Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2019-06-17 Doxa ADMA FÖRVALTNINGS AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT KONTANTERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I DOXA Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 17 Jun 2019 | Doxa

ADMA FÖRVALTNINGS AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT KONTANTERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I DOXA

ADMA FÖRVALTNINGS AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT KONTANTERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I DOXA

Adma Förvaltnings AB (”Adma”), ett av Greg Dingizian helägt bolag, har idag lämnat ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Doxa Aktiebolag (publ) (”Doxa”) att överlåta samtliga sina aktier i Doxa till Adma (”Erbjudandet”). Aktierna är upptagna till handel på Nasdaq First North Stockholm.

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till det pressmeddelande varigenom Erbjudandet offentliggjordes som hålls tillgängligt på www.admaforvaltning.se .

Adma har angett att en erbjudandehandling beräknas offentliggöras den 5 juli 2019. Vidare har Adma angett att acceptfristen i Erbjudandet beräknas inledas omkring den 8 juli 2019 och avslutas omkring den 12 augusti 2019. Styrelsen för Doxa kommer att utvärdera Erbjudandet och återkomma med sin uppfattning om Erbjudandet samt skälen för denna uppfattning senast två veckor före acceptfristens utgång.

Styrelsen har utsett Advokatfirman Lindahl till legal rådgivare med anledning av Erbjudandet.

Uppsala den 17 juni 2019

För ytterligare information:
Ingrid Atteryd Heiman – Styrelsens ordförande
Telefon: +46 70 512 25 05
E-post: ingrid@doxa.se  

Läs mer på webben: www.doxa.se
Produkten Ceramir: www.ceramir.se  

Denna information är sådan information som Doxa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 17 juni 2019 kl. 08.30 CEST.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Doxa Pressrelease 2019-06-17.pdf

KORT OM DOXA
Doxa är en uppsalabaserad dentalkoncern som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Ceramir® Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Koncernen består av moderbolaget Doxa AB (publ) org.nr 556301-7481 med säte i Uppsala, dotterbolaget Doxa Dental AB, org.nr. 556874-2596, med säte i Uppsala och dess dotterbolag Doxa Dental, Inc., med säte i Delaware, USA. Doxa AB är listat på Nasdaq Stockholm First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-463 83 00; e-mail: certifiedadviser@penser.se ). 

2019-05-28 Doxa Doxa stärker sin position i centrala USA Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-22 Doxa Kommuniké från årsstämma 2019 i Doxa AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-09 Doxa DELÅRSREDOGÖRELSE KVARTAL 1 JANUARI-MARS, 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-05-08 Doxa DOXA STÄRKER SIN POSITION I VÄSTRA USA Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-03 Doxa DOXA FORTSÄTTER ATT UTÖKA NÄRVARON PÅ DEN NORDAMERIKANSKA MARKNADEN Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-02 Doxa DOXA presenterar uppdaterad vision, affärsidé och strategi Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-15 Doxa Kallelse till årsstämma i Doxa AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-15 Doxa Valberedningens förslag till styrelse i Doxa AB (publ.) kompletteras med kompetens om den nordamerikanska marknaden Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-12 Doxa Årsredovisning 2018 Rapporter Visa Stäng
2019-02-20 Doxa Bokslutskommuniké 2018 Rapporter Visa Stäng
2019-02-11 Doxa DOXA lanserar ett biokeramiskt implantatcement på dentalmässa i Chicago Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-25 Doxa DOXA utökar sitt distributionsnätverk i USA. Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-21 Doxa DOXA tecknar distributionsavtal i Japan. Pressreleaser Visa Stäng
2018-12-19 Doxa Doxas styrelse har förvärvat köpoptioner av huvudägaren Pressreleaser Visa Stäng
2018-12-12 Doxa DOXA FÖRSTÄRKER SIN NÄRVARO I TYSKLAND MED YTTERLIGARE EN DISTRIBUTÖR Pressreleaser Visa Stäng
2018-12-11 Doxa KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DOXA Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-21 DOXA Analyst Group: Aktieanalys på Doxa - Har erhållit första orders via tecknat Private Label-avtal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-27 Doxa Doxa anställer ny CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-07 Doxa Doxa utser ny t f CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-05 Doxa Doxa presenterar på Aktiedagen i Stockholm den 11 september Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-04 DOXA Analyst Group: Aktieanalys på Doxa - Nya avtal och starka finanser bäddar för en spännande höst 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-23 Doxa Delårsredogörelse Q2 april-juni, 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-14 Doxa Adma Förvaltning AB har ökat sitt innehav i Doxa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-14 Doxa Jesper Lööf tillträder som tf VD för Doxa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-20 Doxa Doxa tecknar nytt distributionsavtal i Kanada Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-04 DOXA Analyst Group: Aktieanalys på Doxa - Har tecknat Private Label-avtal och stärkt kassan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-01 Doxa Kommuniké från årsstämma 2018 i Doxa AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-16 Doxa Kvartalsredogörelse Q1 januari-mars, 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-03 Doxa Kallelse till årsstämma i Doxa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-23 Doxa Valberedningens förslag till styrelse i Doxa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-19 Doxa Doxa tecknar ytterligare ett distributionsavtal i England Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-18 Doxa Doxa tecknar distributionsavtal i Australien/ Nya Zeeland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-18 Doxa Henrik Nedoh från Nobel Biocare blir ny VD i Doxa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-16 Doxa Förändring av Doxas valberedning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-12 Doxa Årsredovisning 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-06 Doxa Doxa tecknar Private Label-avtal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-26 DOXA Analyst Group: Aktieanalys på Doxa - Påfylld kassa och redo för ökad försäljning under 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-15 Doxa Bokslutskommuniké 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-07 Doxa Valberedningen i Doxa är konstituerad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-22 Doxa Emissionen i Doxa är registrerad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-04 Doxa Nyemissionen i Doxa är slutförd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-24 Doxa Doxa tecknar distributionsavtal i Tyskland, Holland och Österrike Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-22 DOXA Analyst Group: Aktieanalys på Doxa - Pågående nyemission kan möjliggöra ökad tillväxt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-13 Doxa Doxa offentliggör prospekt med anledning av Företrädesemissionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-03 Doxa Kommuniké från extra bolagsstämma i Doxa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-20 Doxa Delårsredogörelse Q3 juli-september, 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-12 Doxa Doxa tecknar distributionsavtal med Sodimed i Frankrike Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-05 Doxa Kallelse till extra bolagsstämma i Doxa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-03 Doxa Doxa genomför företrädesemission om 32,1 Mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-02 Doxa Uppdatering angående Doxas finansiella situation och pågående diskussioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-24 Doxa Förtydligande angående Doxas finansiella situation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-23 Doxa Delårsredogörelse Q2 april-juni, 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-18 Doxa Förtydligande av kvartalsrapport Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-18 Doxa Kommuniké från årsstämma 2017 i Doxa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-11 Doxa Kvartalsredogörelse Q1 januari-mars, 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-12 Doxa Årsredovisning 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-07 Doxa Kära aktieägare! Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-15 Doxa Doxa tecknar distributionsavtal med Burkhart Dental i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-14 Doxa Kära aktieägare! Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-02 Doxa Valberedningen i Doxa är konstituerad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-16 Doxa Bokslutskommuniké 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-14 Doxa Doxa utökar närvaron på den nordiska marknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-02 Doxa Doxa tecknar ett andra avtal i Asien Pressreleaser Visa Stäng
2016-12-22 Doxa Kära aktieägare! Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-22 Doxa Kära aktieägare! Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-29 Doxa Doxa tecknar ett andra distributionsavtal i Grekland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-29 Doxa Doxa tecknar ett andra distributionsavtal i Grekland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-24 Doxa Världspremiär för Ceramir® Crown & Bridge QuikMix Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-23 Doxa Doxa tecknar distributionsavtal med The Dental Directory i UK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-27 Doxa Delårsredogörelse Q3 juli-september, 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-24 Doxa Doxa tecknar ett andra distributionsavtal i Schweiz Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-29 Doxa Doxa tecknar distributionsavtal med DHPI i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-23 Doxa Doxa lanserar Ceramir Crown & Bridge i Asien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-28 Doxa Delårsredogörelse Q2 april-juni, 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-26 Doxa Nytt distributionsavtal för Ceramir® Crown & Bridge i Italien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-12 Doxa Nytt distributionsavtal för Ceramir® Crown & Bridge i Holland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-07 Doxa Darby Dental Supply och Doxa tecknar distributionsavtal i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-17 Doxa Ceramir® Crown & Bridge får för fjärde året i rad utmärkelsen "Best of Class" Technology Award Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-16 Doxa Kommuniké från årsstämma 2016 i Doxa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-02 Doxa Doxa tecknar distributionsavtal i Sydafrika Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-17 Doxa Kallelse till årsstämma i Doxa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-10 Doxa Valberedningens i Doxa förslag inför årsstämman den 15 juni 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-09 Doxa Kvartalsredogörelse Q1 januari-mars, 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-06 Doxa Kära aktieägare! Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-22 Doxa Årsredovisning 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-08 Doxa Doxa lanserar ny cementkapsel, QuikCap Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-17 Doxa Valberedningen i Doxa är konstituerad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-10 Doxa Bokslutskommuniké 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-05 Doxa Tillskott i Doxas ledningsgrupp Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-01-22 Doxa Doxa tecknar distributionsavtal för Frankrike, Polen och Tjeckien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-01-12 Doxa Doxas dentala teknologi belönas - för fjärde året i rad! Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-10 Doxa Doxa får en storägare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-29 Doxa Kvartalsredogörelse Q3 juli-september, 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-06 Doxa Doxa utser Erik Penser Bankaktiebolag till Certified Adviser Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-06 Doxa Doxa tecknar kreditram om 10 MSEK och emitterar 6 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

16 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
11 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
17 May 2017 | Årsstämma 2016
18 May 2017 | Årligutdelning 2017
23 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
20 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
2 Nov 2017 | Extrastämma 2017
15 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
16 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
31 May 2018 | Årsstämma 2017
1 Jun 2018 | Årligutdelning
23 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
7 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
16 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
20 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
9 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
21 May 2019 | Årsstämma 2018
22 May 2019 | Årligutdelning
21 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
7 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
21 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner