Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-08-08 Ellen Ellen AB utökar distribution och tillgänglighet av sin produktportfölj i Tyskland och Norge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-29 Ellen Ellen AB meddelar sista dag för handel med BTA Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-23 Ellen Kommuniké från årsstämma i Ellen AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-03 Ellen Ellen AB publicerar årsredovisning för 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-03 Ellen Ellen AB:s företrädesemission tecknades till ca 91 procent Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-21 Ellen Ellen AB: Kallelse till årsstämma i Ellen Aktiebolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-18 Ellen Marknadsuppdatering: Ellen AB levererar en resultatförbättring drivet av försäljningstillväxt och stärkt bruttomarginal för perioden januari till mars 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-06 Ellen Ellen AB: Ellen offentliggör informationsmemorandum med anledning av tidigare kommunicerad företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-29 Ellen Ellen AB: Kommuniké från extra bolagsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 29 Mar 2023 | Ellen

Ellen AB: Kommuniké från extra bolagsstämma

Det beslutades att godkänna styrelsens beslut från den 15 mars 2023 om en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

Bolagets aktiekapital kan till följd av nyemissionen komma att öka med högst cirka 2 625 000,49 kronor genom utgivande av högst 6 647 119 nya aktier. Teckningskursen i nyemissionen är 1,00 SEK per aktie. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i Bolaget per avstämningsdagen den 6 april 2023 erhåller teckningsrätter för deltagande i nyemissionen, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till tre (3) teckningsrätter. Två (2) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 11 april 2023 till och med den 25 april 2023.

Beslutet biträddes av samtliga aktieägare som var företrädda vid stämman med bortseende från de aktier som företräddes av Mikael Lövgren, privat och genom Lövgren & Partners Holding AB, varför villkoren för Aktiemarknadsnämndens beslut om dispens från budplikt för Mikael Lövgren, privat och genom Lövgren & Partners Holding AB, uppfyllts (för mer information om dispensärendet, se Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2023:11).

2023-03-09 Ellen Ellen AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Ellen Aktiebolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-08 Ellen Ellen AB: Ellen Aktiebolag beslutar om en företrädesemission av aktier om cirka 6,65 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-28 Ellen Ellen AB: Ellen blir det första intimvårdsvarumärket att införa pant på sina förpackningar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 Ellen Ellen AB offentliggör Bokslutskommuniké 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-09 Ellen Ellen AB: Ellen prisas för effektfull och försäljningsdrivande design i prestigefyllda 100-wattaren Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-28 Ellen Ellen och Designkontoret Silver vinner Guld i Svenska Designpriset 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-19 Ellen Marknadsuppdatering: Ellen AB levererar all time high-försäljning och ett förbättrat resultat för perioden januari till september 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-05 Ellen Ellen AB stärker sin produktportfölj med ytterligare en prebiotisk intimvårdsprodukt Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-26 Ellen Ellen offentliggör halvårsrapport, januari - juni 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-18 Ellen Ellen vinner designpris för förpackningsdesign tillsammans med Designkontoret Silver Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

30 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2