med film som framkallas. Priserna på digitala detektorer har sjunkit signifikant de senaste åren vilket medför att fler kunder har råd att investera i traditionella tvådetektor system med takstativ och lungstativ. Stativens andel av röntgensystemets värde ökar snabbt och är idag en viktig del av systemets diffrentiering. Över tid är det vår uppfattning att digitaliseringen av röntgenmarknaden kommer att ersätta den gamla tekniken vilket innebär att Arcoma verkar på en stor och växande marknad med goda förutsättningar för organisk tillväxt.

Ni genomför för tillfället en nyemission som kan komma att tillföra bolaget ca 20 mkr. Vad kommer pengarna att användas till?

Arcoma avser att via företrädesemissionen anskaffa kapital för att expandera sin marknadsnärvaro i Asien och Europa. I första hand kommer vi att slutföra utvecklingen och den nödvändiga regulatoriska testningen av vårt mest avancerade system, Precision, för märkesoberoende återförsäljare. Medel från emissionen kommer även att investeras i marknadsaktiviteter och regulatoriska tillstånd i de länder bolaget kommer introducera produkten, samt stärka bolagets balansräkning ytterligare inför den planerade expansionen.

Ni säljer idag era produkter under eget varumärke och till OEM-kunder. Hur ser omsättningsfördelningen mellan dessa ut och vilket säljkanal prioriterar ni?

Försäljningen av bolagets eget varumärke uppgår till cirka 35% av omsättningen och resterade 65% utgörs av försäljning till OEM-partners (rullande 12 månader). Båda kanalerna är av vikt för bolaget. Vi fokuserar för närvarande på att bredda portföljen av kompletta röntgensystem som kan säljas till märkesoberoende distributörer för att på så sätt skapa förutsättningar att erbjuda våra produkter till kunder på marknader där vi idag anser att vi inte har tillräcklig närvaro.

Ni har redovisat en del negativa resultat, hur ser receptet för lönsamhet ut?

Arcoma har som målsättning att under perioden 2016-2018 växa organiskt med 10-15% och att mot slutet av perioden uppvisa en EBITDA marginal på 10-12%. Med tillväxt kommer också ökad lönsamhet.

Arcoma har som målsättning att under perioden 2016-2018 växa organiskt med 10-15% och att mot slutet av perioden uppvisa en EBITDA marginal på 10-12%.

Var befinner sig Arcoma om tre år?

Arcoma har ökat sin globala närvaro och därmed breddat sin försäljning geografiskt jämfört med idag. Vi har en installerad bas och stabil försäljning på de marknader vi idag arbetar upp för digitala röntgensystem, marknader som Indien, Kina och länder i Asien. Vår bordsverksamhet med bas i USA har även denna vuxit både via distributionsledet och som OEM. Våra egna kompletta röntgensystem är om tre år en större del av affären och med detta har vi också närmat oss slutkunden i värdekedjan. Med ökad försäljning på fler marknader kommer även en mer stabil försäljning över året. Med ökade säljvolymer har Arcoma fått ökad inköpskraft vilket bidrar till förbättrat resultat. Målsättningen är att Arcoma om tre år omsätter 170-190 MSEK och redovisar en EBITDA marginal på 10-12%.